Nažalost, došlo je do pogreške i poslužitelj trenutačno ne može obraditi vaš zahtjev. Pokušajte ponovo za nekoliko minuta.
Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Pravo posao

55 vakansija

Prikazati samo daljinski posao
Dobivajte nove poslove putem e-pošte

Istorija prava i države

Univerzitet u Banjaluci

 ...IZBOR NASTAVNIКA: Ia Za uže naučne oblasti: 1. Proizvodno mašinstvo – 1 izvršilac 2. Fiziologija – 1 izvršilac 3. Istorija prava i države – 1 izvršilac 4. Površinska eksploatacija mineralnih sirovina – 1 izvršilac 5. Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina... 
Banja Luka
prije 12 dana
Novi

popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice

Radi na podsticanju obrazovne, naučne, kulturne i sportske saradnje između BiH i iseljeništva; prati i analizira stanje u ovim oblastima; predlaže mjere za rješavanje uočenih problema; koordinira aktivnosti sa drugim tijelima u čijoj su nadležnosti pitanje nauke, obrazovanja...
Sarajevo
prije 6 dana
Novi

Doktor medicine (m/ž)

 ...Dostavljeni dokumenti se neće vraćati. Prednost pri zapošljavanju Prilikom izbora kandidata prednost će imati kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa članom 23. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH (Sl.novine Kantona Sarajevo, br.45/12, 26/14 i 46/17) i... 
Sarajevo
prije 7 dana

Istraživač (m/ž)

Mreža za izgradnju mira

 ...djece rođene kao posljedica ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini“ finansiranog od strane Medice mondiale, organizacije za ženska prava sa sjedištem u Kelnu, u Njemačkoj. Tokom i neposredno nakon ratnih sukoba, uporedo sa jačanjem militarizacije, širom svijeta rađala... 
Sarajevo
prije 10 dana
Novi

Magacioner (m/ž)

 ...iz određenih tržišnih razloga želio ostati anoniman ili ovlastiti posrednika za istupanje u njegovo ime. Portal MojPosao.ba poštuje prava poslodavaca i posloprimaca na povjerljivost padataka, a uskladu sa važećim uslovima korištenja i pravilima privatnosti. Samo kandidati... 
Sarajevo
prije 18 dana
Novi

Referent na info liniji

Centralna izborna komisija BiH

 ...pojedinačne akte koji se odnose na izdavanje odobrenja, saglasnosti, registracija i drugih akata predviđenih zakonom i drugim propisima; pravi nacrt relevantnih pravila i propisa prema potrebama; obavlja poslove rješavanja jednostavnijih upravnih stvari u prvostepenom... 
Sarajevo
prije 10 sata
Novi

Voditelj poslovnice (Branch Manager) (m/ž)

 ...za lični i profesionalni razvoj kroz treninge, edukacije i obuke;  ~‘Vidi Svijet’ program. Ukoliko smatrate da ste upravo Vi pravi kandidat za ovu radnu poziciju, i da nam želite pomoći da uspostavimo novu podružnicu u Banja Luci te njegujete profesionalan... 
Banja Luka
prije 7 dana
Novi

Savjetnik za klijente (Customer Advisor) (m/ž)

 ...za lični i profesionalni razvoj kroz treninge, edukacije i obuke;  ~‘Vidi Svijet’ program. Ukoliko smatrate da ste upravo Vi pravi kandidat za ovu radnu poziciju, te njegujete profesionalan pristup u radu sa internim i vanjskim korisnicima kako je to opisano u... 
Sarajevo
prije 7 dana
Novi

Sudijski pripravnik - volonter (m/ž)

 ...studija, dužina prijave u biro i prosjek ocjena postignut na razgovoru prije formirane sudske komisije. Predsjednik suda zadržava pravo popuniti manji ili veći broj izvršitelja od najavljenog broja. Prijave je potrebno predati lično ili na adresu: OSNOVNI SUD U... 
Bijeljina
prije 4 dana
Novi

