Pravni savjetnik/analitičar

 ...trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove: VSS, pravni fakultet (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova); najmanje tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; Osnovno... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Sistem inženjer

 ...i integraciji kompletnih telekomunikacijskih i informacijskih sistema. Za naše klijente nudimo rješenja u više oblasti, uključujući enterprise...  ...Kao inovativna softverska firma tražimo iskusnog i motiviranog sistem inženjera za obavljanje poslova planiranja, projektovanja,... 

BS Telecom

Sarajevo
pre 2 meseci

IT tehničar i sistema mreže

 ...Oglas za poziciju: IT tehničar i sistema mreže Medicover Diagnostics Bosna i Hercegovina dio je Medicover-a, vodećeg međunarodnog pružaoca zdravstvenih i dijagnostičkih usluga sa sjedištem u Švedskoj i notiranog na Nasdaq Stockholm berzi. Osnovan 1995. godine kao odgovor... 

Medicover Diagnostics Medicover Diagnostics

Banja Luka
prije 5 dana

Stručni savjetnik za propise iz oblasti pravnog sistema i uprave, Stručni savjetnik za saradnju sa Direkcijom za evropske integracije, Stručni savjetnik za propise iz oblasti ekonomskih odnosa, tržišt

 ...Hercegovine 1/01 Stručni savjetnik za propise iz oblasti pravnog sistema i uprave 1/02 Stručni savjetnik za saradnju sa Direkcijom za...  ..., tržišta, poreske politike i okoliša SEKTOR ZA USTAVNI SISTEM, PRAVOSUĐE, MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO I EVROPSKE INTEGRACIJE 1/... 

Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Volonter

 ...pravne ili upravne struke  VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja –jedan (1) izvršilac 02.Volonter sa završenim elektrotehničkim ili mašinskim fakultetom, VSS – VII stepen stručne... 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Mostar
prije 3 dana

Tajnik Uprave

 ...obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo... 

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Sarajevo
prije 3 dana

Revizor

 ...završen ekonomski fakultet odnosno ekonomski fakultet  Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS; položen stručni upravni ili...  ...navedenih potrebnih dokumenata.  Za elektronsku prijavu, kandidat u sistem prilaže PDF skenirane dokumente maksimalne veličine po... 

Sekretarijat Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 11 sat

DISPEČER/TELEFONIST

 ...Javljanje na pozive građana i prosljeđivanje istih putem radio sistema taksi vozačima Obavezni uslovi: SSS Poznavanje rada na računaru Dodatni uslovi: ~ Poželjno osnovnopoznavanje engleskog jezika Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno... 

USTV "SARAJEVO-TAXI"

Sarajevo
prije 5 dana

Direktor

 ...društvenog, biotehničkog, tehničkog ili prirodoslovnog smjera, odnosno visoko obrazovanje, najmanje I obrazovnog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (najmanje 240 ECTS bodova) društvene, biotehničke, tehničke ili prirodoslovne struke (dokaz: univerzitetska diploma),... 

Fond za zaštitu okoliša HNK

Mostar
prije 21 dan

Direktor

 ...ispunjavati posebne uslove 1. Da imaju visoku stručnu spremu, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova, 2. Radno iskustvo najmanje  5 ( pet ) godina nakon sticanja visoke stručne spreme, 3.... 

JKP “STANDARD“ d.o.o. Konjic

Konjic
prije 14 dana

Direktor

 ...VII stepen), odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja; da u pogledu radnog iskustva ima najmanje 5 (pet) godina na poslovima visoke stručne spreme po sticanju fakultetske... 

Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje

Sarajevo
prije 7 dana

FARMACEUTSKI TEHNIČAR

 ...pacijentima ili za skladištenje. -Sortiranje, slaganje i označavanje lijekova prema propisima. -Prima recepte od pacijenata, unosi ih u sistem i priprema ih za obradu. -Savjetovanje pacijenata o pravilnoj primjeni lijekova i mogućim nuspojavama, te upoznati ih o... 

USZ DOM FAMILIA

Sarajevo
prije 6 dana

Direktor

 ...B. POSEBNI USLOVI # da imaju visoku stručnu spremu, odnosno visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECI'S bodova -Šumarski fakultet, # da imaju 5 godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme... 

Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic

Konjic
prije 27 dana

SPREMAČICA U VRTIĆU

 ...naručivanju sredstava za održavanje higijene. Ostali poslovi po nalogu direktora. Obavezni uslovi: Dosljedna primjena HACCP sistema. Posvećenost poslu, pedantnost, stručnost i blagovremenost u obavljanju zadataka. Timski rad i podrška kolektivu. Potrebno... 

International Montessori House Sarajevo

Sarajevo
prije 12 sata

Viši referent - ekonom

 ...po računima u skladu s ugovorenim cijenama za robe i usluge., po potrebi unosi podatke u modulima informacionog sistema finansijskog upravljanja (ISFU sistem), vodi evidenciju o federalnim upravnim biljezima i mjenicama komadno i materijalno i vrši nabavku istih, kontira... 

Federalno ministarstvo financija - finansija

Sarajevo
prije 21 dan

Serviser Banja Luka

 ...Servisiranje rashladnih vitrina na području grada Banja Luka, instalacija sistema za točenje piva i vina, redovno održavanje (dezinfekcija...  ...24h, plaćenu obuku i nadzirano uvođenje u posao, stimulativan sistem nagrađivanja. Kandidati koji su zainteresovani za posao... 

