Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u institutu za akreditiranje posao

1-20 od 341 rezultati

Sarajevo
Obavlјa poslove rukovodnog karaktera unutar Sektora i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i lјudskih potencijala dodijelјenih Sektoru; organizuje izvršavanje poslova iz nadležnosti Sektora u skladu sa Ustavom, zakonima i drugim propisima, kao i nalozima...
prije 5 dana
Sarajevo
rukovodi Uredom sekretara Komisije; organizira poslove i radne zadatke u Uredu; pruža savjetodavne usluge i podršku predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg o svim pitanjima koja se tiču rada i zadataka Komisije; prati provođenje zaključaka i odluka domova i Komisije...
prije 7 dana
Sarajevo
 ...Krajnji rok za prijave: 11.06.2018. Radna mjesta za koja je raspisan konkurs: 1/01 Zamjenik šefa IKT Оdjela Na osnovu...  ...Hercegovine, raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća... 
prije 29 dana
Sarajevo
Opis poslova i radnih zadataka : Prati stanje i pojave u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prevozu putnika i roba; učestvuje u aktivnostima u vezi sa međunarodnim bilateralnim i multilateralnim sporazumima i ugovorima; priprema rješenja i odobrenja za obavljanje...
prije 2 dana
Sarajevo
Stručni savjetnik za sjednice provjerava pripremljenost zaprimljenih materijala u skladu s P oslovnikom; sačinjava preglede materijala za razmatranje na sjednicama Predsjedništva i evidentira pojedinosti od značaja za materijale; vrši povrat materijala koji nisu pripremljeni...
prije 18 dana
Sarajevo
 ...Krajnji rok za prijave: 22.06.2018. Radna mjesta za koja je raspisan konkurs: 1/01...  ...za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u  Sekretarijatu Predsjedništva Bosne... 
prije 17 dana
Tuzla
Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.o.o. raspisuje oglas za prijem zaposlenika na poziciji: Diplomirani inženjer mašinstva...  ...kandidati koji pored 3 godine u podzemnoj imaju i 3 godine radnog iskustva u nadzemnoj eksploataciji. Pogodnosti: ~... 
prije 8 dana
Sarajevo
 ...survey), May 2019. The UNICEF Country Office in Bosnia and Herzegovina is inviting Bosnia and Herzegovina companies, research institutes and Bosnia and Herzegovina universities to submit a proposals to provide the following services: To perform base line and end-... 
prije 19 dana
Tuzla
 ...Institut za građevinske materijale i geotehniku Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika...  ...diplomirani građevinski inženjer – pet godina radnog iskustva – položen stručni ispit... 
pre mesec dana
Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo
 ...Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, raspisuje J A V N I   O G L A S za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Institutu za akreditiranje Bosne i Hercegovine 1/01 Zamjenik direktora – 1 izvršilac KABINET DIREKTORA I ZAMJENIKA... 
prije 20 dana
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke  -  Široki Brijeg
 ...zaštita- smjer zaštita od požara, položen ispit za državnog službenika, najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme,...  ...s naznakom za: „Javni natječaj za popunu radnog mjesta  državnog  službenika U Upravi civilne zaštite Županije... 
prije 5 dana
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sans...  -  Bihać
 ...u j e  JAVNI KONKURSza popunu radnih mjesta državnih službenikau Ministarstvu obrazovanja...  ...struke,- najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS,-... 
prije 4 dana
Sekretarijat Parlamentarne skupštine BiH  -  Sarajevo
 ...fakultet - diplomirani ekonomista; 5 godina radnog iskustva u struci; položen stručni...  ...prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum,... 
prije 7 dana
Javni oglasi  -  Zenica
 ...registraciji zaposlenika ministarstva (kontrola radnog vremena) shodno tome inicira i provodi...  ..., sve poslove navedene u opisu radnog mjesta obavlja po procedurama utvrđenim ISO... 
prije 8 dana
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo
 ...Hercegovine, u ime Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, raspisuje  INTERNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta  rukovodećeg  državnog službenika u  Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine SEKTOR ZA BILATERALNE ODNOSE1/01  Pomoćnik ministra u... 
prije 5 dana
Općinski sud Travnik  -  Travnik
 ...Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev predsjednika Općinskog suda u Travniku, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Travniku 5/ - Stručni saradnik za odnose sa javnošću – Glasnogovornik suda – 1(jedan)... 
prije 5 dana
Sarajevo
 ...O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona...  ...104. i 105. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke Vijeća Instituta za historiju broj:01-01-431/18 od 07.05.2018. godine, Institut... 
prije 14 sata
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Sarajevo
 ...O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo...  ...objavljuje JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica... 
prije 1 dan
Žepce
 ...O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene...  ...Žepče, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Žepče 5/689 - Viši stručni saradnik za upravljanje... 
prije 1 dan
Agencija za državnu službu BiH  -  Banja Luka
 ...samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja radnog iskustva od jedne (1) godine, u svrhu...  ...sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio. Posebni uslovi:... 
prije 1 dan