39 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Angular Developer (Vision)

 ...Bosnia and Herzegovina Angular Developer (Vision) Angular Developer (Vision...  .... Responsibilities: Develop and maintain responsive and optimized UIs in our web applications. Collaborate in creation...  ...your kids’ future through NSoft Junior Academy - specialized STEM educational... 

NSoft Corporation

Mostar
pre 2 meseci

C# Developer (Vision)

Mostar, Bosnia and Herzegovina C# Developer (Vision) C# Developer (Vision) Our success story is not something that happened by chance...  ...senior developers. We take care of your kids’ future through NSoft Junior Academy - specialized STEM educational workshops. You... 

NSoft Corporation

Mostar
pre 2 meseci

Data Streaming Developer (Infrastructure)

 ...Bosnia and Herzegovina Data Streaming Developer (Infrastructure) Data Streaming Developer...  ...time streaming data ingestion platform Develop and maintain generic streaming product...  ...care of your kids’ future through NSoft Junior Academy - specialized STEM educational workshops... 

NSoft Corporation

Mostar
prije 24 dana

Backend Developer (Seven/Sportsbook)

Mostar, Bosnia and Herzegovina Backend Developer (Seven/Sportsbook) Backend Developer (Seven/Sportsbook) We are not a family, we are...  ...senior developers. We take care of your kids’ future through NSoft Junior Academy - specialized STEM educational workshops. You... 

NSoft Corporation

Mostar
pre 2 meseci

Apply as .Net Medior Developer

 ...greatest asset and we are committed to fostering a culture of respect, inclusivity and support for their well-being. As a Medior .NET developer, you will play a key role in design, development and maintenance of cutting-edge software solutions using C# and .NET frameworks.... 

IT Odjel d.o.o.

Mostar
pre mesec dana

Product Specialist / Manager (Games)

 ...adherence, and align s/w dependencies with other product areas./ Develop and maintain an extensive working knowledge of NSoft Virtual...  ...senior developers. We take care of your kids’ future through NSoft Junior Academy - specialized STEM educational workshops. You... 

NSoft Corporation

Mostar
pre 2 meseci

VFX Artist (Creative team)

 ...motion graphics, with skills that demonstrate you're beyond a junior level. Proficiency in Adobe Creative Suite, emphasis on Adobe...  ...combination of on-site and remote work, we offer full remote for senior developers. We take care of your kids’ future through NSoft Junior... 

NSoft Corporation

Mostar
pre 2 meseci

Direktor

 ...prijava je 15 dana od dana objave konkursa u Službenim novinama FBiH, a isti je objavljen u dnevnim novinama  Dnevni list i službenoj web stranici Općine Jablanica . Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Natječaj je preuzet iz drugih... 

JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica

Jablanica
prije 17 dana

Djelatnik na održavanju čistoće ...

 ...popunjenu pismenu prijavu koja se podnosi na Obrascu propisanim za prijem u radni odnos u javni sektor HNŽ/K koji se može preuzeti s  web stranice Centra za stara i iznemogla lica-osobe Mostar ili Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K životopis,... 

Centar za stara i iznemogla lica - osobe Mostar

Mostar
prije 14 dana

Stručni saradnik u pravobraniteljstvu

 ...prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Hercegovačkoneretvanskom kantonu, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH .). 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz... 

Gradsko javno pravobraniteljstvo Čapljina

Čapljina
prije 22 dana

Pripravnik

 ...plovidbi BiH - NE OTVARAJ“ Ortiješ b.b. 88 000  M o s t a r Sve dodatne informacije u vezi s ovim javnim oglasom mogu se naći na web stranici Agencije: . Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su... 

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Herce...

Mostar
pre mesec dana

Stručni savjetnik za izradu provedbenih planova

 ...prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Hercegovačkoneretvanskom kantonu, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH .). 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz... 

Ministarstvo građenja i prostornog uređenja Hercegovačko-ner...

Mostar
prije 1 dan

Socijalni radnik

 ...Popis potrebnih dokumenata uz prijavu Prijava kandidata isključivo se popunjava u propisanom obrascu, objavljenom uz Javni oglas, na web stranici grada Stolac. Ista prijava se može preuzeti i na web stranici nadležnog ministarstva rada HNŽ-K. Uz  prijavu na javni oglas... 

Centar za socijalni rad Stolac

Stolac
pre 2 meseci

I. Violina tutti

 ...kandidata . Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa u dva dnevna lista. Tekst javnog oglasa objavljen je na web stranici  Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona  Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u originalu... 

J.U. Simfonijski orkestar Mostar

Mostar
pre mesec dana

Referent za tehničko održavanje objekta - domar

 ...Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja. Javni natječaj objavit će se u dnevnim novinama “Večernji list” i na web-stranici Sveučilišta u Mostaru . Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijavu, vlastoručno... 

Sveučilište u Mostaru

Mostar
prije 24 dana

Doktor medicine; logoped; glavni finansijski knjigovođa

 ...pismenim putem na adresu kandidata, kao i putem e-mail adrese kandidata. Podaci o Komisiji za izbor kandidata će biti objavljeni na web stranici poslodavca. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa u dva dnevna lista. Tekst javnog oglasa... 

J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar

Mostar
prije 1 dan

Spremačica - kafe kuharica

 ...M o s t a r Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz". Oglas će se objaviti na web stranici Univerzitet . Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane. Natječaj je preuzet iz drugih izvora... 

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Mostar
prije 22 dana

Stručni suradnik za poslove marketinga i komercijale (m/ž)

 ...vrsta marketinških materijala (kataloga, letaka, pakiranje proizvoda, svih vrsta prezentacijskih materijala za prodaju, dokumentacija za web) Sudjelovanje u kreiranju strategija i plana objava, te objavljivanje sadržaja na društvenim mrežama, kao i izrada analiza i... 

PROGRESSIMOS OBRT Mostar

Mostar
prije 23 dana

Prostorni planer

 ...članova planerskog tima Sljedeće vještíne će se smatrati prednošću: Postgre SQL upravljanje bazom podataka (PostGIS) Letak / web mapiranje karata Poznavanje Google Earth Digitalno očitavanje Dizajn tematskih karata Mjesto rada: Mostar Pošaljite... 

„Ecoplan“

Mostar
pre 2 meseci

Generalni sekretar

 ...ovjerene, neće se uzeti u razmatranje. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz" i web stranici Univerziteta, . Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode... 

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Mostar
pre mesec dana