Frontend developer, Backend developer

 ...services. Our great team is developing the best Multi-Screen Video...  ...broadcasters. # Frontend developer – one position Job Description...  ...Your role will be to: Develop, test and deploy client...  ...Proficient understanding of web markup, including HTML5, CSS3... 

More Screens

Mostar
pre 2 meseci

Sekretar

 ...dana objavljivanja Obaviještenja o raspisanom konkursu u sredstvima dnevnog javnog informisanja i objavljivanja sadržaja konkursa na web-stranici škole i Službe za zapošljavanje HNK. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Svi dokumenti uz... 

JU Osnovna škola „Mustafa Ejubović-Šejh Jujo“

Mostar
pre mesec dana

Voditelj ekspoziture

 ...Vozačka dozvola· B kategorije 5. DOKUMENTI KOJI SE DOSTAVLJAJU UZ PRIJAVU: Svoje ručno potpisan Obrazac (isti se može preuzeti na web stranici Banke) Biografija sa kontakt podacima (CV) Diploma o završenom obrazovanju. Sva dokumentacija tražena javnim... 

UNION BANKA DD SARAJEVO

Mostar
prije 20 dana

Spremačica

 ...Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja. Javni natječaj objavit će se u dnevnim novinama “Večernji list” i na web-stranici Sveučilišta u Mostaru . Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijavu, vlastoručno... 

Sveučilište u Mostaru

Mostar
pre mesec dana

Vozač autobusa

 ...Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije“, br. 4/19 , br. 5/19 i br. 5/20) koji je obavezan vlastoručno potpisati obrazac se može preuzeti na web stranici Preduzeća: , kao i na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž).   Uz prijavni obrazac i... 

JP Mostar bus d.o.o. Mostar

Mostar
prije 13 dana

Nastavnik,

 ...ovjerene, neće se uzeti u razmatranje. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz" i web stranici Univerziteta, Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ-HNK ne odgovara za navode iz... 

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Mostar
prije 27 dana

Pripravnik/vježbenik - volonter

 ...1. Ustava BiH - ovjerena kod nadležne općinske/gradske službe. Ovaj konkurs ostaje otvoren 15 dana nakon dana objavljivanja na web stranici Službe za zapošljavanje Mostar i oglasnoj ploči Općinskog suda u Mostaru. Napomena: Prijave kandidata koje su dostavljene... 

Općinski sud u Mostaru

Mostar
prije 26 dana

Medicinska sestra/tehničar

 ...pismenim putem na adresu kandidata, kao i putem e-mail adrese kandidata. Podaci o Komisiji za izbor kandidata će biti objavljeni na web stranici poslodavca. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa u dva dnevna lista. Tekst javnog oglasa... 

J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar

Mostar
pre mesec dana

Bankar za finansijsko poslovanje

 ...kandidatkinje svoje prijave sa biografijom, brojem kontakt telefona i dokazom o ispunjavanju uslova mogu izvršiti putem prijavnog obrasca na web stranici Banke: Oglas ostaje otvoren do 10.08.2023. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.... 

NLB Banka

Mostar
pre 2 meseci

Pomoćnik ministra u Sektoru za unutrašnju trgovinu i zaštitu potrošača

 ...Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na... 

Federalno ministarstvo trgovine

Mostar
prije 16 dana

Stručni saradnik za kontrolu finansijske dokumentacije

 ...prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Hercegovačkoneretvanskom kantonu, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz... 

Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
prije 24 dana

Pomoćni radnik u kuhinji

 ...naznakom  „Prijava za konkurs za radno mjesto pomoćni radnik u kuhinji “ Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja,  web stranici Službe Zavoda za zapošljavanje HNK i Oglasnoj ploči Crvenog križa.  Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u... 

Crveni križ Grada Mostara

Mostar
pre 2 meseci

Cestar 1

 ...kandidat prijavljuje Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama „Večernji list" i na web stranici poduzeća CESTE d.d. MOSTAR, Nepravovremene, neuredne i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Natječaj je... 

CESTE d.d. MOSTAR

Mostar
pre 2 meseci

Stručni suradnik za financijske poslove

 ...prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Hercegovačkoneretvanskom kantonu, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz... 

Zavodu za zaštitu kulturno – povijesne baštine/istorijskog n...

Mostar
pre mesec dana

Stručni saradnik za informisanje

 ...radi funkcionisanja interne i eksterne komunikacije; obavještava javnost o aktivnostima Ministarstva; radi na ažuriranju i unapređenju web stranice; arhivira audio i video materijale; radi na organizaciji aktivnosti koji se medijski prate; ažurira liste kontakata te druge... 

Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
prije 26 dana

Stručni savjetnik za sport

 ...prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Hercegovačkoneretvanskom kantonu, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz... 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovač...

