Sekretar suda posao Banja Luka

1-8 od 8 rezultati

Banja Luka

 ...snagama BiH KOMANDA PODRŠKE OS BiH, KOMANDA, ODJELJENJE ZA PODRŠKU KOMANDE ZA PODRŠKU, URED ZA PODRŠKU KOMANDANTA: 1/19 Tehnički sekretar, ujedno Referent općih poslova – referent – specijalist Opis radnih zadataka: Poslovi spadaju u složenije poslove sa nižim... 
prije 9 dana

Agencija za upravljanje oduzetom imovinom  -  Banja Luka

 ...Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, Ulica vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb-sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi... 
prije 3 dana

Centar za pružanje besplatne pravne pomoći  -  Banja Luka

 ...zapošljavanje da nema radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, izdato od nadležnog suda; uvjerenja poznavanju rada na računaru; Ispunjenje drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja... 
prije 2 dana

Agencija za državnu upravu  -  Banja Luka

 ...Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, Ulica vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb-sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi... 
prije 3 dana

Banja Luka

 ...Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi... 
prije 9 dana

Banja Luka

 ...mjeseci); 5. Potvrda ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu; 6. Izvod iz matične knjige rođenih; 7. Uvjerenje od nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca); 8. Izjava ovjerena od nadležnog organa da lice nije obuhvaćeno odredbama... 
prije 9 dana

Banja Luka

 ...mjeseci); 5. Potvrda ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu; 6. Izvod iz matične knjige rođenih; 7. Uvjerenje od nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca); 8. Izjava ovjerena od nadležnog organa da lice nije obuhvaćeno odredbama... 
prije 9 dana

Banja Luka

 ...Federacije BiH“ br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10 i 7/13). Kandidati za dodatne sudije moraju ispunjavati profesionalne uslove za sudije onog suda u koji se imenuju. Prilikom procjene kvalifikacija kandidata Vijeće uzima u obzir slijedeće kriterije: -Stručno znanje, radno... 
prije 4 dana