Nažalost, došlo je do pogreške i poslužitelj trenutačno ne može obraditi vaš zahtjev. Pokušajte ponovo za nekoliko minuta.
Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u institutu za akreditiranje posao

1-20 od 449 rezultati

Sarajevo

Obavlja računovodstveno-finansijske poslove u vezi izrade prednacrta, nacrta budžeta i ostalih finansijskih dokumenata; obračun, unos i isplatu plata i ostalih nakanada, nabavku robe i usluga, izradu finansijskih izvještaja; pripremanje informacija i drugih analitičkih ...
prije 19 sata

Sarajevo

Sarađuje sa nadležnim ministarstvima drugih država i međunarodnim organizacijama; koordinira pripremu bilateralnih sporazuma, priprema sastanke mješovitih komisija i učestvuje u njihovom radu, koordinira pribavljanje potrebnih podataka i informacija; učestvuje u izradi ...
prije 5 dana

Sarajevo

Rukovodi Odsjekom i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodjeljenih Odsjeku; daje mišljenje pomoćniku direktora o pitanjima iz nadležnosti Odsjeka o kojima se treba raspravljati na kolegiju; pomoćniku direktora dostavlja prijedloge...
prije 6 dana

Sarajevo

Šef odsjeka rukovodi odsjekom, raspoređuje poslove vezane za rad odsjeka, stara se o blagovremenom izvršavanju zadataka u odsjeku, kao što su: poslovi održavanja i snabdjevanja, te poslovi vezani za arhivu i djelovodstvo i priprema izvještaj o radu odsjeka. Za svoj rad ...
pre mesec dana

Sarajevo

analizira zakonska rješenja, propise, praksu i priprema potrebne izvještaje, pravna mišljenja i procjene; učestvuje u obradi i analizi podataka o radu sudova i tužilaštava, sudija i tužilaca i svih ostalih uposlenika u pravosuđu; učestvuje u analiziranju i dizajniranju ...
prije 14 dana

Sarajevo

 ...prometu oružjem i vojnom opremom, odnosno lica uključenih u uvoz, izvoz, tranzit i posredovanje u prometu oružjem i vojnom opremom; po potrebi obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odsjeka, a koji su slični poslovima tog radnog mjesta. Za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.
prije 14 dana

Sarajevo

Daje prijedlog nastavnog programa za nastavni predmet Engleski jezik; priprema i izvodi predavanja i vježbe prema rasporedu nastave u predviđenom broju sati utvrđenim nastavnim planom i prema sadržaju utvrđenim nastavnim programom; drži konsultacije sa saradnicima i polaznicima...
prije 13 dana

Sarajevo

Učestvuje u organizaciji aktivnosti ministra. Sarađuje sa službama protokola drugih institucija i Službom za zajedničke poslove oko organizovanja sastanaka. Priprema zabilješke sa sastanaka kojima rukovodi ministar i priprema nacrte zaključaka sa sastanaka, obavlja i druge...
prije 19 sata

Sarajevo

Obavlja sve potrebne pripreme za srednjoročno planiranje, upravlja i koordinira procesom planiranja u skladu sa Uputstvom o metodologiji u postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH i Priručnikom za izradu srednjoročnih planova institucija...
prije 9 dana

Sarajevo

Rukovodi i organizuje rad u Odjelu; prati izvršavanje radnih zadataka i poslova u Odjelu; odgovara za pravovremeno, zakonito, pravilno i kvalitetno obavljanje poslova iz djelokruga Odjela; odgovoran je za urednički dio poslova, tehničko uređenje i grafičku pripremu publikacija...
pre mesec dana

Opština Novi Grad  -  Novi Grad

 ...OPIS RADNOG MJESTANa osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik...  ...procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („... 
prije 7 dana

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine  -  Bihać

 ...Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine 6 /...  ...obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet,- tri godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSSZa poziciju: 02.- VSS –... 
prije 6 dana

NATO  -  Sarajevo

 ...Description SECURITY INSTITUTION BUILDING ADVISOR, ICC-6, Sarajevo, BiH   A. POST CONTEXT: NATO HQ Sarajevo is charged with the responsibility to execute its mission specified in the current SACEUR Operation Plan 10501 for the Balkans Joint Operations Area.... 
pre 2 meseci

Ministarstvo finansija i trezora BiH  -  Sarajevo

 ...JAVNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu finansija i trezora...  ...240 ECTS bodova; najmanje 1 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni... 
prije 10 sata

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo

 ...komunikacije (VII/1 stepen); najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen stručni...  ...radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke... 
prije 5 dana

Poreska uprava  -  Banja Luka

 ...odlučuje o pravima i dužnostima državnih službenika i namještenika u Poreskoj upravi Republike Srpske...  ...skladu sa propisima Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik I kategorije Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos: da je... 
prije 7 sata

Federalno ministarstvo zdravstva  -  Sarajevo

 ...studiranja medicinski fakultet, - najmanje 5(pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS - položen specijalistčki...  ...Sarajevo sa naznakom: “Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu zdravstva” Nepotpune,... 
prije 1 sat

Javni oglasi  -  Sarajevo

 ...Federacije Bosne i  Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Stručnoj službi Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 6 / 1148 - Stručni savjetnik za rad u... 
prije 14 dana

Zenica

 ...O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene...  ...kantona, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnoj direkciji za ceste Ministarstva za... 
prije 2 dana

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Sarajevo

 ...O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji...  ...KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnoj upravi za inspekcijske... 
prije 13 sata