~ obavljanje svih pravnih poslova u cilju osposobljavanja sa samostalni rad u okviru struke Obavezni uslovi: VSS, Pravni fakultet-diplomirani pravnik Engleski jezik, aktivno Poznavanje rada na računaru Bez radnog iskustva Dodatni uslovi: ~ Komunikativnost... 

Zajednička advokatska kancelarija Nenad Baroš i Feđa Bičakči...

Sarajevo
prije 28 dana
 ...nove ideje i uspjesi i vaša inspiracija pošaljite nam svoju biografiju i postanite dio MF tima na poziciji: Stručni saradnik za pravne poslove  – više izvršilaca Mjesto rada: Bihać Sarajevo Glavne aktivnosti:   zastupanje kompanije pred sudom u parničnom i... 

Mikrokreditno Društvo Mikrofin d.o.o.

Sarajevo
prije 3 sataNovi
 ...namještenika u Federalnoj direkciji robnih rezervi # Naziv radnog mjesta: ~ Viši referent za uredsko poslovanje u Odjeljenju za pravne i opće poslove - jedan (1) izvršilac 2. Opis poslova radnog mjesta: Vrši zavođenje akata u odgovarajuće evidencije nakon... 

Federalna direkcija robnih rezervi

Sarajevo
prije 6 dana
Opis poslova i radnih zadataka: obavlja poslove vezane za arhiviranje u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju i arhivi predviđene elektronskom pisarnicom Direkcije; obavlja sve poslove vezane za arhiviranje, sređivanje, čuvanje i rukovanje sa predmetima stavljenim...

Direkcija za evropske integracije

Sarajevo
prije 1 dan
 ...Sekretarijat Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine 1/01 volonter- VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik sa završenim pravnim fakultetom Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova - prijem na stručno osposoblјavanje za samostalan rad... 

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 6 dana
 ...adresu: „PRETIS“ d.d. Vogošća, ul. Igmanska bb, 71320 Vogošća, u roku od trideset (30) dana od dana objave. Odabrani kandidati će telefonskim putem biti obavješteni o terminu i mjestu održavanja intervjua. Kontakt: Sektor za pravne i kadrovske poslove 033/475-691.... 

Pretis d.d.

Vogošća
prije 1 dan
 ...složene poslove koje mu odredi šef odsjeka za operativne i zajedničke poslove. Posebni uvjeti: VII. stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje jedna godina radnog iskustva u... 

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 13 dana
 ...adresu: „PRETIS“ d.d. Vogošća, ul. Igmanska bb, 71320 Vogošća, u roku od trideset (30) dana od dana objave. Odabrani kandidati će telefonskim putem biti obavješteni o terminu i mjestu održavanja intervjua. Kontakt: Sektor za pravne i kadrovske poslove 033/475-691.... 

Pretis d.d.

Vogošća
prije 1 dan
 ...iskustvom u farmaceutskoj industriji u svijetu raspisuje konkurs na poziciju saradnika za compliance i office assistant Uslov: VSS Pravni fakultet Vozačka dozvola B kategorija Radno iskustvo minimalno dvije godine Opis posla: Praćenje realizacije... 

GLOSARIJ CD D.O.O Sarajevo

Sarajevo
prije 3 sataNovi
 ...distribuciju, # Izvršni direktor za snabdjevenije i trgovinu, # Izvršni direktor za ekonomske poslove, # Izvršni direktor za pravne poslove i ljudsk e resurse i # Izvršni direktor za kapitalne investicije. II. Imenovanje članova Uprave – Generalnog direktora... 

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.

Sarajevo
prije 15 dana
 ...obveznicima i zaposlenim u kantonalnom poreznom uredu o određenim pitanjima iz nadležnosti kantonalnog poreznog ureda; obavlja složenije pravne poslove iz djelokruga kantonalnog ureda; zastupa kantonalni porezni ured odnosno Poreznu upravu u prekršajnim predmetima, a po... 

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 1 dan
 ...potraživanja Potrebne stručne kvalifikacije: Stručna sprema: VSS; VII/1 stepen Smjer obrazovanja: Dipl. ekonomista, Dipl. pravnik, Dipl. inž. organizac. nauka Razvijene menadžerske sposobnosti Poznavanje modernih programskih alata i aplikacija Radno iskustvo... 

ODM Collections d.o.o.

Sarajevo
prije 3 sataNovi
 ...mjera i mjera za unapređenje procesa rada; Aktivna saradnja sa Pravnim odjelom i pružanje stručne podrške Pravnom odjelu; Pružanje...  ...sa propisima; OD KANDIDATA OČEKUJEMO : VSS – Pravni fakultet; Prethodno radno iskustvo od najmanje dvije godine... 

Mikrokreditna Fondacija MIKRA

Sarajevo
prije 3 sataNovi
 ...ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke, fakultet političkih nauka, filozofski fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera, - najmanje pet 5 (pet) godina... 

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

Sarajevo
prije 9 dana
 ...zbog povećanja obima poslovanja traži nove kolege! PRIPRAVNIK U PRAVNOM ODJELU ZA NEOSIGURANA/OSIGURANA POTRAŽIVANJA (M/Ž) Sarajevo –...  ...voditelju tima ili voditelju odjela. USLOVI: VSS - Pravni fakultet; Bez radnog iskustva ili sa radnim iskustvom u struci... 

EOS MATRIX d.o.o.

Sarajevo
prije 3 sataNovi
JO pravnik

JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUP-...

Sarajevo
prije 13 dana