Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u institutu za akreditiranje posao

1-20 od 515 rezultati

Sarajevo

 ...radi plan godišnjih odmora, sačinjava rješenja koja proizilaze iz radnog odnosa zaposlenih, izrađuje pojedinačna akta koji se odnose na...  ...vezi radnog odnosa; Obavlja analizu i analitičku procjenu radnih mjesta; Provodi procedure konkursa ili oglasa u vezi prijema novih... 
prije 2 dana

Sarajevo

 ...svake obuke sa ciljem stalnog poboljšanja programa obuke; oglašava i administrira eksterne projekte individualnog usavršavanja koji se nude državnim službenicima; učestvuje u izradi analiza u kojim je oblastima potrebno osigurati dodatno usavršavanje državnih službenika.
prije 7 dana

Sarajevo

Rukovodi radom Fonda, zastupa i predstavlja Fond, organizuje obavljanje svih poslova iz nadležnosti Fonda, donosi propise i druge opšte i pojedinačne akte za koje je zakonom i drugim propisima ovlašten, i u skladu sa zakonom i drugim propisima odlučuje o pravima, dužnostima...
prije 13 dana

Sarajevo

Stara se o odgovornom i ekonomičnom izvršavanju poslova, prati bezbjednosnu situaciju u centru i o svim uočenim promjenama koje ometaju funkcionisanje kolektivnog vida zbrinjavanja, odmah obavještava nadređene. Priprema raspored smjenskog rada u vezi sa fizičkim obezbjeđenjem...
prije 8 dana

Sarajevo

Obavlјa poslove iz nadležnosti Odjelјenja za analizu rizika koji se odnose na pripremanje i usklađivanje zakonskih propisa u Bosni i Hercegovini sa propisima EU, vodi upravne postupke iz nadležnosti o djelјenja, razmatra izvještaje i prijedloge Stručnog savjeta za zdravlјe...
prije 6 dana

Sarajevo

Rukovodi i koordinira rad Odsjeka za operativnu realizaciju finansijskih aranžmana i odgovoran je za organizaciju i obavljanje poslova iz nadležnosti Odsjeka, raspoređuje poslove na državne službenike i zaposlenike i daje bliža uputstva o načinu obavljanja tih poslova, ...
prije 6 dana

Sarajevo

 ...saopštenja za javnost i sredstva javnog informisanja iz nadležnosti Institucije i rеаgоvаnjа nа izvjеštаје mеdiја; Obavlja poslove službenika za informisanje u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa BiH; Izrađuje i provodi Komunikacijsku strategiju institucije; po nalogu... 
prije 1 dan

Bratunac

 ...O poslu Opis radnog mjesta: JU OŠ “VUK KARADžIĆ” BRATUNAC raspisuje: KONKURS za popunu radnog mjesta 1. Nastavnik muzičke kulture, 4 časa.................. 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim... 
prije 2 dana

Bijeljina

 ...O poslu Opis radnog mjesta: JU OŠ “JOVAN DUČIĆ” BIJELjINA raspisuje JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta 1. Nastavnik razredne nastave, puna norma, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac, 2... 
prije 1 dan

Sarajevo

 ...International Republican Institute Bosnia and Herzegovina October 4, 2018 Field Accountant Title: Field Accountant Report to: Resident Country Director Position duration: One year contract (November 1, 2018 – October 31, 2019), with potential for extension... 
prije 13 dana

Bratunac

 ...O poslu Opis radnog mjesta: JU “SREDNjOŠKOLSKI CENTAR BRATUNAC” raspisuje: KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta 1. Psiholog, jedan izvršilac na neodređeno radno vrijeme 2.... 
prije 2 dana

Pale (opština)

 ...O poslu Opis radnog mjesta: JU OŠ “SRBIJA” PALE raspisuje KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta 1. Nastavnik matematike - 1 izvršilac, puna radna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva; 2. Nastavnik matematike... 
prije 4 dana

Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite  -  Banja Luka

 ...usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika; obavlja i druge poslve koje...  .... Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:...  ...Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava.... 
prije 11 sat

Fond za povratak BiH  -  Sarajevo

 ...društvenog smjera; najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci, a od čega 3 (tri)...  ...radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke... 
prije 12 dana

Federalna uprava policije  -  Sarajevo

 ...Sektora, daje zadatke i usmjerava rad službenika u Sektoru, vodi poslove koji se...  ...upravne struke - najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS... 
prije 12 dana

Livno (Livno)

 ...O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu čl. 34. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe...  ...županije, objavljuje JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske... 
prije 5 dana

Agencija za državnu službu BiH  -  Sarajevo

 ...dodatno usavršavanje državnih službenika. Posebni uslovi : Visoka...  ...smjera; najmanje jedna godina radnog iskustva u struci; položen...  ...za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za državnu... 
prije 6 dana

ClarusApex  -  Inostranstvo

 ...10 years of experience in position of ‘foreman’ in industrial sector; High school diploma. GED from an accredited school or institution. Accredited technical diploma/certification of ‘mechanical engineer’. The English language mandatory. Culture:... 
pre mesec dana

Javni oglasi  -  Banja Luka

 ...zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike...  ...U R S za upražnjena radna mjesta I - 1.    Republička...  ...III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos: 1... 
prije 1 dan

Sarajevo

 ...JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za obrazovanje, nauku...  ...na upite ministarstava federalnog ili državnog nivoa; učestvuje u uspostavljanju baze... 
prije 3 dana