Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Pravnik posao

1-20 od 41 rezultati

Dasto Semtel d.o.o  -  Banja Luka
DASTO semtel d.o.o. Bijeljina oglašava poziciju za: DIPLOMIRANI PRAVNIK Opis radnog mjesta Obavljanje opštih i kadrovskih poslova Izrada pojedinačnih pravnih akata (ugovora, rješenja i drugih pravnih akata) Pružanje pravne podrške u pripremi procedura, dozvola... 
prije 16 dana
Hadžići
 ...Javni poziv raspisuje se za prijem 15 volontera, na određeno vrijeme na period od jedne godine, slijedećih zanimanja: – diplomirani pravnik (četiri volontera); Općinski načelnik, putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove Općine Hadžići... 
prije 5 dana
Poreska uprava  -  Banja Luka
 ...Viši stručni saradnik za pravne poslove – 1 izvršilac;  Poreska uprava, Područni centar Banjaluka, Odjeljenje za pravne i opšte poslove Opis poslova: Status i kategorija radnog mjesta: Državni službenik šeste kategorije, prvog zvanja. Izrađuje nacrte upravnih... 
prije 3 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Tuzla
 ...JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Gradu Tuzla 4/483 02. Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove u Službi za geodetske i imovinsko - pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac 02. Opis poslova: samostalno vodi upravni postupak... 
prije 2 dana
Banja Luka
 ...upravu, r a s p i s u j e J A V N I K O N K U R S za upražnjena radna mjesta I - 1. Poreska uprava Viši stručni saradnik za pravne poslove, Područni centar Banjaluka, Odjeljenje za kontrolu - 1 izvršilac Vrsta posla: stalni radni odnos, rad na određeno... 
prije 3 dana
Javni oglasi  -  Rudo
 ...uslovi za prijem Pored opštih uslova, prijavljeni kandidati moraju ispunjavati sledeće posebne uslove: I-2. VSS diplomirani pravnik- VII stepen ili završen prvi ciklus studija koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova, da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje... 
prije 2 dana
Bijeljina
 ...Diplomirani pravnik ( volonter) Svi zainteresovani, mogu poslati svoj CV na mail: . ****@*****.*** do 15.03.2018. godine, nakon čega će kandidati koji uđu u uži krug biti pozivani na razgovor. ADVOKATSKA KANCELARIJA RISTIĆ PREDRAG Bijeljina Ul... 
prije 22 dana
Sarajevo
U svrhu jačanja našeg tima, tražimo osobu unutar Odjela pravnih poslova & Compliance Viši stručni saradnik za pravne poslove (m/ž) Mjesto rada: Sarajevo Addiko Bank d.d. je banka koja nudi finansijske proizvode i usluge pravnim licima, javnim institucijama... 
prije 9 dana
Okružni sud u Banjaluci  -  Banja Luka
 ...na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa, Posebni uslovi: zvanje: diplomirani pravnik najmanje pet godina radnog iskustva u struci odgovarajuće radno iskustvo na organizacionim poslovima Uz prijavu na konkurs... 
prije 10 dana
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine  -  Ljubuški
 ...ili Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uslovom da je diploma koju je izdao taj pravni fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom; Da ima položen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili Socijalističkoj... 
prije 12 dana
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i He...  -  Sarajevo
 ...VSS – Najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravni, ekonomski ili drugi fakultet društvenih nauka; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit;... 
prije 19 dana
Istraživačko razvojni centar za gasnu tehniku d.o.o. Sarajev...  -  Sarajevo
 ...tehniku d.o.o. Uslovi: visoka stručna sprema tehničke struke: (mašinski ili elektrotehnički fakultet) ekonomske struke pravne struke prirodno-matematičke struke (fizika ili hemija) najmanje pet godina radnog iskustva, od čega najmanje 2 godine na... 
prije 23 dana
Mreža za izgradnju mira  -  Bosna i Hercegovina
 ...osoba:Jedan (1) izvršitelj. Vrsta ugovora: Za fizičke osobe: ugovor o djelu na temelju zakonske regulative u Bosni i Hercegovini. Za pravne osobe: ugovor o poslovnoj suradnji. Predviđeni radni angažman:150 radnih sati (dokazuje se potpisanom evidencijom o radnom... 
prije 1 dan
Advokatski ured Sanel Nezirić  -  Sarajevo
 ...Advokatski ured Sanel Nezirić iz Sarajeva zapošljava  advokatskog pripravnika bez iskustva .  Uslovi: # Završen pravni fakultet, # Aktivno znanje engleskog jezika. U CV-u između ostalog naznačiti datum rođenja, period studiranja, ukupan prosjek ocjena, prosjek... 
prije 6 dana
Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambe...  -  Sarajevo
 ...(koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova), ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke,  najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon završene VSS, poznavanje rada na računaru Prijavljivanje na... 
prije 2 dana
Advokatski ured Sanel Nezirić  -  Sarajevo
 ...Advokatski ured Sanel Nezirić iz Sarajeva zapošljava Advokatskog stručnog saradnika: Uslovi:  Završen pravni fakultet, Aktivno znanje engleskog jezika, Položen pravosudni ispit  Prijave sa biografijom slati putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS"ili na poštom... 
prije 6 dana
Sarajevo
 ...Pravni centar „PARAGRAF“ (Demokratski omladinski pokret) kao akreditovani organizator volontiranja u Ministarstvu pravde Federacije Bosne i Hercegovine, a na osnovu Zakona o volontiranju Federacije Bosne i Hercegovine traži popunjavanje dole navedene volonterske pozicije... 
prije 11 dan
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...obavlja druge poslove iz svog djelokruga po nalogu direktora. Posebni uslovi: VSS/VII Fakultet društvenih nauka, Ekonomski ili Pravni fakultet; stručni upravni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva; poznavanje rada na računaru. Status: državni... 
prije 2 dana
Agencija za unapređenje stranih investicija u Bosni i Herceg...  -  Sarajevo
 ...priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni Javni oglas.Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su  Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28... 
prije 9 dana
Prijedor
 ...konkursa. III Posebni uslovi: Za radno mjesto označeno pod brojem 1.12. Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 EC¬TS... 
prije 3 dana
123