Stručni savjetnik za porez na dobit

Agencija za državnu službu Federacije BiH

 ...ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 
Sarajevo
prije 13 sata
Novi

Direktor

Sredjna škola "Đuro Radmanović"

 ...imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodnog stava. IV – Status Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorima, Statutom škole te Pravilnikom o radu. OPŠTI I POSEBNI... 
Novi Grad
prije 5 dana
Novi

Area manager prodaje (m/ž)

 ...godinu s mogućnostjom produžetka; Službeni auto, mobilni telefon. Za prijavu na oglas, slijedite ovaj link: Inpro BH d.o.o. Zenica, Željezarska bb 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina 1 Tel/fax(***) ***-********@*****.***, sva prava pridržana.... 
Zenica
prije 11 dan
Novi

Radnik u turističkoj agenciji (m/ž)

 ...iz određenih tržišnih razloga želio ostati anoniman ili ovlastiti posrednika za istupanje u njegovo ime. Portal MojPosao.ba poštuje prava poslodavaca i posloprimaca na povjerljivost padataka, a uskladu sa važećim uslovima korištenja i pravilima privatnosti. Samo kandidati... 
Sarajevo
prije 12 dana
Novi

Kantonalni instektori Tuzla

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona

 ...zdravstvu; nadziranje opskrbe lijekovima i drugim medicinskim sredstvima; nadziranje propisivanja i izdavanja lijekova; nadziranje zaštite prava građana u korištenju zdravstvene zaštite i medicinske pomoći; nadziranje postupanja zdravstvenih radnika i drugog osoblja prema... 
Tuzla
prije 12 sata
Novi

Volonter

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti v...

 ...i Hercegovine („Službeni glasnik BIH“, broj(***) ***-****i 16/16) volonteri imaju pravo na neto naknadu u iznosu od 249,75 KM mjesečno. Mjesto rada: Mostar Opšti uslovi:  Kandidat mora ispunjavati opšte uslove propisane... 
Mostar
prije 4 dana
Novi

Office Manager (m/ž)

 ...iz određenih tržišnih razloga želio ostati anoniman ili ovlastiti posrednika za istupanje u njegovo ime. Portal MojPosao.ba poštuje prava poslodavaca i posloprimaca na povjerljivost padataka, a uskladu sa važećim uslovima korištenja i pravilima privatnosti. Samo kandidati... 
Sarajevo
prije 18 dana
Novi

Stručni saradnik za pravne poslove Sarajevo

Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine

 ...saradnik za pravne poslove – 1 (jedan) izvršilac Opis poslova: Priprema nacrte pojedinačnih akata (rješenja) koji se odnose na prava i dužnosti službenika i namještenika iz radnog odnosa, kao i druga rješenja koja donosi direktor Arhiva; učestvuje u izradi ugovora... 
Sarajevo
prije 11 sat

Kadet

Ministarstvo odbrane BiH

 ...svjedočanstvu sa polugodišta četvrtog razreda koje su predali u dokumentima za prijavu na javni konkurs. Ministarstvo odbrane BiH zadržava pravo na prekid postupka upućivanja kandidata/kinje za kadeta na školovanje ukoliko lice nema minimalno isti prosjek kao i na polugodištu... 
Srbija
prije 10 dana
Novi

Kantonalni inspektor rada za oblast radnih odnosa

 ...takse (osim sudskih i upravnih), pretplate i ostale naknade koje se zaračunavaju po posebnim propisima; robne rezerve; zaštitu prava potrošača; obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti; kategorizaciju ugostiteljskih i tursitičkih objekata; zaštitu prava... 
Tuzla
prije 3 dana

Operater

Gradska uprava Grada Banjaluka

 ...stručni saradnik za upravno – pravne poslove Obavlja sljedeće poslove: -obavlja poslove iz imovinsko-pravne oblasti i drugih oblasti prava; -učestvuje u postupku pravne zaštite, pravnih, imovinsko-pravnih interesa i drugih interesa Grada; -priprema ugovore iz... 
Banja Luka
prije 12 dana
123