16 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Direktor

 ...računaru; iskustvo u međunarodnoj saradnji; dobre komunikacijske sposobnosti; iskustvo u finansijskom sektoru; primjereno poznavanje prava Evropske unije. Status:  Rukovodeći državni službenik - sekretar s posebnim zadatkom. Pripadajuća osnovna neto plata: 2.947,85... 

Agencija za osiguranje u BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za informisanje

 ...će isključen iz konkursne procedure. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 6 dana

Stručni savjetnik - pravnik

 ...će isključen iz konkursne procedure. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Pravni savjetnik

 ...edukaciju analizira postojeće stanje i propise, strateške dokumente i javne politike koji se odnose na rodnu jednakost i zaštitu prava ranjivih grupa te surađuje sa domaćim i inostranim partnerskim organizacijama za unapređenje rodne jednakosti i položaja ranjivih grupa... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Federalni porezni inspektor

 ...će isključen iz konkursne procedure. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Rukovodilac sektora-pomoćnik direktora ....

 ...će isključen iz konkursne procedure. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Arhiv Federacije

Sarajevo
pre mesec dana

Pravobranioca Bosne i Hercegovine, Zamjenika pravobranioca Bosne i Hercegovine

Opis poslova: # Pravobranilac Bosne i Hercegovine predstavlja Pravobranilaštvo, rukovodi njegovim radom i vrši druga prava i dužnosti utvrđene Zakonom o Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine i drugim zakonima Bosne i Hercegovine, drugim propisom ili opštim aktom Bosne... 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine,

Sarajevo
pre 2 meseci

Referent specijalist - upisničar, Stručni saradnik za podršku svjedocim...

 ...predmeta, arhiviranja spisa i preduzimanja drugih radnji iz okvira svojih poslova; Koristeći informatičku bazu podataka prati podatke i pravi zbirne periodične i godišnje izvještaje o kretanju predmeta za čije praćenje je zadužen i dostavlja ga šefu pisarne; Obavlja usmenu... 

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Domar objekta, Referent - recepcionar,

 ...kandidat prijavljuje. Nepotpisane , nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje , a Služba zadržava pravo da izvrši djelimično popunjavanje ili da poništi Javni oglas.... 

Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosn...

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik - voditelj odjeljenja polaznika - vaspitač

 ...bit će isključen iz konkursne procedure. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Sarajevo
pre 2 meseci

Šef Odsjeka za statistiku usluga i vanjske trgovine

 ...će isključen iz konkursne procedure. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Federalni zavod za statistiku

Sarajevo
pre mesec dana

Sudski stručni savjetnik, Rukovodilac Sektora sudske uprave ....

 ...bit će isključen iz konkursne procedure. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa... 

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni savjetnik za pravne poslove u oblasti zaštite porodice i djece u Sektoru za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice i djece, Odsjek za zaštitu porodice i djece

 ...će isključen iz konkursne procedure. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Sarajevo
prije 29 dana

Pomoćnik direktora u Sektoru za materijalno-finansijske i opće poslove ...

 ...će isključen iz konkursne procedure. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom

Sarajevo
pre 2 meseci

Lektor, Stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove

 ...dokumentaciji zaposlenih u Ustavnom sudu; ažurira nastale promjene i o tome obavještava nadležne nosioce osiguranja; stara se o ostvarivanju prava iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja i drugim pravima zaposlenih; izrađuje pojedinačne akte i potvrde u vezi s radnopravnim... 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana