Pravo posao Sarajevski kanton

13 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Stručni savjetnik za upravljanje ljudskim resursima

 ...navedeni način bit će odbijene kao neuredne.Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo naprioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svomstatusu u skladu sa propisom... 

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog ...

Sarajevo
prije 7 dana

Firma Provis Graphic d.o.o. Visoko zapošljava

 ...prati I izvršava radne naloge, poštuje rokove, te kvalitetu i količinu proizvedenog, Po potrebi obavlja korekciju u toku rada, Pravi idejna rješenja i pripremu za štampu: billboarda, autografike,, bannera, te pripremu za velike formate i sl. Poznavanje rada na... 
Ilijaš
prije 27 dana

Stručni savjetnik-interni revizor u Jedinici za internu reviziju

 ...navedeni način biti će odbijene kao neuredne. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje na temelju posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa... 

Federalna uprava civilne zaštite

Sarajevo
prije 12 dana

Spremačica za održavanje poslovnih prostora, Referent unutrašnjeg osiguranja

 .... 2 Sarajevo sa naznakom "za Javni oglas" Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, a Služba zadržava pravo da izvrši djelomično popunjavanje ili da poništi oglas. Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ... 

Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH

Sarajevo
prije 4 dana

Stručni savjetnik za cijene u Sektoru za cijene i analizu tržišta

 ...način bit će odbijene kao neuredne. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje na osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Federalno ministarstvo trgovine

Sarajevo
prije 8 sata

SOS predstavnik na terenu (m/ž)

 ...vrijednosti hrabrosti, pouzdanosti, povjerenja i odgovornosti za koju se zalaže Organizacija, te da u srcu nosite ideju da svako dijete ima pravo na ljubav i porodicu. Pozivamo Vas da se prijavite za dinamičan i kreativan posao na terenu, koji podrazumijeva intenzivnu... 

DEKRA Bosnia and Herzegovina

Sarajevski kanton
pre mesec dana

Stručni suradnik za bazični nogomet/fudbal, Ekonom/vozač

 ...neuredne ili nepotpune prijave, kao i prijave koje kandidati povuku pisanim putem neće se uzeti u razmatranje. IX NS/FS BiH zadržava pravo  da nakon provedene  konkursne procedure po prispjelim prijavama, ne izabere niti jednog kandidata/kandidatkinju za pojedina ili sva... 

NS/FS BiH

Sarajevo
prije 7 dana

Konkurs za izbor i imenovanje direktora JKP “Visoko” d.o.o. Visoko

 ...Bosne i Hercegovine, # Da je stariji od 18 godina na dan imenovanja, # Da u toku trajanja mandata neće steći uslove za sticanje prava na starosnu penziju prema propisima više pravne snage, odnosno važećeg Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH (... 
Ilijaš
pre mesec dana