Nažalost, došlo je do pogreške i poslužitelj trenutačno ne može obraditi vaš zahtjev. Pokušajte ponovo za nekoliko minuta.
Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Pravnik posao

20 poslova

Dobivajte nove poslove putem e-pošte
Novi

Diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku

Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" d.o.o. Javno predu...

 ...na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci, odnosno do sticanja uslova za polaganje pripravničkog ispita i to: 1. Diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku……….1(jedan) izvršilac. II – OPIS POSLOVA Pripravnici će obavljati poslove radi osposobljavanja... 
Banja Luka
prije 4 dana
Novi

Stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove

Agencija za državnu službu Federacije BiH

 ...koji se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova, odnosno drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava obrazovanja, završen ekonomski, pravni ili tehničko-tehnološki fakultet - 1 (jedna) godina radnog iskustva nakon stečene visoka stručne spreme u struci, - poznavanje... 
Zenica
prije 5 dana
Novi

Inspektori, Stručni saradnik za pravne poslove Goražde

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Bosansko–podrinjsk...

 ...(jedan) izvršilac 02. Inspektor za ceste i cestovni promet – Saobraćajna inspekcija - 1 (jedan) izvršilac 03. Stručni saradnik za pravne poslove – 1 (jedan) izvršilac 01. Opis poslova: Tržišni inspektor vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se... 
Goražde
prije 5 dana
Novi

Stručni savjetnik za pravne poslove u Sektoru za finansijske, pravne i opće poslove

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

 ...pojedinačne akte koji se odnose na plaće i druge naknade službenika; sudjeluje u poduzimanju poslova i pripremi dokumentacije i spisa u vezi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Ministarstva; priprema i izrađuje pojedinačne akte koji se odnose na imenovanje odnosno... 
Mostar
prije 3 dana
Novi

Sudija

Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine

 ...prijave treba ispunjavati slјedeće uslove: Da je državljanin Bosne i Hercegovine; Da ima visoko stručno obrazovanje – završen Pravni fakultet; Kandidat mora imati visoki moralni ugled i mora posjedovati ili kvalifikacije potrebne za obavljanje visokih sudskih... 
Inostranstvo
prije 2 dana
Novi

Volonter

Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

 ...radnog iskustva i osposobljavanja volontera za samostalan rad Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće posebne uvjete: VSS - Pravni fakultet - diplomirani pravnik ili pravnik sa završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studija pravnog... 
Sarajevo
prije 5 dana
Novi

Savjetnik u Kancelariji za diplomatsku obuku ...

Ministarstvo vanjskih poslova BiH

 ...traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni Javni oglas. Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su  Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28... 
Sarajevo
prije 2 dana

Stručni saradnici Zenica

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeni...

 ...obrazovanje sa najmanje 180 ECTS bodova, prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - poljoprivredne struke ili pravne struke ili upravne struke, - najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog... 
Zenica
prije 12 dana
Novi

Viši stručni saradnik Istočno Sarajevo

Okružni sud u Istočnom Sarajevu

 ...protiv njega ne vodi krivični postupak 3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost 4. Da je punoljetan Posebni uslovi: 1. VSS - Završen Pravni fakultet (osam semestara 240 ESC bodova) dipl. pravnik 2. Položen pravosudni ispit. 3. Radno iskustvo: 3 godine na radu na pravnim... 
Sarajevo
prije 3 dana
Novi

Volonter društvenog smjera

Oikos Institut

ekonomista, pravnik, informatičar Prijavljeni kandidati imaju mogućnost da odrade pripravnički staž i time steknu uvjerenje o položenom pripravničkom ispitu. Svi zainteresovani kandidati svoje rpijave mogu poslati putem opcije APLICIRAJ
Bijeljina
prije 2 dana

Stručni saradnici Bosanski Petrovac

Općina Bosanski Petrovac

 ...prati rad ustanova, privrednih društava, organizacija i drugih pravnih lica iz djelokruga rada i predlaže mjere za unapređenje rada; prati...  ...ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke, -položen stručni ispit ili ispit općeg znanja, -... 
Petrovac (opština)
prije 12 dana

U.G. “Zašto ne” zapošljava!

 ...Kvalifikacije i radno iskustvo: Visoka stručna sprema u relevantnom polju obrazovanja, prednost imaju fakulteti društvenih nauka (posebno Pravni fakultet i Fakultet političkih nauka, odsjek žurnalistika).   Dobro poznavanje engleskog jezika Izvrsne vještine pisanja i... 
Sarajevo
prije 22 dana

Samostalni stručni saradnici Opštinska uprava Čelinac

Opštinska uprava Čelinac

 ...upravu opštine Čelinac prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika: 1) Samostalni stručni saradnik za upravno - pravne poslove………1 izvršilac - U odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove 2) Samostalni stručni saradnik za rad sa... 
Čelinac
prije 11 dan

JU CZSR Tuzla: Javni oglas

JU SZZTK

 ...Centar za socijalni rad Tuzla raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na sljedeću radnu poziciju: Pravnik – 1 izvršilac. Opis poslova, opće i posebne uslove i način apliciranja preuzmite u dokumentu ispod: Javni oglas objavljen... 
Tuzla
pre 2 meseci
Novi

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Zenica

Grad Zenica

 ...10. Stručni saradnik za energetsku efikasnost i praćenje realizacije kapitalnih projekata - 1 (jedan) izvršilac SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA 11. Stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove - 2 (dva) izvršioca 01. Opis poslova:... 
Zenica
prije 5 dana
Novi

Ekonom- vozač, ehnički direktor-koordinator na nacionalne selekcije ....

NS/FS BiH

 ...poznavanje rada na računaru -poznavanje engleskog jezika –nivo znanja B2 d) za poziciju po rednim brojem 4: -VSS ekonomski, pravni ili tehnički fakultet u trajanju od 4 godine, odnosno ekvivalent od 240 ECTS bodova -najmanje dvije godine radnog iskustva na... 
Sarajevo
prije 5 dana

Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Službi za poslove sa strancima

 ...za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Službi za poslove sa strancima SEKTOR ZA ADMINISTRACIJU Odsjek za pravne i kadrovske poslove 1/01 Viši stručni saradnik za kadrovske poslove Opis poslova i radnih zadataka:  Prati primjenu zakonskih... 
Sarajevo
prije 27 dana
Novi

JAVNI KONKURS za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Istočna Ilidža

Opštinska uprava Opštine Istočna Ilidža

 ...datum Konkursa). Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Vladimir Sladoje, samostalni stručni saradnik za pravne poslove, kontakt telefon(***) ***-****Ako više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima... 
Istočna Ilidža (opština)
prije 4 dana
Novi

Stručni saradnik za vođenje zemljišnih knjiga (zemljišnoknjižni referent) Gračanica

Općinski sud u Gračanici

 ...stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova, pravne struke, -najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene VSS, -položen ispit za zemljišnoknjižnog referenta, (... 
Gračanica
prije 5 dana

Poziv za izražavanje interesa: Privremeni asistent na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih...

JU SZZTK

 ...sudu u Širokom Brijegu-izdvojena organizacijska Jedinica Posušje- 2 (dva) izvršioca. Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina ovim putem pozivaju kandidate da izraze svoj interes za pružanje... 
Gračanica
pre 2 meseci