Stručni saradnik za nekretnine i imovinsko pravne poslove ...

 ...vodi i održava evidenciju nekretnina u vlasništvu grada; izrađuje nacrte rješenja o pravima na nekretninama, upisima u zemljišnu knjigu i katastarski operat; vodi postupak za upis prava u zemljišne knjige i katastar nekretnina; sarađuje sa zemljišno-knjižnim uredom Općinskog... 

Grad Stolac

Stolac
pre 2 meseci

Doktor/Doktorica opće medicine, Vozač motornih vozila

 ...doktora medicine i stomatologije za područje HNŽ-a (Narodne novine HNŽ-a, br. 07/22), člancima 9. 10. i 11. Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području HNŽ- a (Narodne novine HNŽ - a, br.3/21 u skladu sa člancima 18.,19... 

Dom zdravlja Neum

Neum
pre mesec dana

Pomoćnik rukovoditelja organa državne službe, Viši stručni saradnik za građevinsko-tehničke i administrativne poslove, Viši stručni saradnik za opće i pravne poslove u oblasti matičnih evidencija

 ...će isključen iz konkursne procedure. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Grad Čapljina

Čapljina
pre 2 meseci