105 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Viši referent za pripremu podataka/tabela za različite oblasti statistike

 ...poslove prijepisa svih vrsta materijala, tekstova, publikacionih tabela i upisa na svim vrstama medija Priprema tabele za objavu podataka iz različitih oblasti statističkih istraživanja Vrši korekciju kolacioniranje tekstova Ažurira bazu korisnika, vrši... 

Federalni zavod za statistiku

Sarajevo
pre mesec dana

Tehničar

 ...Direktna telefonska komunikacija i odgovaranje na upite korisnika; ~Obrada i proslijeđivanje informacija o primljenim pozivima (primanje...  ...stranih jezika i poznavanje rada na računaru), a tačnost ovih podataka kandidati potvrđuje svojim potpisom. Prijave na konkurs... 

„ELEKTRONSKA VIDEO LUTRIJA“ d.o.o. „ELEKTRONSKA VIDEO LUTRIJ...

Banja Luka
prije 14 dana

Radnik za preradu mesa (m/ž)

 ...Slovenija Opis radnih zadataka: Linijska proizvodnja i obrada, Praćenje linije rada, Kontrola kvaliteta, Tehnička...  ...selekcije i prosleđivanje kandidata na osnovu Zakona o zaštiti podataka. Oglas je aktuelan 30 dana. Usluge agencije su besplatne... 

PARTNERS&ORKA DOO

Bosna i Hercegovina
prije 6 dana

Sjekač, Kačilac ...

 ...mase, kompletira i tehnički uređuje izvedbene projekte, projekte šumskih komunikacija, kao i druge projekte koje radi služba.Vrši unos podataka u računar dostavljenih od strane rukovodioca Službe i projektanata, te iste tehnički uređuje, štampa i arhivira, vodi sve vrste... 

Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic

Konjic
pre mesec dana

Mlađi stručni saradnik za zaštitu okoliša ...

 ...izradi plana nabavki stalnih sredstava, HTZ opreme, sitnog inventara i auto-guma, priprema dokumentaciju za knjiženje i unosi u bazu podataka stalna sredstava, sitni inventar, auto-gume, zaštitnu odjeću i obuću, vrši prijem i izdavanje sitnog inventara, uredskog... 

JP Autoceste FBiH d.o.o.

Mostar
pre mesec dana

Stručni suradnik za poslove riznice ....

 ...poslove – 1 (jedan) izvršitelj 01.Opis poslova : postavlja i unosi podatke u proračunske aplikacije, povezuje aplikacije s...  ...druge stručne i analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka za Gradsko vijeće i Gradonačelnika; prati i analizira ostvarivanje... 

Grad Stolac

Stolac
pre 2 meseci

Voditelj procesa akreditiranja - viši stručni suradnik

 ...području akreditiranja tijela za ocjenjivanje usklađenosti; stručna obrada sistematskih rješenja u području akreditiranja tijela za...  ...prijave kandidati se upoznaju o namjeri korištenja njegovih ličnih podataka u svrhu evidentiranja i obrade njegovih prijava u bazu podataka... 

Institut za akreditiranje BiH

Sarajevo
pre 2 meseci

Knjigovođa

 ...računovodstvenim servisom, ~Usklađivanje faktura i utvrđivanje neslaganja, ~Kreiranje i ažuriranje izvještaja o troškovima, ~Obrada obrazaca za nadoknadu, ~Rad sa podacima vezanim za banku (primaoci banke itd.), ~Evidencija finansijskih transakcija u interne... 

Posao.Banjaluka.com Posao.Banjaluka.com

Banja Luka
prije 6 dana

Stručni savjetnik za pripremu, praćenje projekata i izvještavanje

 ...financija, u cilju pripreme PJI Federacije; vrši kandidiranje projekata i ažuriranje podataka o projektima u implementiranju putem informacijskog sustava PIMIS, koordinator ovlašten za unos podataka o projektima, poslove praćenja i izvješćivanja o implementiranju tekućih... 

