...popunu upražnjenih radnih mjesta 1.NEODREĐENO VRIJEME # Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za opću,abdominalnu i neurohirurgiju - 1...  ...bolesničkih soba  i radnog prostora, ~ obavlja  i druge medicinske i administrativne poslove u skladu sa pravilima struke  uz... 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“

Mostar
prije 26 dana
 ...rada, poznavanje rada na računaru i informatičke obrade podataka, i radi dnevne i mjesečne izvještaje, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, vrši trijažu pacijenata, učestvuje u preventivnom i kurativnom radu sa djecom od 0 do 6 godina, obavezna je... 

J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar

Mostar
prije 5 dana
 ...Transfuzijskom centru – 1 izvršitelj # Inženjer medicinske radiologije na Kliničkom zavodu za radiologiju – 2 izvršitelja # Medicinska sestra/tehničar na Klinikama/Odjelima/Zavodima/...  ...iz domena svoje stručnosti po nalogu sestre odsjeka, voditelja odsjeka , glavne... 

SKB Mostar,

Mostar
prije 8 dana
 ...oftalmologiju, 1 izvršilac # Inžinjer medicinsko laboratorijske dijagnostike...  ...VRIJEME 2.1. Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za...  ...nadzorom specijaliste, Obavlja  medicinske, administrativne i...  ...propisima, po nalogu  glavne sestre odjela shodno potrebama.... 

JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...a broj: 8/00, 04/04, 05/04 i 08/06), člana 36. Pravila Srednje medicinske škole Mostar, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture...  ...grupom predmeta;  18. i 19. potrebno zvanje viša medicinska sestra s položenom pedagoškom grupom predmeta;  20. potrebno zvanje... 

Srednja medicinska škola Mostar, USRC “ Mithad Hujdur - Hujk...

Mostar
pre mesec dana
 ...02-30-2598/23 od 7.12. 2023. god. i Odluke Školskog odbora ur. br. 05-05-30-1530-1/23 od 28.12. 2023. god., Školski odbor Srednje medicinske škole Sestara milosrdnica Mostar raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA ŠKOLE Za ravnatelja srednje... 

Srednja medicinska škola Sestara milosrdnica Mostar

Mostar
prije 20 dana
 ...prodaje, kako svojih proizvoda, tako i konkurencije; Svakodnevno elektronsko izveštavanje o aktivnostima; Uslovi: Završen Medicinski, Farmaceutski ,Stomatološki,Veterinarski ili Biološki fakultet ili Viša ili Srednja Medicinska Škola; Poznavanje... 

Medico pharm Bijeljina d.o.o.

Mostar
prije 8 dana
OPIS POSLOVA: 01. pružanje medicinskih usluga korisnicima Centra u smjenama ili turnusima, uz obveznu primopredaju službe, obavlja poslove...  ...korisnike, obavlja i druge poslove po nalogu glavne sestre, pomoćnika direktora i direktora Centra. 02. obavlja tekuće... 

Centar za stara i iznemogla lica-osobe Mostar

Mostar
prije 5 dana
 ...nepristrasnost, zakonitost, javnost i objektivnost rada DOKAZ: potpisana i ovjerena izjava B). Posebni uslovi 1. VSS, završen medicinski ili stomatološki fakultet i odgovarajuća specijalizacija iz registrovane djelatnosti ustanove DOKAZ: diploma o završenom... 

Kantonalna bolnica "Dr. Safet Mujić" Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih Škola (Službene novine HNK-a, br: 2/05), člana 36, 39., 40. i 41. Pravila Srednje medicinske škole Mostar, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a br: 02-30-2412/23 od 16.11.2023. godine i... 

Srednja medicinska škola Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...Mostar, 09.01.2024. Rauche Medical d.o.o. društvo je čija je osnovna djelatnost registracija, promocija i distribucija medicinskih proizvoda s fokusom na anesteziologiju, intenzivno liječenje i onkologiju. Osnovano je 2009. godine i u tijeku svog postojanja postalo... 

Rauche Medical d.o.o.

Mostar
pre mesec dana
 ...Nastavnik praktične nastave poljoprivredne grupe predmeta ............................... 2 izvršioca (38 časova sedmično) # Profesor medicinske grupe predmeta ...................... 1 izvršilac (6 časova sedmično) # Pedagog ................................................... 

J.U. Srednja politehnička škola Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...zuba, konzervativno i endodontsko zbrinjavanje zuba, liječenje blažih patoloških procesa u usnoj duplji, uredno vodi obaveznu medicinsku dokumentaciju, svojim stručnim i savjesnim radom dužan je da čuva povjerena materijalna sredstva kao i da vodi računa o racionalnoj... 

Dom zdravlja Stari grad Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...marketinške kompanije administrativni poslovi u kompaniji Zahtjevi: VSS (poželjno: stomatolog) poželjno iskustvo u prodaji medicinske opreme / materijala (stomatološke / zubna tehnika) prethodno radno iskustvo od najmanje 2 godine u direktnoj prodaji na terenu... 

Mikodental BH d.o.o. Sarajevo

Mostar
prije 4 dana
 ...radno mjesto koji su definirani Zakonom o radu. Opći uvjeti: - propisani Zakonom o radu FBIH Posebni uvjeti: VSS, završen Medicinski fakultet Položen stručni ispit Licenca za samostalan rad Radno iskustvo na istim poslovima u zdravstvenim ustanovama... 

SKB Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...nadležnog organa (po mogućnosti PBA-3 obrazac), za sva radna mjesta. 5.  diplomu visoke stručne spreme zaštita na radu/ tehničke/ medicinske/ prirodne struke , (fakultet  prvog ciklusa studija završen u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju-bachelor za... 

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo

Mostar
prije 11 sat
 ...Šaljite isključivo preslike dokumenata jer prijave ne vraćamo. Prijave slati poštom na adresu: Arox proizvodnja d.o.o. Sestre Silvije Antić br. 6 88 320 Ljubuški s naznakom ''za oglas'' Prijave sa svim potrebnim dokumentima možete slati i na e-mail... 

„Arox proizvodnja“ d.o.o. Ljubuški

Ljubuški
pre 2 meseci
 ...slanje tima HMP, liječnički pregled oboljelog/ozljeđenog na mjestu ozljede/oboljenja u stanu ili transportu ili na odjelu, obavlja medicinske radnje u cilju postavljanje dijagnoze, liječenja, zbrinjavanja bolesnih i povrijeđenih, poslovi reanimacije, poslovi mrtvozorstva... 

JZU „Dom zdravlja“ Jablanica

Jablanica
prije 29 dana
 ...sedmično) 13. Profesor za predmet Privredno pravo.......................................1 izvršilac (3 časa sedmično) 14. Profesor medicinske grupe predmeta....................................1 izvršilac (6 časova sedmično) 15. Profesor farmakološke grupe predmeta......... 

JU Srednja škola Jablanica

Jablanica
pre mesec dana