Mostar
pre 2 meseci

Turistički agent

 ...Mjesto rada: Blagaj bb, Mostar Opis posla: Analiza stranih turističkih agencija po nekoliko kriterija na osnovu njihovih web stranica, drštvenih mreža (Linkedin…) Slanje ponuda Uvjeti: Turistički tehničar ili hotelsko – turistički tehničar SSS... 

EuroConnecta DMC Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Stručni saradnik - referent

 ...prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Hercegovačkoneretvanskom kantonu, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz... 

Arhiv Hercegovačkoneretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Medicinska sestra / tehničar, Doktor medicine ..

 ...uvjete: - završen VSS  --magistar psihologije Potrebni dokumenti: Kandidati su dužni obrazac za prijavu na natječaj preuzeti na WEB stranici Doma zdravlja Mostar - zamolba sa životopisom vlastoručno potpisana - diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne... 

Dom zdravlja Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Viši referent-tajnica, Viši referent za administrativne poslove

 ...objavljuje se u dnevnim novinama „Dnevni avaz", „Dnevni list" i „Večernji list", a integralni tekst Javnog natječaja objavit će se na web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačka - neretvanske županije-kantona Rok za podnošenje... 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-K

Mostar
pre mesec dana

Servirka, Spremačica, Referent ....

 ...30-7261/2/23 od 15.09.2023. godine izmjenjuje  se tekst dijela javnog natječaja za prijem u radni odnos objavljen u Večernjem listu, Web stranici, SZZ HNŽ-a dana 14.09.2023. godine i to pod točkom: # Medicinsko laboratorijski inženjer u Zavodu za laboratorijsku dijagnostiku... 

SKB Mostar

Mostar
prije 10 dana

Stručni saradnik za stanovništvo - lični bankar

 ...Vozačka dozvola -B kategorije 5. DOKUMENTI KOJI SE DOSTAVUAJU UZ PRIJAVU: Svojeručno potpisan Obrazac (isti se može preuzeti na web stranici Banke) Biografija sa kontakt podacima (CV) Diploma o završenom obrazovanju. Sva dokumentacija tražena javnim... 

UNION BANKA DD SARAJEVO

Mostar
prije 20 dana

Voditelj Službe za bolničku zdravstvenu zaštitu

 ...uvid u originalne dokumente. III Rok podnošenja  prijave je 15 dana računajući od prvog narednog dana objavljivanja oglasa na  web stranici Zavoda. Urednom prijavom smatra se prijava  koja je potpisana od strane podnositelja i koja sadrži sve podatke  navedene... 

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske župan...

Mostar
prije 27 dana

Dramska glumica II. Grupe, Inspicijent ...

 ...probnog rada. III. POTREBNI DOKUMENTI Kandidat su uz popunjeni obrazac prijave na natječaj i biografiju koji se može preuzeti na web stranici HNK Mostar ( dužni dostaviti originale ili ovjerene preslike slijedeće dokumentacije: ~ Sveučilišna diploma (... 

Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru

Mostar
prije 19 dana

Devops / sysadmin engineers,

 ...Screen Video Delivery solutions and services. Our great team is developing the best Multi-Screen Video products using industry-leading...  ...through our exciting projects. Your role will be to: Develop and maintain highly available, scalable systems deployed for... 

More Screens

Mostar
pre 2 meseci

Pomoćni radnik za fizičke poslove, Tokar/bravar ...

 ...mjeseci. d) osobe koje se kandidiraju za predmetna radna mjesta, uz pismenu-prijavu na propisanom obrascu koji je dostupan na našoj WEB stranici, trebaju priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta traženih za predmetno radno mjesto: potvrda o... 

„Vodovod“ d.o.o. Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Službenik platnog prometa/kontrolor-likvidator-blagajnik

 ...Vozačka dozvola -B kategorije 5. DOKUMENTI KOJI SE DOSTAVUAJU UZ PRIJAVU: Svoje ručno potpisan Obrazac (isti se može preuzeti na web stranici Banke) Biografija sa kontakt podacima (CV) Diploma o završenom obrazovanju. Sva dokumentacija tražena javnim... 

UNION BANKA DD SARAJEVO

Mostar
prije 20 dana

Stručni suradnik za analizu stanja u oblasti koncesija ...

 ...prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz... 

Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
prije 3 dana

Mlađi stručni saradnik - knjigovođa za KUF

 ...sl. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama i web stranici Društva. Urednom se smatra samo prijava koja je potpisana od strane podnosioca, potpunom prijavom smatra se prijava uz... 

JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Čistačica u Eko servisu bolnice, Medicinska sestra/tehničar .....

 ...psihofizičkim sposobnostima za obavljanje poslova radnog mjesta. Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave javnog oglasa na web stranici Kantonalne bolnice“Dr.Safet Mujić“ Mostar . Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u orginalu ili u ovjerenoj... 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar

Mostar
pre 2 meseci