Doktor stomatologije posao

13 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Doktor medicine Mostar

 ...-37-7090/16 od 12.12.2016. godine, suglasno odredbama čl. 2. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistra farmacije („Sl. novine F BiH“, br. 62/15), i Pravilnika o kriterijima za prijem specijalizacija („Sl. novine... 

Dom zdravlja Mostar

Mostar
prije 2 dana

Doktor medicine

Novi
O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34., 44. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 6/16) a u vezi s članom 74 a. Zakona o državnoj ...

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Bosanska Gradiška
prije 8 sata

DOKTOR SPECIJALISTA OBITELJSKE MEDICINE

–          kao doktor prvog kontakta daje opštu ocjenu  zdravstvenog stanja pacijenta, i o tome vodi cjelokupnu evidenciju i medicinsku dokumentaciju, –          prikuplja neophodne laboratorijske i druge dijagnostičke analize nužne za ocjenu zdravstvenog stanja ili... 

J.U. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUPA KS

Sarajevo
prije 9 dana

Doktor medicine specijaliste pedijatrije Pale

Novi
 ...godine i br. 1986/16 od 31.10.2016. godine i člana 40. Statuta, raspisuje seKONKURSZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME- Doktor medicine specijaliste pedijatrije...........1 (jedan) izvršilac.OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOSPored opštih... 

JZU Dom zdravlja „Pale“

Pale (opština)
prije 7 sata

Stručni saradnik

 ...Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu... 

Ured predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 13 dana

Šef Odjeljenja za podršku

 ...Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu... 

Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja Bosne i Her...

Sarajevo
prije 5 dana

Sekretar Pravobranilaštva BiH

 ...Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu... 

Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 15 dana

Šef odsjeka za projekte; Stručni saradnik za budžet i finansije

 ...Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu... 

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH

Sarajevo
prije 13 dana

Prijem 10 nastavnika JU Srednjoškolski centar “Jovan Dučić“, Teslić

Novi
 ...“, TESLIĆKarađorđeva bb , TeslićTel(***) ***-****E-mail: ****@*****.***JAVNI KONKURSZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA1. Doktor medicine za nastavne predmete zdravstvene struke - 1 izvršilac, puna nastavna norma časova, na određeno radno vrijeme, do 31. 8. 2022... 

JU Srednjoškolski centar “Jovan Dučić“, Teslić

Teslić
prije 7 sata