Doktor medicine, Medicinska sestra / tehničar , ...

Opis poslova: obavljanje poslova pralja laboratorijskog posuđa u Službi medicinsko-biokemijskog laboratorija Uvjeti za prijem: I. Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete  (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine...

Dom zdravlja Mostar

Mostar
prije 5 dana

Doktor medicine rada Slovenija

Opis posla: Rad sa pacijentima u privatnom medicinskom centru u Mariboru. Opšti uslovi: Medicinski fakultet, doktor specijalista medicine rada. Posebne vještine: Samostalnost u radu sa pacijentima, sposobnost prilagođavanja timskom radu, interkulturalne vještine, komunikativnost... 

Agencija Spektar

Slovenija
prije 18 dana

Medicinska sestra / tehničar, Doktor medicine ..

Opis poslova: obavljanje poslova psihologa  u Centru za mentalno zdravlje Uvjeti za prijem: I. Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete  (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban...

Dom zdravlja Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Medicinska sestra/tehničar, Doktor medicine

 ...mjesta broj 01/1-  1437 / 2022 od 12.09.2023. godine, v.d. direktor raspisuje  JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos # Doktor medicine na neodređeno vrijeme broj izvršilaca - 3 # Medicinska sestra/tehničar na neodređeno vrijeme broj izvršilaca - 3... 

J.U. Dom zdravlja Konjic

Konjic
prije 17 dana

Doktor/Doktorica opće medicine, Vozač motornih vozila

 ...Kolektivnog Ugovora između poslodavaca i radnika iz djelatnosti doktora medicine i stomatologije za područje HNŽ-a (Narodne novine HNŽ-a, br. 07/22),...  ...ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME a) doktor/doktorica opće medicine - 2 izvršitelja b) vozač motornih... 

Dom zdravlja Neum

Neum
pre mesec dana

Referent prodaje medicinske opreme i sredstava

 ...ima opštu zdravstvenu sposobnost. Posebni uslovi za zaključivanje ugovora ugovora o radu: Magistar farmacije, doktor medicine ili doktor stomatologije Poznavanje engleskog jezika Poznavanje rada na računaru, Položen vozački ispit, B kategorija Poželjno... 

Broma Bel doo Broma Bel doo

Banja Luka
prije 11 dan

Servirka, Spremačica, Referent ....

 ...bb, objavljuje sljedeći: JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS u SKB Mostar Neodređeno vrijeme za radna mjesta: 1. Doktor medicine u Centru za urgentnu medicinu i hitni prijam- 1 izvršitelj  2. Magistar farmacije u Bolničkoj ljekarni - 1 izvršitelj 3... 

SKB Mostar

Mostar
prije 17 dana

Nastavnik,

 ...POSEBNIH USLOVA KONKURSA: Za poziciju I-1.- (vanredni profesor)  # Biografija, # Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti, # Dokaz o izboru u zvanje docenta iz odgovarajuće naučne oblasti-najmanje jedan izborni... 

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Mostar
pre mesec dana

Ravnatelj

 ...Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana; sveučilišne diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ako iste nisu eventualno tražene u posebnim uvjetima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno... 

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Doktorica stomatologije

 ...Stojić“, Markovac 28 – Čitluk, objavljuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos ~ Doktorica stomatologije – 1 izvršitelj Opis posla: ~ Obavljanje poslova doktora stomatologije Uvjeti: Završen stomatološki fakultet Komunikativnost i sklonost k... 

Stomatološka ordinacija Dr. Ferdo Stojić

Čitluk
pre 2 meseci

Samostalni stručni saradnik za razvoj aplikacija i poslove baza podataka ..

 ...starije od godinu dana od dana izdavanja. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra nauka ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora nauka ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, neće se smatrati dokazom stečenog zvanja završenog dodiplomskog (osnovnog) studija... 

Centralna banka Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Profesor hrvatskog jezika, Profesor engleskog jezika, Profesor njemačkog jezika, Profesor francuskog jezika, Profesor latinskog jezika, Profesor/diplomirani inženjer fizike...

 .... profesor etike - 1 izvršitelj 13. profesor sociologije - 1 izvršitelj 14. profesor/diplomirani psiholog - 1 izvršitelj 15. doktor medicine - 1 izvršitelj 16. doktor medicine-spec. epidemiolog - 1 izvršitelj 17. doktor medicine-spec. infektolog - 1 izvršitelj... 

Obrazovni centar Mostar

Mostar
pre mesec dana