Izvor: poslovi.infostud.com

Advokatska kancelarija Aleksić sa saradnicima

Srbija
prije 1 dan
 ...Majstorović“, advokati iz Banjaluke, raspisuju J A V N I    К O N К U R S ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA- Advokatski pripravnik – 1 izvršilac, puno radno vrijeme  Кandidati su dužni dostaviti:  prijavu na konkurs, biografiju/CV, Poželjno je dobro... 

Zajednička advokatska kancelarija/law office Đurić-Majstorov...

Banja Luka
prije 4 dana
 ...Načelnik Općine Prozor-Rama, r a s p i s u j e JAVNI OGL AS za prijem 1 (jednog) pripravnika srednje stručne spreme Pripravnik SSS/IV stupanj stručne spreme - 1 (jedan) izvršitelj Pripravnik se prima u radni odnos na stručno osposobljavanje za... 

Općina Prozor-Rama

Prozor-Rama
prije 8 dana
 ...uspješno završi praktičnu obuku, dužan je u daljnjem roku od tri mjeseca pristupiti polaganju stručnog ispita za zvanje stražara. Pripravnik – stražar koji položi stručni ispit raspoređuje se na radno mjesto zatvorskog policajca-stražara na neodređeno vrijeme, a u... 

Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar

Mostar
prije 4 dana
- Kandidatima koji će se kroz pripravnički staž osposobiti za preuzimanje operativnih i rukovodećih funkcija u hotelskim operacijama - Kandidatima koji svoju karijeru žele razvijati u hotelskom poslovanju - Kandidatima koji se u budućnosti vide na rukovodećim pozicijama...

Milenij hoteli d.o.o.

Hrvatska
prije 18 sata
Viši analitičar za tržišne rizike/pripravnik (m/ž) Izvor:

Croatia banka d.d.

Hrvatska
prije 7 sataNovi
 ...BiH, objavljuje J A V N I   K O N K U R S za prijem pripravnika u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke 01.Pripravnik – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova), ili drugog ili trećeg... 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Mostar
pre 2 meseci
Tvrtka T R G d.o.o. u potrazi je za inženjerom građevine (pripravnik) za izvršavanje radnih zadataka za potrebnih vođenje gradilišta i nadzor izvođenja građevinskih radova u niskogradnji kao što su zemljani iskopi, prijevoz, izvođenje nasipa, radovi armiranja, betoniranja... 

T R G d.o.o. za trgovinu, rudarstvo i graditeljstvo

Hrvatska
prije 1 dan
- Izrada, analiza i interpretacija prodajnih pokazatelja i izvještaja sukladno potrebama organizacije - Izrada izvještaja u poslovnim sustavima te izrada prezentacija prodajnih analiza - Redovito ažuriranje cjenika - Pregledavanje, unos, mijenjanje akcija, cijena i rabata...

Franck d.d.

Hrvatska
prije 8 sataNovi
 ...pripravnika visoke stručne spreme u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine 1/01 Pripravnik - visoka stručna spreme (VII stepen stručne spreme) odnosno završeno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja vrednovano... 

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitet...

Banja Luka
pre 2 meseci
Opis poslova: Pripravnik će obavlјati poslove u cilјu osposoblјavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva neophodnog za polaganje stručnog (upravnog), odnosno javnog ispita. Mjesto rada:  Mjesto rada pripravnika je u sjedištu Ministarstva... 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovi...

Sarajevo
pre 2 meseci
- Sudjelovat ćeš u izradi strategije i planova revizije, upoznavati klijente i njihove poslovne procese te surađivati s iskusnim članovima tima. - Provodit ćeš operativne aktivnosti kao što su prikupljanje podataka, obavljanje revizijskih aktivnosti, pregled rada, s naglaskom...

PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Hrvatska
prije 2 sataNovi
- podrška kvantitativnoj validaciji metodologija, postupaka kontrole i upravljanja rizicima - analiza operativnog i financijskog poslovanja Društva - provjere primjenjivosti i djelotvornosti usvojenih metodologija i mjera kontrole i upravljanja rizicima kojima je Društvo...

SKDD-CCP Smart Clear d.d.

Hrvatska
prije 1 dan
- Sudjelovanje u razradi preventivnih strojarskih aktivnosti na održavanju opreme i strojeva; Prilikom instalacija novih strojeva priprema preventivnih aktivnosti za iste - Sudjelovanje u pripremi i realizaciji investicijskih projekata u okviru strojarskih instalacija i...

Franck d.d.

Hrvatska
prije 8 sataNovi
 ...Diplomirani ekonomista – Bachelor/Master menadžmenta - pripravnik (m/ž)  3 izvršioca Mjesto rada: Sarajevo Tražene kvalifikacije : Završen prvi ili drugi ciklus studija na Ekonomskom fakultet na državnom univerzitetu – poželjno smjer Računovodstvo i Revizija... 

RESPECT d.o.o.

Sarajevo
prije 4 dana
 ...mrežnih i sigurnosnih tehnologija, Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika iz djelokruga rada Službe. b) Pripravnik radi osposobljavanja za samostalan rad – 2 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana u Centralnom uredu Centralne banke... 

Centralna banka Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci
opis poslova: ~ Pripravnik će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanje potrebnog radnog iskustva. KANDIDAT JE OBVEZAN DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU: 1. Pismenu prijavu (svojeručno potpisanu) na Oglas, uz... 

JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar

Sarajevo
pre mesec dana