oglas 5

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Mostar
prije 6 dana
Javni konkurs za imenovanje direktora podružnica PDF 21.05.2024.

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - S...

Mostar
prije 22 sata
oglas 3

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Mostar
prije 6 dana
 ...da se u prijavi mora navesti naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, broj...  ...ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačenih u javnom oglasu, a blagovremenom prijavom smatra...  ...prilažu prilikom podnošenja prijave na javni oglas pozivajući se na poseban zakon... 

JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar

Mostar
prije 1 dan
 ...državljanstvu (datum izdavanja ne stariji od 6 mjeseci od dana objave Javnog natječaja), original ili ovjerena preslika potvrde o...  ...psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima konkretnog radnog mjesta. U slučaju da se utvrdi kako kandidat nije radno sposoban obavljati... 

JP Mostar Parking d.o.o.

Mostar
prije 7 dana
 ...prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto: ~...  ...POSLOVA Opis primarnih obaveza i odgovornosti poslova radnog mjesta Stručni saradnik - kontrolor, Odjel za nadzor zaštite korisnika... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Mostar
prije 6 dana
 ...državljanstvu (datum izdavanja ne stariji od 6 mjeseci od dana objave Javnog natječaja), original ili ovjerena preslika potvrde o...  ...psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima konkretnog radnog mjesta. U slučaju da se utvrdi kako kandidat nije radno sposoban obavljati... 

JP Mostar Parking d.o.o.

Mostar
prije 7 dana
 ...objavljuje J A V N I   O G L A S ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA NAMJEŠTENIKA U POREZNOJ UPRAVI FEDERACIJE BIH I U...  ...slijedi: Integralni dio teksta na slijedećem linku: Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u... 

Porezna uprava Federacije BiH

Mostar
prije 12 dana
 ...zapošljavanju, ukoliko ispunjavaju opće i posebne uslove radnog mjesta, te su kandidati dužni dostaviti i dodatnu dokumentaciju kojom dokazuju...  ...-neretvanskom kantonu, najmanje pet godina prije objave javnog oglasa na koji se prijavljuje, a u skladu sa čl. 3. st. 4. Uredbe... 

J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar

Mostar
prije 4 dana
 ...Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet I. Predmet javnog natječaja; Objavljuje se javni natječaj za prijem u radni odnos...  ...Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sveučilišta u Mostaru-ustrojbena jedinica Agronomski i prehrambeno... 

Sveučilište u Mostaru

Mostar
prije 7 dana
 ...obaviješten o ishodu oglasa. Kandidati koji apliciraju za radna mjesta za koja se traži stručna sprema KV/SSS obvezni su dostaviti...  ...za radno mjesto za koje apliciraju, tj.: • Obrazac prijave na javni oglas sa web stranice (kategorija O nama - Karijera u Pošti) •... 

Hrvatska pošta d.o.o. Mostar

Mostar
prije 1 dan
 ...Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u F BiH (Sl. novine F BiH br. 13/...  ...BiH br.54/19), članka 138 i 142 Statuta Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar...  ...za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je... 

JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

Mostar
prije 1 dan
 ...radni odnos Tesar, više izvršitelja Izvršitelji pod tačkom “ 1 “ radno iskustvo do 3 godine Zainteresirane osobe za radna mjesta mogu dostavit lično svoje molbe sa pratećom dokumenatcijom o dokazu stručnosti, na adresu firme, Kočine 198ili putem E-maila:  e.isic... 

Konstrukcije d.o.o. Mostar

Mostar
prije 13 sata
 .... Mostar Bišće polje b.b. 88 000 M o s t a r sa naznakom: “PRIJAVA NA OGLAS” Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.                                                                                                           Natječaj je preuzet iz... 

„HERCEGOVINA-AUTO“ d.d. Mostar

Mostar
prije 4 dana
 ...mail aplikacije; Poznavanje engleskog jezika; Radno iskustvo na sličnim poslovima je poželjno, ali ne obavezno. Opis radnog mjesta: Ugovaranje saradnje sa apotekama; Učestvovanje u organizovanju i prisustvovanje stručnim promotivnim skupovima;... 

Farmalogist Allbix d.o.o. Bijeljina

Mostar
prije 7 sata
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...Odlukom broj 85-2/2024 od 26.4.2024. godine, Upravno vijeće ustanove raspisuje J A V N I   N A T J E Č A J za popunu radnih mjesta ~ ODGAJATELJ/ODGAJATELJICA - dva (2) izvršitelja Uslovi: Pored općih uslova, propisanih zakonom, kandidati/... 

Multietnički inkluzivni vrtić 'Sunčani most'

Mostar
prije 6 dana
 ...Dnevni list, 21.05.2024. Na osnovu Odluke Generalnog direktora o potrebi prijema u radni odnos i raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje direktora podružnica Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo, broj: 01-06-16492-1/2024 od 20.05.2024... 

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Mostar
prije 14 sata
 ...traženih konkursom.   V PODNOŠENJE PRIJAVA Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od posljednjeg dana objave u sredstvima javnog informisanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom... 

Turistička Zajednica Grada Mostara

Mostar
prije 4 dana
 ...Društvo OIL-MF d.o.o. Mostar, raspisuje natječaj za popunu sljedećih radnih mjesta : DJELATNIK ZA RAD NA BENZINSKOJ CRPKI   2 IZVRŠITELJA Opis poslova: prodaja naftnih derivata i ostalih proizvoda iz asortimana benzinske crpke ljubazna komunikacija s kupcima... 

OIL-MF d.o.o.

Mostar
prije 12 sata
 ...Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru FBIH ("Službene novine Federacije...  ...Mostar Neodređeno vrijeme za radna mjesta: # Biolog u Zavodu za laboratorijsku dijagnostiku...  ...da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog natječaja, neki od kandidata ostvare... 

SKB Mostar

Mostar
prije 14 sata
 ...raspisuje N A T J E Č A J za slijedeća radna mjesta # Električar – 2 izvršitelja Opis posla...  ...područja, pravilnika i tehnologije rasvjete (javna rasvjeta, rasvjeta prometnica, LED konstrukcija javne rasvjete i rasvjete sportskih terena, opća rasvjeta... 

„IC LED RASVJETA“ d.o.o. Mostar

Mostar
prije 28 dana
 ...telefon. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz" i web stranici Univerziteta, . Natječaj je... 

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Mostar
prije 8 dana
 ...adresu: Srednja škola dr. fra Slavka Barbarića Čitluk Stjepana Radića br. 7 88 260  Č i t l u k s naznakom „ prijava za Javni natječaj – ne otvarati“ Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode... 

Srednja škola dr. fra Slavka Barbarića Čitluk

Čitluk
prije 7 dana
Opis radnog mjesta: • Prijem i obrada narudžbi • Izdavanje naloga za otpremu skladištu • Izdavanje i štampanje otpremnica, računa i ostalih dokumenata robno skladišnog poslovanja • Arhiviranje dokumentacije i uredno slaganje u registratore • Uredno i ažurno vođenje... 

SATELIT-tbm HB d.o.o.

Čitluk
prije 14 sata