60 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Viši stručni saradnik za pravne poslove ...

 ...postizanju rezultata. Status:  državni službenik – stručni saradnik. Pripadajuća osnovna neto plata:  1380,00 KM Broj izvršilaca...  ...diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi... 

Vijeće ministara BiH

Sarajevo
prije 27 dana

Lektor, Stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove

Opis poslova: stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove prati zakonske i druge propise iz oblasti radnih odnosa i...  ...Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine: diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o... 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za informisanje

 ...građana, državnih organa i drugih pravnih lica za koje sekretar Vlade odobri...  ...studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke, ili drugog fakulteta društvenog smjera ~1 (jedna)...  ...(nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini... 

Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 11 dan

Pravni savjetnik

 ...izrađuje analize, izvještaje, mišljenja i nacrte drugih složenih pravnih dokumenata za provedbu reformskih aktivnosti u sklopu...  ...kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove: VSS, pravni fakultet (VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Pravni savjketnik

Opis poslova: Pruža pravne savjete, sačinjava pravne akte i mišljenja, analizira i identifikuje probleme pravne prirode u implementaciji...  ...trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove: VSS, pravni fakultet (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za saradnju, Stručni saradnik-analitičar ...

Opis poslova i radnih zadataka:  Stručni saradnik za kadrovske poslove  i statusna...  ...oblasti radnih odnosa, odnosno radno – pravnog statusa svakog zaposlenog u Direkciji,...  ...odgovara za svoj rad. Posebni uslovi: Pravni fakultet; najmanje jedna godina radnog iskustva... 

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela

Sarajevo
pre mesec dana

PRAVNIK, pripravnik

~ Pravni poslovi Obavezni uslovi: VSS, pravni fakultet Poznavanje rada na računaru Bez radnog iskustva, pripravnik Kontakt telefon: 033879630 Kontakt email: ****@*****.***

Advokat Aldina Avdić

Sarajevo
prije 18 sata

Stručni saradnik za nabavke

 ...radom od tri mjeseca 1. Odjel za nabavke - Stručni saradnik za nabavke-1 (jedan) izvršilac Uslovi: VSS (...  ...sistema studiranja, odnosno najmanje 240 ETCS bodova), - fakultet teh.smjera/dipl.ecc./dipl.pravnik Jedna (1) godina iskustva na istim ili sličnim... 

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik - voditelj odjeljenja polaznika - vaspitač

 ...Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne ili upravne struke, fakultet političkih nauka, fakultet kriminalističkih nauka,...  ...stranici Agencije: ). 3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove nameštenika u organu državne... 

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Sarajevo
pre 2 meseci

Viši pravni savjetnik za sudsku praksu

Opis poslova: Provodi pravna istraživanja i analize, savjetuje...  ...pravosnažne sudske odluke i relevantne pravne informacije u vezi sa ovim...  ...za sudsku praksu i saradnika za anonimizaciju sudskih odluka...  ...posebne uslove: VSS, pravni fakultet ( VII stepen stručne spreme... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Samostalni stručni suradnik za pravna pitanja

 ...Sarajevo;  Radno mjesto: Samostalni stručni suradnik za pravna pitanja u Uredu direktora Instituta za medicinsko vještačenje...  ...unutrašnjoj organizaciji Instituta: Stručna sprema: VII- Pravni fakultet; Poznavanje rada na računaru Radno iskustvo: minimalno... 

Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

Sarajevo
pre mesec dana

Saradnik za strateško planiranje i rad sa ugroženim kategorijama

 ...uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji). Kandidati koji su visoko... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 22 dana

Stručni saradnik u Uredu registrara Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Opis poslova:  stručni saradnik u Uredu registrara izrađuje ili...  ...uz superviziju viših pravnih savjetnika i pravnih savjetnika...  ...:  VSS, diplomirani pravnik, položen pravosudni ispit...  ...posebno: diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i... 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 14 dana

Stručni saradnik za zaštitu cesta

 ...sisteme i sigurnost prometa – Odjeljenje zaštite cesta ~ Stručni saradnik za zaštitu cesta - 1 (jedan) izvršilac Uslovi: ~ VSS (...  ...) u saradnji sa Višim stručnim saradnikom za upravno pravne poslove, prati i primjenjuje zakonske i podzakonske propise vezano... 

JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za prodaju i nabavu (m/ž)

 ...engleskog jezika; Sklonost ka radu u timu i dinamičnom okruženju. Prijave možete slati putem email-a na: ****@*****.*** sa naznakom „Prijava za poziciju Stručni Saradnik Za Prodaju I Nabavu " ili nas kontaktirajte na broj:  +387 61 976 713... 

ManpowerGroup BiH

Vogošća
prije 13 dana

Stručni saradnik za tarifu, Stručni saradnik za energetiku ...

 ...prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – fakultet društvenih, tehničkih ili prirodnih nauka; najmanje jedna godina...  ...rada na računaru. Status:  državni  službenik – stručni saradnik   Pripadajuća osnovna neto plata: 1.230,50 KM Broj izvršilaca... 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i He...

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik Pravnog odjeljenja Ureda registrara .....

 ...telefon, kandidati trebaju dostaviti original ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:  - Diplomu o završenom fakultetu (nostrifikovanu diplomu ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine), za obje pozicije;... 

Sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Referent specijalist - upisničar, Stručni saradnik za podršku svjedocim...

 ...svojeručno potpisan  CV  i ovjerene kopije sljedećih dokumenata: Univerzitetska diploma (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko... 

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci