Volonter pravni fakultet posao

84 poslova

Volonter

 ...vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova, odnosno drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava obrazovanja, završen ekonomski, pravni ili tehničko-tehnološki fakultet - 1 (jedna) godina radnog iskustva nakon stečene visoka stručne spreme u struci, - poznavanje rada na PC -... 
Sarajevo
prije 15 sata

Volonter

 ...ciklusa Bolonjskog s istema studiranja – ekonomski fakultet ili diploma visokog obrazovanja pravne ili upravne struke; 2. da nemaju ostvaren radni staž...  ...novine Federacije BiH“, br(***) ***-****i 20/17), volonteri visoke stručne spreme u  organu državne službe imaju... 
Sarajevo
prije 13 sata

Pravni savjetnik

 ...ostvarenja ciljeva projekta; identificira i analizira probleme pravne prirode u procesu realizacije aktivnosti Projekta, te predlaže...  ...odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana... 
Sarajevo
prije 3 dana

Diplomirani pravnik (m/ž)

 ...raspisuje oglas za radno mjesto: Diplomirani pravnik (m/ž)  Opis poslova:  Izrada pojedinačnih pravnih akata (ugovora, rješenja i drugih pravnih akata)...  ...Potrebni uslovi: VSS - završen pravni fakultet; Minimalno 1 godina iskustva na istim ili sličnim... 
Sarajevo
prije 9 dana

Sudijski pripravnik - volonter Doboj

 ...sudijskog pripravnika - volontera1. SUDIJSКI PRIPRAVNIК - VOLONTERna period utvrđen Zakonom o polaganju pravosudnog ispita u Republici...  ...njih ne vodi krivični postupakPosebni uslovi:-završen Pravni fakultet,Svi kandidati za sudijskog pripravnika-volontera koji budu... 
Doboj
prije 2 dana

Sudijski pripravnik - volonter Trebinje

 ...praksu sudijskog pripravnika-volontera1. Sudijski pripravnik-volonter...........1 (jedan) izvršiocOPIS POSLOVA:Sudijski...  ...obavljanje poslova u državnim organima.POSEBNI USLOVI:završen pravni fakultetPOTREBNI DOКUMENTI: (Original ili ovjerene kopije)uvjerenje... 
Trebinje
prije 2 dana

Stručni savjetnik za pravne poslove

 ...01. Stručni savjetnik za pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac 02. Stručni saradnik za informatiku i informacijske sisteme - 1 (jedan...  ...za: Poziciju 01: - VII stepen stručne spreme – pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog... 
Ribnik (opština)
prije 2 dana

Diplomirani pravnik Prijedor

 ...PrijedorOPIS RADNOG MJESTA:1. Diplomirani pravnik - 1 izvršilacOpis poslova: pomaže...  ...proučavanju i pripremanju predmeta, vrši analizu pravnih pitanja, pismeno izrađuje nacrte sudskih...  ...na pravnim poslovima od završetka fakultetaZa radno mjesto pod brojem 2:- IV... 
Prijedor
prije 9 dana

Viši stručni saradnik Doboj

 ...sudijama u proučavanju i pripremanju predmeta,*vrši analizu pravnih pitanja,*pismeno izrađuje nacrte sudskih odluka pod nadzorom...  ...godine prije objavljivanja konkursa,Posebni uslovi:-Završen Pravni fakultet,-položen pravosudni ispit ,-tri godine radnog iskustva na... 
Doboj
prije 2 dana

Direktor

 ...rukovodi radom i poslovanjem Federalnog zavoda; preduzima sve pravne radnje u ime i za račun Federalnog zavoda; osigurava...  ...organa, Univerzitetska diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u jednoj... 
Sarajevo
prije 8 dana

Šef pisarnice, Šef računovodstva Kantonalni sud u Zenici

 ...Hercegovine.Pored općih uvjeta navedenih u Javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete ito:Radno mjesto 01:- VSS, Pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ilitrećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke,-... 
Zenica
prije 10 dana

Stručni saradnik Doboj

 ...suđenja, pribavlja zakonske propise i podzakonske akte, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu i obavlja i druge...  ....Posebni uslovi za radno mjesto pod tačkom 1.VSS - Pravni fakultet, položen pravosudni ispit, dvije godine radnog iskustva na pravnim... 
Doboj
prije 2 dana

Prevodilac (engleski jezik)

 ...zvaničnici najvišeg razine; pismeno prevodi tehničke, političke, pravne, financijske i ekonomske dokumente i svakodnevnu...  ...ispunjavati i sljedeće posebne uslove: SSS, VSS (Filozofski fakultet - smjer engleski jezik) – poželjno; najmanje tri (3) godine... 
Sarajevo
prije 2 dana

Rukovodilac projekta

 ...trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove: VSS – diplomirani pravnik, ili ekvivalent Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240...  ...odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti... 
Sarajevo
prije 3 dana

Koordinator za pravna pitanja (m/ž)

 ...zakonskim propisima; Učešće u izradi pravnih dokumenata za sudove i druge državne organe...  ...i vođenje uredskih poslova; Ostali pravni poslovi. POTREBNI USLOVI I KVALIFIKACIJE...  ...stepen stručne spreme, završen pravni fakultet; Najmanje 1 godina radnog iskustva na... 
Sarajevo
prije 13 sata