109 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Stručni saradnik za informisanje

 ...diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke, ili drugog fakulteta društvenog smjera ~1 (jedna) godina radnog staža u struci...  ...): a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u... 

Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 11 dan

Stručni saradnik za poslove socijalne skrbi - socijalni radnik

 ...kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to: - VSS-VII stepen stručne spreme, završen Fakultet političkih nauka (smjer socijalni rad), Filozofski fakultet ili drugi kojim se stječe zvanje socijalnog radnika, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili... 

Općina Ravno

Ravno
prije 6 dana

Stručni saradnik - voditelj odjeljenja polaznika - vaspitač

 ...visokog obrazovanja pravne ili upravne struke, fakultet političkih nauka, fakultet kriminalističkih nauka, filozofski ili pedagoški fakultet ili fakultet sporta i tjelesnog...  ...: ). 3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove nameštenika u organu... 

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik u pravobraniteljstvu

 ...konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije) a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), b... 

Gradsko javno pravobraniteljstvo Čapljina

Čapljina
prije 27 dana

Stručni saradnik ,,,

 ...stranici Regulatorne agencije za komunikacije: ovjerenu kopiju univerzitetske diplome (nostrifikovanu/priznatu diplomu, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine). Kandidati su obvezni dostaviti diplomu... 

Regulatorna agencija za komunikacije

Mostar
prije 29 dana

Viši stručni saradnik za promociju tržišne konkurencije (Competition Advocacy)

 ...Posebni uslovi: Visoka stručna sprema – ekonomski, pravni, filozofski fakultet ili fakultet političkih nauka, odnosno VII stepen stručne spreme...  ...na računaru. Status:  Državni službenik – viši stručni saradnik. Pripadajuća osnovna neto plata: 1.530,00 KM. Broj... 

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 6 dana

Stručni saradnik za saradnju, Stručni saradnik-analitičar ...

Opis poslova i radnih zadataka:  Stručni saradnik za kadrovske poslove  i statusna pitanja pomaže i učestvuje u poslovima koji se odnose...  ...i obukama, kome odgovara za svoj rad. Posebni uslovi: Pravni fakultet; najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima... 

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela

Sarajevo
pre mesec dana

Saradnik za strateško planiranje i rad sa ugroženim kategorijama

 ...uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji). Kandidati koji su visoko... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 22 dana

Stručni saradnik za nabavke

 ...probnim radom od tri mjeseca 1. Odjel za nabavke - Stručni saradnik za nabavke-1 (jedan) izvršilac Uslovi: VSS (VII stepen...  ...Bolonjskog sistema studiranja, odnosno najmanje 240 ETCS bodova), - fakultet teh.smjera/dipl.ecc./dipl.pravnik Jedna (1) godina iskustva... 

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Mlađi stručni saradnik za zaštitu okoliša ...

 ...staža u struci), 3. Dokaz o poznavanju rada na računaru - kao dokaz može poslužiti svjedočanstvo iz srednje škole ili uvjerenje sa fakulteta iz kojeg se može utvrditi da je kandidat imao predmet informatike ili certifikat o završenom kursu informatike, 4. Dokaz o... 

JP Autoceste FBiH d.o.o.

Mostar
pre mesec dana

Stručni saradnik za tarifu, Stručni saradnik za energetiku ...

 ...prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – fakultet društvenih, tehničkih ili prirodnih nauka; najmanje jedna godina...  ...rada na računaru. Status:  državni  službenik – stručni saradnik   Pripadajuća osnovna neto plata: 1.230,50 KM Broj izvršilaca... 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i He...

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za prodaju i nabavu (m/ž)

 ...engleskog jezika; Sklonost ka radu u timu i dinamičnom okruženju. Prijave možete slati putem email-a na: ****@*****.*** sa naznakom „Prijava za poziciju Stručni Saradnik Za Prodaju I Nabavu " ili nas kontaktirajte na broj:  +387 61 976 713... 

ManpowerGroup BiH

Vogošća
prije 13 dana

Stručni saradnik (administrativni radnik u skladištu) m/ž

Banja Luka Uslovi: izvođenje stručnih administrativnih poslova s područja rada skladišta, samostalno obavljanje skladišnih poslova prema nalozima i zaduženjima, zaprimanje i izdavanje naloga ulaza i izlaza robe, na temelju dostavnica ili drugih dokumenata...

Intereuropa Robno Transportni Centar

Banja Luka
prije 4 dana

Stručni saradnik Pravnog odjeljenja Ureda registrara .....

 ...telefon, kandidati trebaju dostaviti original ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:  - Diplomu o završenom fakultetu (nostrifikovanu diplomu ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine), za obje pozicije;... 

Sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik u Uredu registrara Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Opis poslova:  stručni saradnik u Uredu registrara izrađuje ili učestvuje u izradi referata, elaborata, analiza, obavještenja...  ...traženih oglasom, a posebno: diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji... 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 14 dana

Stručni saradnik za analitičko-informatičke poslove, Stručni saradnik-administrator ....

 ...Agencije i vrši druge poslove po potrebi. Posebni uslovi: Pravni fakultet, najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u struci; poznavanje...  ...upravni ispit. Status: Državni službenik – viši stručni saradnik. Pripadajuća osnovna neto plata: 1.364,25 KM Broj izvršilaca... 

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu...

Banja Luka
pre mesec dana

Referent specijalist - upisničar, Stručni saradnik za podršku svjedocim...

 ...svojeručno potpisan  CV  i ovjerene kopije sljedećih dokumenata: Univerzitetska diploma (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko... 

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni/a saradnik/ca u programu jačanja porodica

 ...staranje svojih porodica, omogući da nastave život sa svojim roditeljima.   Direktno radeći sa porodicama i zajednicama, stručni/a saradnik/ca u programu jačanja porodica im pomaže da ojačaju svoje snage i efikasno brinu i zaštite svoju djecu. Stručni/a saradnik/ca u... 

SOS-Kinderdorf International

Sarajevo
prije 16 sata

Stručni saradnik za zaštitu cesta

 ...mjeseca 1. Sektor za upravljanje i zaštitu cesta, informacione sisteme i sigurnost prometa – Odjeljenje zaštite cesta ~ Stručni saradnik za zaštitu cesta - 1 (jedan) izvršilac Uslovi: ~ VSS (VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili... 

JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana