...ili koje su osuđene za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili... 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Livno (Livno)
prije 8 sata
 ...Hercegbosanske županije (sukladno članku 27. Zakona o dopunskim pravima branitelja ("Narodne Novine Hercegbosanske županije" broj: 11/06...  ...zakašnjele prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Kupres zadržava pravo poništiti navedeni Natječaj bez posebnog obrazloženja. Broj... 
Livno (Livno)
pre mesec dana
 ...puno radno vrijeme. Kratak opis poslova: Pozicija 1. zaštita osoba sa invaliditetom (provodi prvostepeni postupak priznavanja prava na ličnu invalidninu, tuđu njegu i pomoć i ortopedski dodatak, obavlja razgovor sa strankama, daje upute i pomaže u podnošenju... 

Javni oglasi

Bugojno
prije 1 dan