Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u institutu za akreditiranje posao

1-20 od 455 rezultati

Sarajevo

radi na izradi dokumenta okvirnog budžeta; radi na izradi programa javnih investicija; obavlja poslove u vezi s procesom planiranja i izrade projekcije budžeta Parlamentarne skupštine; odgovoran je za primjenu Zakona o finansiranju institucija BiH i zakona o budžetu institucija...
prije 9 dana

Sarajevo

 ...službu Bosne i Hercegovine, u ime Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH, raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 1/01 Stručni savjetnik za planiranje i izvršenje... 
prije 7 dana

Sarajevo

 ...za reformu javne uprave pri Uredu Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika  u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu Predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine... 
prije 16 dana

Sarajevo

 ...jedinice. Samostalno obavlja određene zadatke iz pojedinih specifičnih oblasti u grupi. Obavlja i ostale poslove po nalogu direktora Instituta, zamjenika direktora Instituta, pomoćnika direktora ili rukovodioca organizacione jedinice. Učestvuje u svim aktivnostima... 
prije 1 dan

Sarajevo

 ...sredstava; učestvuje u izradi tromjesečnih i godišnjeg izvještaja o radu Ministarstva; po potrebi unosi podatke u ISFU sistem i OCEAN sistem; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odsjeka, a koji su slični poslovima tog radnog mjesta. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka .
prije 9 dana

Sarajevo

organizuje, koordinira i rukovodi radom Jedinice za materijalno-finansijske i opće poslove; odgovara za zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje poslova iz njenog djelokruga i pravilno korištenje finansijskih i materijalnih sredstava; prati i stara se o primjeni zakonske...
prije 16 dana

Doboj

 ...I - Načelnik opštine Brod raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta službenika u Opštinskoj upravi Brod, na neodređeno vrijeme i to: U Odjeljenju za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju: Samostalni stručni saradnik za komunalnu... 
prije 7 dana

Sarajevo

 ...i drugim propisima ovlašten, odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima uposlenih iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, koordinira rad rukovodećih državnih službenika u Sekretarijatu u pogledu planiranja poslova i zadataka, te prati ostvarivanje tih planova... 
prije 5 dana

Sarajevo

Šef Službe za sjednice organizuje i rukovodi radom Službe, odgovara za zakonito, stručno i pravodobno obavljanje poslova iz njene nadležnosti, raspoređuje poslove na neposredne izvršioce i pruža stručnu pomoć u radu, stara se o pripremi sjednica Predsjedništva, prisustvuje...
prije 5 dana

Sarajevo

Rukovodi organizacionom jedinicom i obezbjeđuje zakonito, transparentno, javno, odgovorno, efikasno, ekonomično i nepristrasno izvršavanje poslova; koordinira rad uposlenih u Terenskom centru, daje neposredne zadatke stručnim savjetnicima, stručnim saradnicima i ostalim...
prije 6 dana

Goražde

 ...sa strancima, raspisujeJAVNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Službi za poslove sa strancima 1/01 Šef Terenskog centra...  ...društvenih, tehničkih ili prirodnih nauka; najmanje 2 godine radnog iskustva; poznavanje rada na računaru; položen stručni upravni... 
prije 3 dana

Bijeljina

 ...1.ekonomista, 2.pravnik, 3.informatičar Doo “ Oikus Institut “ Bijeljina ima potrebu za prijem u radni odnos tri radnika VSS ( ekonomista, pravnik, informatičar) na određeno vrijeme od godinu dana u skladu sa Projektom Zavoda za zapošljavanje RS, lica iz... 
prije 17 sata

Sarajevo

 ...Krajnji rok za prijave: 31.08.2018. Radna mjesta za koja je raspisan konkurs: 1/01...  ...popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Sekretarijatu Predsjedništva Bosne... 
prije 5 dana

Ministarstvo unutarnjih poslova ŽZH  -  Ljubuški

 ...prijem kandidata za pohađanje temeljne policijske obuke I (Broj slobodnih radnih mjesta) Deset (10) kandidata za čin policajca: Pet (5) kandidata policijskih službenika-specijalaca  za čin policajca II (Opći i posebni uvjeti) Kandidati moraju... 
prije 27 dana

Ilijaš

 ...tržišta zemalja Evropske unije, u skladu sa odredbama Pravilnika o radu i Statuta Društva, objavljuje:    O G L A S za popunu radnog mjesta   Ovim putem tražimo kandidate koji su spremni za nove poslovne mogućnosti i napredovanje u karijeri uz rad u dinamičnom... 
prije 7 dana

Ilijaš

 ....d. Sarajevo raspisuje  KONKURS za popunu slobodnih radnih mjesta POSLOVNICA  ILIJAŠ  Šef poslovnice – 1 izvršilac Pored zakonom...  ...Visoka stručna sprema, ekonomskog smjera Minimalno 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u bankarskom sektoru... 
pre mesec dana

Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, R...  -  Banja Luka

 ...zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske",...  ...direktoru Uprave. Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik II kategorije Za radno... 
prije 1 dan

Banja Luka

 ...O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima...  ...zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske",... 
prije 1 dan

Banja Luka

 ...O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima...  ...zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske",... 
prije 8 dana

Ministarstvo saobraćaja i veza, Republička uprava za igre na...  -  Banja Luka

 ...zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske",...  ...internu reviziju. Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije Za radno... 
prije 7 dana