...člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i...  ...objavljuje J A V N I   K O N K U R S za popunu radnih mjesta državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije Bosne... 
Livno (Livno)
prije 1 dan
federalni zavod pio mio

FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE - MOST...

Mostar
prije 3 dana
 ...objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz...  ...Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju...  ...Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno...  ...konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Poreznoj upravi... 

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Mostar
prije 1 dan
KJKP “PARK“ D.O.O april

KJKP “PARK“ D.O.O. SARAJEVO

Sarajevo
prije 2 dana
 ...radnog odnosa u Općini Breza u 2023. godini (1) Raspisuje se Javni oglas za prijem lica na stručno osposobljavanje bez...  ...zasnivanja radnog odnosa imaju lica koja pored općih uslova za prijem državnih službenika utvrđenih u članu 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji... 
Ilijaš
pre mesec dana
jAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENA POPDRUČJA

Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja

Sarajevo
prije 7 dana
JP „SARAJEVO“ d.o.o 2024

JP „SARAJEVO“ d.o.o

Sarajevo
prije 9 dana
 ...broj: 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do...  ...Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove „Zavičajni muzej“ Visoko od 28.11.2011.godine, Odluke... 
Ilijaš
pre mesec dana
Javni oglas referent rukovalac žičarom april 2024

JP „SARAJEVO“ d.o.o.

Sarajevo
prije 6 dana
JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“

JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“

Sarajevo
prije 5 dana
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU-SARAJEVO

Sarajevo
prije 3 dana
23.04.2024. Javni oglas za prijem u radni odnos - Član orkestra I - engleski rog

JAVNA USTANOVA SARAJEVSKA FILHARMONIJA

Sarajevo
prije 2 dana
Univerzitet u Sarajevu-Farmaceutski fakultet

Univerzitet u Sarajevu-Farmaceutski fakultet

Sarajevo
prije 2 dana
J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo

J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
prije 7 dana
 ...19), na zahtjev Općine Ilijaš, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Ilijaš Radna mjesta: SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU, BORAČKO-INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU Odsjek... 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Sarajevo
prije 5 sata
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Sarajevo

KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa inva...

Sarajevo
prije 7 dana
 ...kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti...  ...) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua...  ...“Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za... 

Agencija za statistiku BiH

Sarajevo
prije 9 dana
JO pravnik

JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUP-...

Sarajevo
prije 12 dana
 ...jedinice u cilju poduzimanja mjera za zaštitu javnog interesa; učestvuje u izradi općih...  ...dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe...  ...“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije Bosne i... 

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 18 sata
 ...objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz...  ...Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju...  ...Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno...  ...konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Zavodu za prostorno... 

Zavod za prostorno uređenje Grada Mostara

Mostar
prije 18 sata
 ...na zaposlenost i stvaranje novih radnih mjesta. Vrijednosti za koje se Partner zalaže u...  ...Qualifikationen: USLOVI ZA PRIJAVU: Za Kreditnog službenika • Kreditni službenik VSS (ECTS 180...  ...iz službenih evidencija nadležnih državnih organa, te nakon okončanja postupka... 

Mikrokreditna fondacija Partner

Jajce
prije 5 sata
 ...Hercegbosanske županije Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije Radno mjesto... 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Livno (Livno)
prije 5 sata
 ...zahtjev Općinskog suda u Cazinu, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Cazinu Radno mjesto: - Stručni saradnik – zemljišnoknjižni referent – 1 (jedan)... 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Cazin
prije 5 sata
 ...staviti u skladu sa Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje...  ...sigurnost hrane BiH „Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za sigurnost hrane BiH“ 88000 Mostar, Kneza... 

Agencija za državnu službu BiH

Mostar
prije 5 sata
 ...da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje, 4. da protiv kandidata nije pokrenut krivični...  ...od dana objave. Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog poziva i čije prijave su kompletne i blagovremene podliježu... 

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 5 dana
 ...vrhunske usluge klijentima, ATOS BANK a.d. Banja Luka objavljuje:  JAVNI KONKURS  za prijem radnika na radno mjesto   BLAGAJNIK-...  ...informatička znanja i vještine za obavljanje poslova radnog mjesta  Poznavanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta... 

ATOS BANK a.d. Banja Luka

Banja Luka
prije 1 dan
 ...Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Čapljini i to: ~ VSS, diplomirani pravnik, VII...  ...studiranja pravne struke. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Javni natječaj potrebno je dostaviti slijedeće dokumente (u originalu... 

Općinski sud u Čapljini

Čapljina
prije 7 dana
 ...Sekretarijatu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i raspisivanju javnog oglasa, broj: 07-2-34-2-470-1/24 od 09.04.2024. godine, a u vezi...  ...da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje, 4. da protiv kandidata nije pokrenut... 

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 12 dana
 ...Mjesto rada: Sarajevo Opis radnog mjesta: KRATAK OPIS POSLOVA: Samostalno ili u okviru projektnog tima: izrada projektne...  ..., smjer niskogradnja Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je do 15.05.2024. godine. Prijave sa dokazima o ispunjavanju... 

ARTING BH d.o.o.

Sarajevo
prije 9 dana