Agencija Spektar

Banja Luka
prije 5 dana

MONTER/INSTALATER CENTRALNOG GRIJANJA

 ...Montiranje, održavanje, nadzor rada i servisiranje sistema centralnog grijanja i klimatizacije Obavezni uslovi: Radno iskustvo na poslovima instalacije centralnog grijanja i klimatizacije Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci Da li je radno iskustvo uslov?: radno... 

OD AVDIC

Sarajevo
prije 7 dana

Viši stručni suradnik

 ...Kontrola dodijeljenih korisničkih prava unutar Odjela, i kontrola korištenja nadležnosti za IKT sisteme unutar Agencije: # Implementaciju, upravljanje i održavanje sistema korisničkih prava (Active Directory) te kreiranje korisničkih politika (group policy) u skladu s... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 17 dana

Rukovodilac projekta

 ...(stručni ispit),  kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove: VSS – diplomirani pravnik, ili ekvivalent Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS; najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; najmanje dvije (2... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 7 dana

Stručni saradnik za administrativne poslove

 ...posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa, i to: VI stepen stručne spreme društvenog smjera, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa 180 ECTS bodova, 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 17 dana

Fakturista (m/ž)

 ...Minimalno SSS društvenog ili tehničkog smjera; Poželjno radno iskustvo Poznavanje rada na računaru (MS Office, Poslovne aplikacije i sistemi); Savjesnost i ustrajnost; točnost, preciznost, sistematičnost i temeljitost u radu, Sklonost timskom radu. Ključne... 

PROGRESSIMOS OBRT Mostar

Mostar
prije 7 dana

Direktor

 ...) Posebni uslovi : da ima visoko obrazovanje VSS-VII stepen ili VSS I (najmanje 240 ECTS bodova), II ili III ciklus Bolonjskog sistema studiranja (ekonomski ili pravni) ; da je punoljetan i poslovno sposoban; da ima radno iskustvo minimalno 3 godine; radno... 

JP “Sportski centar Jablanica” d.o.o. Jablanica

Jablanica
pre 2 meseci

Monter centralnog grejanja (m/ž)

 ...Mesto rada: Hrvatska, Nemačka Opis posla: Montaža sistema za grejanje i klimatizaciju Montaža ventilacionih kanala i opreme Uslovi rada: Početna satnica 13 eur Obezbeđen je smeštaj i naknada za hranu Bezbednost na radu. Ugovor o radu Izradu... 

PARTNERS&ORKA DOO

Inostranstvo
prije 3 dana

Serviser za jugozapadni dio Hercegovine

 ...dio Hercegovine, Međugorje, Čapljinu, Široki Brijeg, instalacija sistema za točenje piva i vina, redovno održavanje (dezinfekcija...  ...24h, plaćenu obuku i nadzirano uvođenje u posao, stimulativan sistem nagrađivanja. Prijave za posao Serviser jugozapadni dio Hercegovine... 

Agencija Spektar

Široki Brijeg
prije 27 dana

Stručni saradnik za opće poslove

 ...uključujući održavanje objekata, rješavanje problema s infrastrukturom, osiguravanje sigurnosnih mjera, te ispostavljanje i praćenje sistema zaštite imovine; # Učestvuje u izradi godišnjih i operativnih planova preventivnog i tekućeg održavanja poslovnih prostorija; #... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 17 dana

Stručni suradnik - kontrolor

 ...zajedničkih funkcija u Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine su: # Vrši posredni i neposredni nadzor subjekata bankarskog sistema iz nadležnosti Odjela, što uključuje obimni i ciljani nadzor poslovanja, prezentira nalaze neposrednog nadzora subjektima... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Mostar
prije 17 dana

Tajnik

 ...oglašena radna mjesta državnih službenika putem informacionog sistema za elektronsko upravljanje procesom zapošljavanja državnih službenika...  ...potrebnih dokumenata. Za elektronsku prijavu, kandidat u sistem prilaže PDF skenirane dokumente maksimalne veličine po... 

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Vježbenik

 ...diplomirani pravnik VII stepena ili završen prvi ciklus (koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja  pravne struke. Izbor i prijem pripravnika/vježbenika-volontera izvršit će se na osnovu jedinstvenih kriterija... 

Općinski sud u Mostaru

Mostar
pre 2 meseci

Firmware developer i Tester (QA)

 ...UART, SPI, I2C, GPIO, SDIO, ADC, DAC… Obavezno poznavanje engleskog jezika Poželjno iskustvo rada sa nekim od „version control“ sistema Mogućnost napredovanja i usavršavanja Ogovornost i spremnost za timski rad Tester (QA) 1 izvršilac SSS/VSS-Tehničke... 

MIKROELEKTRONIKA a.d. MIKROELEKTRONIKA a.d.

Banja Luka
prije 5 dana

Predstavnik u prodaji (m/ž)

 ...Mjesto rada: Sarajevo   Očekujemo kandidata koji ima razvijene vještine prodaje i posjeduje tehnička znanja u segmentu prozorskih sistema, a koji će proaktivno doprinositi rastu prodaje, porastu REHAU udjela na tržištu i uspostavljanju odnosa sa novim partnerima.... 

DEKRA Bosnia and Herzegovina

Sarajevski kanton
pre mesec dana