53 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Generalni sekretar

 ...odnosno protek roka od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne; nepostojanje protiv njega odluke suda, kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova; nepostojanje protiv njega optužnice Međunarodnog suda za ratne zločine za... 

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Mostar
pre 2 meseci

Sekretar Ustavnopravne komisije Doma naroda

 ...rasprave; koordinira blagovremeno razmatranje zahtjeva Ustavnog suda BiH i dostavljenje mišljenja Komisije; pruža stručnu pomoć Komisiji...  ..., ili koje mu povjeri Komisija, predsjedavajući Komisije ili sekretar Doma. Posebni uslovi: završen pravni fakultet- diplomirani pravnik... 

Sekretarijat Parlamentarne skupštine BiH

Sarajevo
prije 26 dana

Sudac, Predsjednik Općinskog suda u Konjicu ...

 ...sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće) objavljuje JAVNI NATJEČAJ ZA UPRAŽNJENA MJESTA Ustavni sud Republike Srpske # Jedan (1) sudac Ustavnog suda Republike Srpske. Rukovodne pozicije: # Glavni tužitelj Republičkog... 

Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine

Konjic
pre 2 meseci

Stručni saradnik u Uredu registrara Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

 ...za prijavu na oglas , koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda radnim danom (ponedjeljak – petak) od 10 do 12 sati, ili  ovdje...  ...javnog oglasa bit će pozvani na ispit znanja koji provodi Ustavni sud Bosne i Hercegovine s ciljem provjere sposobnosti kandidata za rad... 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 14 dana

Glumac - lutkar III, Inspicijent, Poslovni sekretar

 ...1. Glumac - lutkar III - 1 izvršilac / neodređeno vrijeme, 2. Inspicijent - 1 izvršilac / neodređeno vrijeme, 3. Poslovni sekretar - 1 izvršilac / neodređeno vrijeme. Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ i „Dnevni list“, službenoj stranici... 

Pozorište lutaka u Mostaru

Mostar
prije 8 dana

Direktor

 ...informacija, sličnih institucija u drugim zemljama, kao i Evropskog suda pravde. U skladu sa ukupnom politikom evropskih integracija...  ...prava Evropske unije. Status:  Rukovodeći državni službenik - sekretar s posebnim zadatkom. Pripadajuća osnovna neto plata: 2.947,85... 

Agencija za osiguranje u BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Pedagog, Nastavnik razredne nastave . ...

 ...1 izvršilac (puno radno vrijeme) # Sekretar...  ...dostaviti ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci) i uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od... 

JU OŠ ˝Mujaga Komadina˝ Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Voditelj kvalitete

 ...kojem nivou vlasti u BiH u razdoblju od pet godina prije dana objavljivanja upražnjene pozicije; da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX.1.Ustava BIH); da nije osuđivan za kazneno djelo i gospodarski prijestup nespojiv sa dužnošću u... 

Javna ustanova „Veterinarski Zavod HNŽ/K“

Mostar
prije 7 dana

Direktor

 ...matične knjige rođenih (sa naznakom da nema ograničen rok važenja ) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uvjerenje MUP-a o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca), Program rada... 

JU Osnovna škola „Zalik“,Mostar

Mostar
prije 8 dana

Sudski volonter, Sudski pripravnik ...

 ...članom 10. Zakona o radu u institucijama BiH. - Na web stranici Suda Bosne i Hercegovine / na mjestu namijenjenom za objavu konkursa,...  ...više godina. Prijave na javni oglas podnose se na adresu: Sud Bosne i Hercegovine Ulica Kraljice Jelene br. 88 71 000  S a... 

Sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 11 dan

Stručni saradnik za informisanje

 ...nadležnosti Generalnog sekretarijata; priprema prijedloge odgovora na upite građana, državnih organa i drugih pravnih lica za koje sekretar Vlade odobri pristup informacijama u skladu sa Zakonom i Poslovnikom o radu Vlade; učestvuje u pripremi uputstva o načinu pristupa... 

Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 11 dan

Direktor

 ...političkoj stranci u smislu čl. 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti uprave - odredbom čl. IX stav. 1. Ustava BiH Uz svojeručno potpisanu prijavu na Konkurs kandidati... 

JU Muzički Centar Pavarotti Mostar

Mostar
prije 25 dana

Kadet

 ...Uvjerenja da se ne vodi krivični postupak, niti da je potvrđena optužnica, ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja od strane nadležnog suda (ovjerena kopija ne može biti starija od naznačenog roka, pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja od strane nadležnog... 

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine

Inostranstvo
prije 5 dana

Pripravnik

 ...izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s predumišljajem u skladu s kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini izdano od strane suda (ne starije od 3 mjeseca) i izjavu ovjerenu od nadležnog organa da osoba u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu... 

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Herce...

Mostar
pre mesec dana

Pripravnik

 ...obavljanje poslova navedenog zanimanja za koje se prijavio i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, odnosno kandidat se skida sa liste uspješnih... 

Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja

Sarajevo
prije 1 dan

Direktor

 ...poznavanje standardnih softverskih paketa (MS Office); položen stručni upravni ispit. Status:  Rukovodeći državni službenik - sekretar s posebnim zadatkom. Pripadajuća osnovna neto plata: 4.012,50 KM. Broj izvršilaca:  jedan (1). Mjesto rada: Sarajevo.... 

Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH

Sarajevo
pre 2 meseci

Zamjenik direktora

 ...stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika-poželjno; poznavanje rada na računaru. Status: Rukovodeći državni službenik - sekretar s posebnim zadatkom. Pripadajuća osnovna neto plata : 2.407,50 KM. Broj izvršilaca: jedan (1). Mjesto rada: Sarajevo.... 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci