39 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Angular Developer (Vision)

 ...and Herzegovina Angular Developer (Vision) Angular...  ...Responsibilities: Develop and maintain responsive...  ...and optimized UIs in our web applications. Collaborate...  ...Familiarity with micro-frontend architectural concepts;...  ...’ future through NSoft Junior Academy - specialized STEM... 

NSoft Corporation

Mostar
pre 2 meseci

Data Streaming Developer (Infrastructure)

 ...Bosnia and Herzegovina Data Streaming Developer (Infrastructure) Data Streaming Developer...  ...time streaming data ingestion platform Develop and maintain generic streaming product...  ...care of your kids’ future through NSoft Junior Academy - specialized STEM educational workshops... 

NSoft Corporation

Mostar
prije 24 dana

C# Developer (Vision)

Mostar, Bosnia and Herzegovina C# Developer (Vision) C# Developer (Vision) Our success story is not something that happened by chance...  ...senior developers. We take care of your kids’ future through NSoft Junior Academy - specialized STEM educational workshops. You... 

NSoft Corporation

Mostar
pre 2 meseci

Backend Developer (Seven/Sportsbook)

Mostar, Bosnia and Herzegovina Backend Developer (Seven/Sportsbook) Backend Developer (Seven/Sportsbook) We are not a family, we are...  ...senior developers. We take care of your kids’ future through NSoft Junior Academy - specialized STEM educational workshops. You... 

NSoft Corporation

Mostar
pre 2 meseci

Apply as .Net Medior Developer

 ...greatest asset and we are committed to fostering a culture of respect, inclusivity and support for their well-being. As a Medior .NET developer, you will play a key role in design, development and maintenance of cutting-edge software solutions using C# and .NET frameworks.... 

IT Odjel d.o.o.

Mostar
pre mesec dana

VFX Artist (Creative team)

 ...skills that demonstrate you're beyond a junior level. Proficiency in Adobe Creative Suite...  ...a rigging process. Familiarity with frontend technologies, in order to understand the...  ...remote work, we offer full remote for senior developers. We take care of your kids’ future... 

NSoft Corporation

Mostar
pre 2 meseci

Product Specialist / Manager (Games)

 ...adherence, and align s/w dependencies with other product areas./ Develop and maintain an extensive working knowledge of NSoft Virtual...  ...senior developers. We take care of your kids’ future through NSoft Junior Academy - specialized STEM educational workshops. You... 

NSoft Corporation

Mostar
pre 2 meseci

Direktor

 ...prijava je 15 dana od dana objave konkursa u Službenim novinama FBiH, a isti je objavljen u dnevnim novinama  Dnevni list i službenoj web stranici Općine Jablanica . Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Natječaj je preuzet iz drugih... 

JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica

Jablanica
prije 18 dana

Pripravnik

 ...plovidbi BiH - NE OTVARAJ“ Ortiješ b.b. 88 000  M o s t a r Sve dodatne informacije u vezi s ovim javnim oglasom mogu se naći na web stranici Agencije: . Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su... 

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Herce...

Mostar
pre mesec dana

Djelatnik na održavanju čistoće ...

 ...popunjenu pismenu prijavu koja se podnosi na Obrascu propisanim za prijem u radni odnos u javni sektor HNŽ/K koji se može preuzeti s  web stranice Centra za stara i iznemogla lica-osobe Mostar ili Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K životopis,... 

Centar za stara i iznemogla lica - osobe Mostar

Mostar
prije 15 dana

Stručni saradnik u pravobraniteljstvu

 ...prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Hercegovačkoneretvanskom kantonu, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH .). 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz... 

Gradsko javno pravobraniteljstvo Čapljina

Čapljina
prije 23 dana

Magistar strojarstva - diplomirani inženjer strojarstva

 ...Široki Brijeg Zainteresirane osobe za radna mjesta mogu svoje prijave poslati na e-mail  ****@*****.*** putem prijave na web stranici ili nazvati svakim radnim danom od 08h-16h tel. broj 039 701-587ili mob. 063 984-567 . Natječaj ostaje otvoren do... 

„HERING“ d.d. Široki Brijeg

Široki Brijeg
prije 16 dana

I. Violina tutti

 ...kandidata . Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa u dva dnevna lista. Tekst javnog oglasa objavljen je na web stranici  Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona  Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u originalu... 

J.U. Simfonijski orkestar Mostar

Mostar
pre mesec dana

Referent za tehničko održavanje objekta - domar

 ...Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja. Javni natječaj objavit će se u dnevnim novinama “Večernji list” i na web-stranici Sveučilišta u Mostaru . Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijavu, vlastoručno... 

Sveučilište u Mostaru

Mostar
prije 25 dana

Spremačica - kafe kuharica

 ...M o s t a r Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz". Oglas će se objaviti na web stranici Univerzitet . Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane. Natječaj je preuzet iz drugih izvora... 

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Mostar
prije 23 dana

Glumac - lutkar III, Inspicijent, Poslovni sekretar

 ...Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ i „Dnevni list“, službenoj stranici i oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje HNK i web stranici Pozorišta lutaka u Mostaru. Mjesto rada: Pozorište lutaka u Mostaru. II OPIS POSLOVA I USLOVI 1. U radni odnos na... 

Pozorište lutaka u Mostaru

Mostar
prije 4 dana

Stručni savjetnik za izradu provedbenih planova

 ...prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Hercegovačkoneretvanskom kantonu, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH .). 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz... 

Ministarstvo građenja i prostornog uređenja Hercegovačko-ner...

Mostar
prije 2 dana

Socijalni radnik

 ...Popis potrebnih dokumenata uz prijavu Prijava kandidata isključivo se popunjava u propisanom obrascu, objavljenom uz Javni oglas, na web stranici grada Stolac. Ista prijava se može preuzeti i na web stranici nadležnog ministarstva rada HNŽ-K. Uz  prijavu na javni oglas... 

Centar za socijalni rad Stolac

Stolac
pre 2 meseci

Stručni suradnik za poslove marketinga i komercijale (m/ž)

 ...vrsta marketinških materijala (kataloga, letaka, pakiranje proizvoda, svih vrsta prezentacijskih materijala za prodaju, dokumentacija za web) Sudjelovanje u kreiranju strategija i plana objava, te objavljivanje sadržaja na društvenim mrežama, kao i izrada analiza i... 

PROGRESSIMOS OBRT Mostar

Mostar
prije 24 dana

Doktor medicine; logoped; glavni finansijski knjigovođa

 ...pismenim putem na adresu kandidata, kao i putem e-mail adrese kandidata. Podaci o Komisiji za izbor kandidata će biti objavljeni na web stranici poslodavca. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa u dva dnevna lista. Tekst javnog oglasa... 

J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar

Mostar
prije 2 dana