Rezultati pretrage: 3 oglasa za posao

 ...visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Breza u 2023. godini (1) Raspisuje se Javni oglas za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Breza u 2023. godini, kako slijedi: 1.... 
Ilijaš
pre mesec dana
 ...broj: 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona...  ...o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove „Zavičajni muzej“ Visoko od 28.11.2011.godine, Odluke Komisije... 
Ilijaš
pre mesec dana
 ...Breza Branilaca grada bb 71370 Breza sa naznakom „Prijava na oglas za radno mjesto: ___________________ na određeno vrijeme Javni oglas će se objaviti u jednom dnevnom listu i na web stranici Društva Kandidati koji ispune uvjete tražene u oglasu će polagati... 
Ilijaš
pre mesec dana