78 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Volonter

 ...drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen fakultet , prirodnog ili tehničkog smjera; Da nemaju radno iskustvo/...  ...zaključuju u pismenoj formi i traju najduže godinu dana. Volonteri za svoj rad imaju pravo na naknadu u iznosu od 35% od osnovne... 

Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 13 sata

Stručni savjetnik za pravne poslove

Opis poslova i radnih zadataka: Samostalno izrađuje pravne propise koji se javno objavljuju i po potrebi druge opće akte; predlaže izmjene...  ...uslovi: visoka stručna sprema (VII stepen), završen pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja sa... 

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 13 dana

PRAVNIK

-pozeljno radno iskustvo u struci

OMLADINSKA ZADRUGA DANIVIZARD

Srbija
pre mesec dana

Diplomirani pravnik/magistar prava

 ...gospodarskog, radnog i međunarodnog prava; Obavljanje svakodnevnih pravnih poslova (priprema i izrada pojedinačnih akata, ugovora,...  ...praćenje zakonske regulative. Uvjeti: VSS - diplomirani pravnik ili magistar prava; Prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim... 

“Poliklinika Vitalis” Mostar

Mostar
prije 12 dana

Stručni saradnik za pravne poslove (m/ž)

 ...koji kasne, obavlja sve poslove vezane za izvršenje i naplatu potraživanja Društva po osnovu kredita, zastupa Društvo u svim pravnim postupcima vezanim za naplatu potraživanja od strane klijenata Društva, te kontakte sa nadležnim sudovima radi dobijanja informacija... 

Mikrokreditno Društvo Mikrofin d.o.o.

Sarajevo
prije 18 dana

SARADNIK ZA LJUDSKE RESURSE I OPĆE PRAVNE POSLOVE

 ...Radni odnosi Izdavanje dopisa  Rješenja Opći-pravni poslovi  Obavezni uslovi: VSS, Pravni fakultet Engleski jezik aktivno  Komunikativnost i snalažljivost Položen vozački ispit "B"  kategorije  Dodatni uslovi: ~ Komunikativna i snalažljiva osoba... 

OMEGA GROUP DOO

Sarajevo
prije 8 sata

Sekretar suda

 ...najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diplomirani pravnik sa stečenom diplomom visokog obrazovanja – pravne struke, završen pravni fakultet najmanje 6 (šest) godina radnog staža u struci nakon završene VSS od čega najmanje 3 (... 

Općinski sud u Konjicu

Konjic
prije 8 dana

Direktor

 ...upravnih postupaka u Institutu u skladu sa Zakonom i propisima. Vrši pravne i tehničke redakcije nacrta zakonskih, podzakonskih i drugih...  .... Posebni uslovi: VSS/VII/1 - mašinski ili elektrotehnički fakultet; položen stručni i upravni ispit; znanje jednog od svjetskih jezika... 

Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 18 dana

PRIPRAVNIK U ADVOKATSKOJ KANCELARIJI

-završen pravni fakultet-bez iskustva u struci  -potrebno je da lice bude na evidenciji nacionalne sluzbe za zaposljavanje  -odlično znanje rada na racunaru 

OMLADINSKA ZADRUGA DANIVIZARD

Srbija
prije 20 dana

Glavni knjigovođa, Stručni saradnik

 ...radnog materijala Ureda i Komisije; obavlja i druge poslove za potrebe Komisije, po nalogu sekretara. Posebni uslovi:  završen pravni fakultet – diplomirani pravnik; 1 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ili javni ispit; poznavanje rada na računaru.... 

Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 7 dana

Stručni suradnik - zemljišnoknjižni referent

 ...stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupanj stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koje se vrednuje sa najmanje 180 ECTS studijskih bodova... 

Općinski sud u Čapljini

Čapljina
prije 4 dana

Pravobranioca Bosne i Hercegovine, Zamjenika pravobranioca Bosne i Hercegovine

 ...stepen stručne spreme (VSS), Diplomirani pravnik Položen pravosudni ispit, Iskustvo...  ..., preduzećima (društvima) i drugim pravnim licima u trajanju od najmanje osam godina...  ...diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma... 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine,

Sarajevo
prije 7 dana

Stručni saradnik Pravnog odjeljenja Ureda registrara ...

 ...iz istih, a sve uz konsultaciju predsjednika vijeća, pomaže pravnim savjetnicima pri izradi nacrta sudskih odluka u predmetima javnih...  ...za upravne sporove i generalni sekretar. Uslovi: završen pravni fakultet (visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja... 

Sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 1 dan

Pripravnik

 ...pripravnica radi obavljanja pripravničkog staža, uz nadoknadu. Uslovi koje kandidat treba da ispunjava su sledeci: –završen Pravni fakultet -poznavanje rada na računaru, Zainteresovani kandidati prijave i CV mogu da pošalju na adresu:  ****@*****.***-... 

Advokatska kancelarija Ilievski&partners

Srbija
prije 24 dana

Vježbenik

 ...unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Čapljini i to: VSS, diplomirani pravnik, VII stupanj stručne spreme, Pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg... 

Općinski sud u Čapljini

Čapljina
prije 7 dana

Stručni saradnik - voditelj odjeljenja polaznika - vaspitač

 ...visoko obrazovanje prvog ciklusa ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne ili upravne struke, fakultet političkih nauka, fakultet kriminalističkih nauka, filozofski ili pedagoški fakultet ili fakultet sporta i tjelesnog... 

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Sarajevo
prije 4 dana

Sudac, Predsjednik Općinskog suda u Konjicu ...

 ...obavlja sudačku ili tužiteljsku dužnost; Da ima diplomu pravnog fakulteta iz Bosne i Hercegovine ili Socijalističke Federativne Republike...  ...fakulteta, pod uvjetom da je diploma koju je izdao taj pravni fakultet nostrificirana sukladno zakonu; Da ima položen pravosudni... 

Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine

Konjic
prije 4 dana

Školski majstor (domar - ložač), Nastavnik fizike ...

 ...grijanja. Za radno mjesto A) broj 2:  završen odgovarajući fakultet – grupa Njemački jezik: VSS ili master, VŠS ili Bachelor. Za...  ...broj 1  najmanje VŠS, a prioritet kod prijema imaju kandidati pravne struke. Potrebna dokumentacija (orginal ili ovjerena kopija)... 

Javna ustanova „Druga osnovna škola“ Konjic

Konjic
prije 1 dan