...ljudima i klijentima, Minesu te želi kao dio svog tima! Imamo otvoreno radno mjesto za poziciju u Tuzli: Samostalni referent u računovodstvu (m/ž) Šta bi radili? Knjiženje svih računovodstvenih dokumenata Kontrola i obračun poreza na dodatu vrijednost i... 

Knjigovodstveni servis Minesu

Tuzla
prije 1 dan
 ...narednom  periodu  imamo ambiciozne  planove razvoja, prodaje i poslovanja tražimo zaposlenike za  sljedeća radna  mjesta:  Voditelj računovodstva i financija  1 izvršitelj (M/Ž) Uvjeti: Visoka stručna sprema ekonomskog smjera  Certifikat za samostalnog računovođu... 

Suton Print d.o.o.

Široki Brijeg
prije 14 sata
- izrada računa - praćenje zaliha na skladištu - praćenje zalihe kod kupaca - komunikacija s poslovnim partnerima - evidentiranje i arhiviranje poslovne dokumentacije - priprema i izrada različitih analiza i izvještaja Izvor:

PETROL društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i prij...

Hrvatska
prije 1 dan
- Samostalno izvršavanje svih računovodstvenih poslova u skladu sa računovodstvenim standardima, zakonima i propisima - Vođenje evidencije dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine te obračun amortizacije - Mjesečni obračun PDV-a te izrada završnih računa - Praćenje...

Telefutura d.o.o.

Hrvatska
prije 1 dan
Tražimo djelatnika u računovodstvu koji je samostalan u radu i u izvršavanju dnevnih obaveza. Opis posla: - suradnja sa vanjskim knjigovodstvom - knjiženje izlaznih računa - salda konti kupaca i dobavljača (usklade) - blagajničko poslovanje (URE plaćene gotovinom) - knjiženje... 

TOP STIL LMS, d.o.o. za marketing, proizvodnju i trgovinu

Hrvatska
prije 1 dan
 ...NOVOTEL SARAJEVO BRISTOL  SLUŽBENIK U RAČUNOVODSTVU OPIS POSLA  Komunicira s internim odjelima, kao i s kupcima i dobavljačima Radi mjesečne inventure Prati izvode Arhivira dokumentaciju Pruža administrativnu podršku kolegama u odjelu Vodi ulazni... 

GRAND HOTEL BRISTOL d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
prije 5 sataNovi
- dnevni unos ulaznih faktura/obračuna računa u knjigu UR-a, knjiženje i priprema naloga za plaćanje - preknjiženja na zahtjev drugih odjela vezano uz troškove, mjesta troškova, partije - aplikativne obavijesti i slanje dokumentacije vezano uz knjiženje terećenja partija...

Addiko Bank d.d.

Hrvatska
prije 1 dan
Tražimo samostalnog knjigovođu za obavljanje sljedećih poslova: - knjiženja i kontrola ulaznih te izrada izlaznih računa - obračun plaće, radnog vremena i PDV-a - izrada GFI-a - komunikacija s poreznom upravom, bankama te poslovnim partnerima - evidentiranje i arhiviranje...

ŠELA PROIZVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću za proiz...

Hrvatska
prije 1 dan
Tražimo novog člana tima u Odjelu računovodstva, koji će prvenstveno biti odgovoran za poslove obračuna plaće, odnosno sljedeće poslove: - priprema, obračun i kontrola mjesečne plaće i godišnjeg obračuna plaće, priprema datoteka za isplatu, knjiženje temeljnice te izvještavanja... 

Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska

Hrvatska
prije 1 dan
- komunikacija s klijentima i dobavljačima vezano uz usklade i obračune - platni promet - evidentiranje URA po mjestima troška i vođenje knjige URA - vođenje blagajničkog poslovanja - komunikacija s partnerima - vođenje brige o putnim nalozima Izvor:

Bilić Erić d.o.o

Hrvatska
prije 1 dan
 ...poslovanjem u više zemalja EU, za rad u uredu u Zagrebu tražimo ambicioznu i odgovornu osobu na poziciji: Voditelja odjela za financije i računovodstvo (m/ž). Zadaci i odgovornosti na radnom mjestu: - samostalno izvršavanje svih računovodstvenih poslova u skladu s... 

Oglas za klijenta

Hrvatska
prije 13 sata
Voditelj računovodstva i kontrolinga odgovara za pravilnu koordinaciju i implementaciju/izvedbu svih računovodstvenih, poreznih i financijskih dokumenata, za izvještavanje managementa te financijsku kontrolu i nadzor poslovanja: - priprema godišnja financijska izvješća... 

Humble Hunters d.o.o.

Hrvatska
prije 16 sata
Kao rezultat kontinuiranog rasta, tražimo osobu za sljedeću poziciju: Administrativni asistent u računovodstvu (m/ž). Radni zadaci: - dnevno knjiženje svih ulaznih i izlaznih transakcija - priprema i predaja PDV i ostalih izvještaja za poreznu upravu - izrada ponuda - rad... 

Stype grupa

Hrvatska
prije 1 dan
~ Računovodstveno-knjigovodstveni poslovi Obavezni uslovi: SSS ili VSS, ekonomski smjer - ekonomista Aktivno korištenje engleskog jezika Poznavanje jednog od računovodstvenih programa Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno Kontakt telefon...

KONTOPLUS DOO

Sarajevo
prije 27 dana
 ...natječaja; Objavljuje se javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 1. Voditelj službe za financije i računovodstvo - 1 kandidat II. Mjesto rada; Mjesto rada je u Mostaru - Sveučilište u Mostaru, Ustrojbena jedinica Agronomski i prehrambeno... 

