Volonter pravni fakultet posao

56 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Pravnik (m/ž)

 ...vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova, odnosno drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava obrazovanja, završen ekonomski, pravni ili tehničko-tehnološki fakultet - 1 (jedna) godina radnog iskustva nakon stečene visoka stručne spreme u struci, - poznavanje rada na PC -... 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Sarajevo
prije 1 dan

DIPLOMIRANI PRAVNIK M/Ž

 ...Izrada pojedinačnih pravnih akata (ugovora, rješenja i drugih pravnih akata); Pružanje pravne podrške u pripremi procedura, dozvola, uvjerenja, odluka i drugih internih...  ...Obavezni uslovi: VSS - završen pravni fakultet; Minimalno 1 godina iskustva na istim ili sličnim... 

Express Consulting d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
prije 10 dana

Šef odjela za opće, kadrovske i pravne poslove ...

 ...prvog ciklusa (koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen pravni fakultet najmanje 4 (četiri) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS pozicija 02: VSS – VII stepen stručne spreme,... 

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
prije 1 dan

Viši stručni suradnik za upravno-pravne poslove ...

 ...odredi nadređeni; za svoj rad odgovara šefu Odjela za upravno-pravne poslove. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka...  ...kopije) a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u... 

Ministarstvo za pitanja branitelja Hercegovačko-neretvanskog...

Mostar
prije 9 dana

Stručni saradnik za pravne poslove u Odsjeku za pravne i kadrovske poslove ....

 ...ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke - 1 ( jedna) godina radnog staža u struci,...  ...ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet - najmanje 4 ( četiri) godine radnog staža u struci, nakon... 

Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosn...

Sarajevo
prije 20 sata

Načelnik Odjela pravnih, kadrovskih i općih poslova ...

 ...stručne spreme, odnosno visoka naobrazba prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja – pravne struke - najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme - poznavanje rada na računalu... 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercego...

Mostar
prije 9 dana

Izvršni direktor za opće, pravne i kadrovske poslove

 ...broj 20/16) a u vezi sa Odlukom o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa/natječaja za izbor i imenovanje izvršnog direktora za opće, pravne i kadrovske poslove JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, broj NO 1.01-308-3/22 od 17.01.2022. godine, Nadzorni odbor JP Autoceste FBiH... 

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Mostar
prije 2 dana

Pripravnik

 ...Posebni uslovi: Pored navedenih općih uslova, kandidat mora da ispunjava i sljedeće posebne uslove: za poziciju 1/01 završen Pravni fakultet, visoka stručna sprema (VII stepen) ili završeno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja vrednovano sa najmanje 180... 

Direkcija za evropske integracije

Sarajevo
prije 10 dana

Pripravnik

 ...propisanih Zakonom o radu u institucijama BiH, kandidat treba da ispunjava slijedeće uslove: visoka stručna sprema, završen pravni fakultet (VII stepen), odnosno završen prvi  ciklus školovanja pravnog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova,  da nema... 

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 6 dana

Viši stručni saradnik, saradnik

 ...uslovi: Za radno mjesto označena pod brijem: 1.1. Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, VII stepen stručne spreme...  ...1.2. Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, VII stepen stručne... 

Agencija za državnu upravu

Banja Luka
prije 3 dana

Viši stručni saradnik .....

 ...ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne ili upravne struke - 2 (dvije) godine radnog staža u struci,...  ...ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, filozofski fakultet ili pedagoški fakultet - jezički smjer (engleski jezik) - 2 (... 

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Sarajevo
prije 20 sata

ADVOKATSKI PRIPRAVNIK

 ...Radićeva 4a ima potrebu za hitnim angažmanom – zapošljavanjem jednog advokatskog pripravnika. Neophodno je da je kandidat završio Pravni fakultet, da aktivno govori engleski jezik, obavezno poznavanje rada na računaru (Word, Excel). Prednost imaju kandidati koji imaju... 

ADVOKATSKO DRUŠTVO „BISER & CO“ d.o.o. / LAW FIRM „BISER & C...

Sarajevo
prije 6 dana

Prevodilac ruskog jezika

 ...usmeni i pismeni prevod rusko-bosanski-ruski (stručne tekstove, pravne akte); - Pisanje poslovnih dopisa (bosanski, ruski); -...  ...Saradnja i prevođnje u skladu sa potrebama službi unutar Kompanije. *Stečeno obrazovanje na filološkom fakultetu - smer Ruski jezik*... 

Ros Produkt Servis d.o.o.

Sarajevo
prije 2 dana

Spremačica, Knjižničar, Učitelj matematike ....

 ..., b)9, b)10, b)11, b)12, b)13 viša ili visoka stručna sprema pravne struke za radno mjesto pod rednim brojem: a) 4 srednja, viša...  ...vjerske institucije za poučavanje vjeronauka u školi završen fakultet knjižničarskog smjera ili nastavnog smjera sa položenim ispitom... 

Treća osnovna škola Mostar

Mostar
prije 6 dana

Nastavnik/profesor engleskog jezika ...

 ...šk. 2021/22. i 2022/23. godinu # Nastavnik/profesor engleskog jezika - 1 izvršilac # Nastavnik/profesor razredne nastave – volonter, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - 1 izvršilac # Nastavnik/profesor engleskog jezika-volonter, stručno osbosobljavanje... 

Međunarodna osnovna škola Mostar

Mostar
prije 13 dana

Radnica na održavanju higijene-spremačica, Medicinska sestra/ tehničar ...

 ...bolničkim odjelima Posebni uslovi : VSS završen medicinski fakultet Položen stručni ispit Da nije otpušten sa posla kao...  ...mjesta na koje se prijavio. Kandidate koji ispunjavaju formalno-pravne uslove iz javnog oglasa o mjestu i vremenu održavanja usmenog... 

JU Opća bolnica Konjic

Konjic
prije 6 dana