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Sarajevo
pre mesec dana

Komercijalista

 ...karakteristika robe, ~Prezentacija robe kupcima, ~Definisanje količine, rokova isporuke i naččina plaćanja, ~Davanje ponuda i unos narudžbi, ~Kontrola naplate, ~Građenje, razvijanje i održavanje odnosa sa kupcima, ~Izrada sedmičnog plana i izvještaja, ~Izrada... 

Posao.Banjaluka.com Posao.Banjaluka.com

Banja Luka
prije 14 dana

Kreditni službenik (m/ž)

 ...razvijanje i unapređenje prodaje svih vrsta kredita kroz kontaktiranje, zakazivanje i obavljanje poslovnih razgovora sa klijentima, obrada kreditnih zahtjeva, kreditna analiza i procjena kreditnog rizika, monitoring i naplata kredita. Uslovi: Pored opštih... 

Mikrokreditno Društvo Mikrofin d.o.o.

Tuzla
prije 14 dana

Stručni saradnik ,,,

Opis poslova: Vrši administrativno-tehničke poslove za potrebe Odsjeka, kao što su prijem, sređivanje, obrada i čuvanje prepiske, dokumentacije i arhive; prikuplja podatke za izradu mjesečnih, kvartalnih i godišnjih izvještaja i planova za potrebe Odsjeka; vodi evidencije... 

Regulatorna agencija za komunikacije

Mostar
prije 22 dana

Referent nabave

 ...Opis posla izrada narudžbe dobavljačima sudjelovanje u organizaciji transporta i ulazu robe u logistički kanal priprema i unos podataka za proces logistike i prodaje izrada analiza izvještaja nabave i prodaje upravljanje zalihama shodno planiranoj prodaji... 

„MALIŠIĆ“ EXPORT-IMPORT d.o.o. Čitluk,

Čitluk
prije 17 dana

Operater Završne Dorade Proizvoda

 ...Čišćenje linije sortiranja nakon promjene radnih naloga od zaostalih kapsula te dezinfekcija cjelokupne opreme koja se koristi; Unos podataka u SAP operativni sustav; Ispunjavanje obrazaca te popratne dokumentacije prema propisanim radnim uputama; Vođenje... 

ManpowerGroup BiH

Bosna i Hercegovina
prije 14 dana

Medicinska sestra/tehničar ...

 ...biološki materijali radi analize niže i srednje složenosti, -fiksiranje i odgovarajuće bojadisanje preparata, -diferencijalna obrada preparata, -brine o ispravnosti uputnica i formira nalaz, -vodi evidenciju o izvršenim analizama unutar tima, -radi na prijemu... 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Električar/elektromonter (m/ž)

 ...****@*****.*** Kandidati koji prijave dostavljaju putem elektronske pošte saglasni su da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanje kandidata na osnovu Zakona o zaštiti podataka. Oglas je aktuelan do popune.... 

PARTNERS&ORKA DOO

Bosna i Hercegovina
prije 4 dana

Radnik u praoni (m/ž)

 ...putem elektronske pošte saglasni su da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanje kandidata na osnovu Zakona o zaštiti podataka. Oglas aktuelan 30 dana od dana objave. Usluge agencije su besplatne za kandidate koji potražuju posao.... 

PARTNERS&ORKA DOO

Bosna i Hercegovina
prije 4 dana

Cevar izometričar (m/ž)

 ...elektronske pošte saglasni su da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanja kadrova u smislu Zakona o zaštiti podataka ličnosti i saglasni su da podaci koji se elektronski prosleđuju mogu biti dalje obrađivani, posleđivani u svrhu posredovanja pri... 

PARTNERS&ORKA DOO

Bosna i Hercegovina
prije 5 dana

Računovođa, Project Manager

 ...računovodstvenih stavki s kupcima, dobavljačima i Poreznom upravom kontrola glavne knjige, te usklade sa pomoćnim knjigama Priprema i unos raznih obrazaca na portal Porezne uprave priprema završnih obračuna i svih zakonski propisanih izvješća priprema informacija... 

iFORM d.o.o. Široki Brijeg

Široki Brijeg
pre mesec dana