...KONKURS Pravnik (m/ž) mjesto rada Sarajevo, 1 izvršitelj Od Vas očekujemo Završen Pravni fakultet - bachelor ili master, Minimalno iskustvo 3 (tri) godine u struci, Aktivno znanje Engleskog jezika, Vozačka dozvola B kategorije, Profesionalni stav... 

iNovine BH d.o.o

Sarajevo
prije 5 sataNovi
 ...I   K O N K U R S za provođenje procedure odabira kandidata za izbor direktora Državne agencije za istrage i zaštitu I. PRAVNI OSNOV Nezavisni odbor kao nezavisno tijelo policijske strukture Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o nezavisnim i nadzornim... 

Državna agencija za istrage i zaštitu

Sarajevo
prije 12 dana
 ...pravni i administrativni poslovi, priprema isprava, zapisnika i odluka Obavezni uslovi: poznavanje rada na računaru, poznavanje propisa iz oblasti nasljeđivanja Dodatni uslovi: komunikativnost i okretnost Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno... 

NOTAR DRAGAN MILETIC

Ilidža
prije 8 dana
 ...offboardinga“ zaposlenika; Provođenje svih procesa iz domene radno pravnih procesa, te pružanje savjetodavne, stručne i operativne podrške...  ...srodni zaduženjima ovog radnog mjesta. USLOVI:  ~ VSS (Pravni fakultet); ~3 – 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim... 

EOS MATRIX d.o.o.

Sarajevo
prije 5 sataNovi
 ...radno mjesto: K O N K U R S za radno mjesto sa lokacijom rada u Sarajevu  ASISTENT DIREKTORA Potrebni uslovi: VSS – pravni fakultet / ekonomski fakultet radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima min 2. godine Opis posla: koordinacija i usklađivanje... 

Robot General Trading Co d.o.o.

Sarajevo
prije 5 sataNovi
 ...45-2146/23 od 30.11.2023. godine i 07/1-45-1039/24 od 23.05.2024. godine, vršilac dužnosti izvršnog direktora Izvršne direkcjie za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo objavljuje: JAVNI OGLAS za prijem... 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sarajevo
prije 2 dana
 ...drugim organizacionim jedinicama i obavlja druge poslove utvrđene u čl. 12. i 27. ovog Pravilnika.  Posebni uslovi: Ekonomski ili Pravni fakultet ili Fakultet političkih nauka; pet godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog... 

Javni oglasi

Sarajevo
prije 4 sataNovi
 ...K U R S za radno mjesto sa lokacijom rada u Sarajevu  REFERENT ZA SKLAPANJE UGOVORA SA ZAKUPCIMA Potrebni uslovi: VSS – pravni fakultet radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima min 2. godine odlično poznavanje obligacionog prava Opis posla:... 

Robot General Trading Co d.o.o.

Sarajevo
prije 5 sataNovi
 ...Priložena dokumentacija po Konkursu neće se vraćati kandidatima. Sve informacije u vezi ovog konkursa mogu se dobiti u Službi za pravne i personalne poslove, kontakt osoba  Amina Zubčević Krešić, dipl.iur, telefon 033/253-762. Oglas je preuzet sa zvanične web... 

Javni oglasi

Sarajevo
prije 9 sataNovi
 ...novih kupaca Analiziranje terena, te izradu kalkulacija, ponuda, prezentacija, faktura i ugovora za kupce; Osiguranje efikasne pravne i administrativne podrške odjelu usluge čišćenja, te usklađenosti pravne regulative, sukladno zakonskim propisima i dugoročnoj... 

Eurosan d.o.o. Mostar

Sarajevo
prije 4 sataNovi
Opis poslova i radnih zadataka:  Pomoćnik direktora rukovodi Sektorom za pravne, kadrovske i opće poslove te organizuje obavljanje svih poslova iz nadležnosti Sektora; odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su dodjeljeni Sektoru... 

Agencija za policijsku podršku

Sarajevo
prije 21 dan
 ...o. McGrath & Arthur® grupa (MCGA) je pružatelj profesionalnih i pravovremenih rješenja za naplatu i upravljanje potraživanjima, pravne usluge i konzultantske usluge u Hrvatskoj, Slovačkoj, Češkoj, Bosni i Hercegovini, Filipinima, Argentini i Rusiji. MCGA Grupa je... 

McGrath & Arthur d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
prije 4 sataNovi
 ...pri izradi sudskih odluka i drugih dokumenata, obavlja i druge poslove po nalogu sudija i rukovodioca Odjeljenja. Uslovi: završen pravni fakultet (visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS... 

Sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 6 sataNovi
 ...u dijelu teksta oglasa koji se odnosi na pripadajuću osnovnu neto platu, gdje: za poziciju 1/01 Pomoćnik direktora u Sektoru za pravne, kadrovske i opće poslove umjesto „2.520,00 KM“ treba da stoji „2.130,00 KM“. U preostalom dijelu teksta Javni oglas ostaje neizmjenjen... 

Javni oglasi

Sarajevo
prije 3 sataNovi