...člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i...  ...objavljuje J A V N I   K O N K U R S za popunu radnih mjesta državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije Bosne... 
Livno (Livno)
prije 27 dana
Javni na natječaj možete pregledati na preuzimanja .
Livno (Livno)
prije 11 dan
Javni oglas možete pregledati na preuzimanja .
Livno (Livno)
pre mesec dana