Sveučilište u Mostaru

Mostar
prije 9 dana
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

- Poslove platnog prometa - Poslove knjiženja izvoda - Evidentiranje i knjiženje ulaznih i izlaznih računa - Saldakonti kupaca i dobavljača - Sudjelovanje u vođenju registra dugotrajne imovine - Sudjelovanje u izradi obračuna i prijava PDV-a - Sudjelovanje u izradi regulatornih...

Toyota Tsusho Leasing Croatia d.o.o.

Hrvatska
prije 6 sataNovi
- vođenje analitičkoga knjigovodstva kupaca i dobavljača u zemlji i inozemstvu - vođenje analitičke evidencije dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine (osnovna sredstva) - vođenje poslova s numizmatikom i robno-materijalno knjigovodstvo - kontroliranje transakcija...

Hrvatska narodna banka

Hrvatska
prije 1 dan
Traži se: 11. viši savjetnik 1 u Odjelu za projektno računovodstvo, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na rad u punom radnom vremenu. Opis poslova navedenog radnog mjesta: - obavlja najsloženije poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, potpuno samostalno... 

Agencija za mobilnost i programe EU

Hrvatska
prije 16 sata
 ...radno mjesto: Viši referent (m/ž) - na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz uvjet probnog rada od tri mjeseca u Odsjeku za računovodstvo i financije Općeg odjela Hrvatskog veterinarskog instituta. Opis poslova: - vođenje glavne knjige - kontiranje i knjiženje... 

HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT

Hrvatska
prije 22 sata
 ...izvještaja - izrada završnog računa, godišnjeg obračuna poreza i izvješća za javnu objavu - praćenje zakona i propisa iz područja računovodstva i financija - ostali računovodstveni i administrativni poslovi Odgovornosti: - pravovremeno, točno i stručno obavljanje poslova... 

Forset d.o.o. za trgovinu i usluge

Hrvatska
prije 1 dan
 ...računovodstveno porezni poslovi - izrada financijskih izvještaja, analiza i izvještaja na zahtjev - praćenje zakona i propisa iz područja računovodstva i financija - osiguravanje dosljedne primjene računovodstvenih i poreznih pravila, točnosti i dostizanja rokova - održavanje... 

Ecovis Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću za savjet...

Hrvatska
prije 13 sata
 ...aplikaciju - kontrola ispravnosti računa - priprema različite dokumentacije po potrebi - obavljanje ostalih administrativnih poslova u računovodstvu - uska suradnja s ostalim odjelima uključenim u financijske procese (nabava, korisnička podrška i sl.) - mjesto rada kod... 

BAZZAR.HR

Hrvatska
prije 1 dan
 ...administrator. Što ćeš raditi? - voditi urudžbeni zapisnik i likvidaturu ulazne pošte - pripremati i obrađivati dokumentaciju za vanjsko računovodstvo - organiziranje i arhiviranje uredske dokumentacije, vođenje tablica u Excelu - pripremati naloge za plaćanje u internetskom... 

REBUY STARS d.o.o.

Hrvatska
prije 1 dan
Kako bi naša usluga prema korisnicima računovodstva imala dodatnu vrijednost u potrazi smo za suradnicima koji će voditi brigu o korisnicima te u stalnoj komunikaciji s njima prepoznati prilike, probleme i nejasnoće, kao i načine kako im pomoći. Opis posla: - svakodnevna... 

DODANA VRIJEDNOST d.o.o.

Hrvatska
prije 13 sata
 ...razlika - provođenje aktivnosti vezano za analitičku evidenciju dobavljača i kupaca, evidentiranje ulaznih računa i fakturiranje te računovodstvo kratkotrajne i dugotrajne imovine - i ostali zadaci u skladu s naravi i vrstom rada po nalogu neposredno nadređenog Izvor:... 

C.I.A.K. Grupa d.d.

Hrvatska
prije 1 dan
 ...varied remit and the successful candidate will have responsibility for duties including: - upravljanje ljudskim resursima odjela Računovodstva radi ostvarenja poslovnih planova i ciljeva poduzeća i Grupe - organizacija rada odjela računovodstva u skladu s važećim... 

Genera d.d.

Hrvatska
prije 1 dan
- samostalno, točno i pravovremeno evidentiranje poslovnih događaja u računovodstvu - poznavanje zahtjevnijih procesa iz područja računovodstva - operativna obrada poslovnih procesa - praćenje i poznavanje MSFI-eva - kontrola knjiženja i izrada izvještaja - poznavanje... 

Spar Hrvatska d.o.o.

Hrvatska
prije 1 dan
 ...savjetovanje za razne procese i poslovne događaje - izrađivati studije transfernih cijena - komunicirati s Poreznom Upravom i Grupom - pratiti i primjenjivati zakone i propise iz područja računovodstva i poreza te Grupna pravila i zahtjeve - primjenjivati MSFI Izvor:... 

Allianz Hrvatska d.d.

Hrvatska
prije 1 dan
 ...raspisuje Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto - voditelj ustrojstvene jedinice 3, (interni naziv: rukovoditelj Računovodstva), na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Dekanatu Sveučilišta u Zagrebu – Geodetskog fakulteta. Opis poslova: -... 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GEODETSKI FAKULTET

Hrvatska
prije 1 dan
 ...savjetovanje o proizvodima - koordinacija s odjelom podrške, proizvodnje i nabave - izrada ponuda i računa, te priprema za računovodstvo - administriranje projekata, prodane opreme, te dokumentacije - rad na uredskoj dokumentaciji i ostali administrativni poslovi -... 

Stype grupa

Hrvatska
prije 1 dan