Diplomirani inžinjer posao

26 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Diplomirani sanitarni inžinjer

 ...direktorica raspisuje: JAVNI  OGLAS za prijem radnika u radni odnos – 2 (dva) diplomirana sanitarna inžinjera # Diplomirani sanitarni inžinjer - 2 izvršioca; 1.1.  izvršilac za rad u COVID 19 timu HES-a na određeno vrijeme 1 godina; 1.2.  izvršilac za... 

Javna Ustanova Dom zdravlja Konjic

Konjic
prije 9 dana

DIPLOMIRANI INŽINJER GRAĐEVINE

 ...organizuje i nadzire rad na izgradnji objekata (niskogradnja) – Obavlja ostale poslove po nalogu Uprave Duštva Obavezni uslovi: - Diplomirani građevinski inženjer - Položen stručni ispit - Odlično poznavanje rada na računaru (MS Office, AutoCad, Revit) - Spremnost... 

INVEKO BA

Sarajevo
prije 9 dana

Diplomirani tehnolog

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati posebne uslove i to: VSS odgovarajućeg smjera za pozicije 1. i 2., SSS odgovarajućeg smjera za poziciju 3. Radno iskustvo u struci- poželjno Poznavanje engleskog jezika - poželjno...

HEMOS IMPREGNACIJA d.o.o.

Bijeljina
prije 16 dana

Diplomirani inženjer mašinstva (m/ž)

Oglas ostaje otvoren do popune, a prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova i kratkom biografijom dostavljaju se na adresu : Nova DI Vrbas d.o.o. Banja Luka, Braće Pišteljić 4. ili na mail adresu: ****@*****.*** Za dodatne informacije...

Nova DI Vrbas d.o.o.

Banja Luka
prije 5 dana

Diplomirani ekonomista - pripravnik

 ...završenom visokom stručnom spremom - prvi ciklus studija sa ostvarenihnajmanje 240 ECTS bodova, u četvorogodišnjem trajanju:- diplomirani ekonomista .......................................................2 pripravnika.II - StatusPripravnik je lice koje se prima u radni... 

Gradska uprava Grada Zvornika

Zvornik
prije 8 dana

DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEUT

~ planiranje i provođenje terapijskog programa korištenjem fizikalnih metoda Obavezni uslovi: VSS fakultet zdravstvenih studija Dodatni uslovi: radno iskustvo, poznavanje rada na računaru, stručni ispit, vozački ispit B kategorije,  CV slati na naznačeni mail ...

Dom za njegu starih i nemoćnih lica Familia

Sarajevo
prije 11 dan

Tekstilni inžinjer (m/ž)

O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34., 44. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 6/16) a u vezi s članom 74 a. Zakona o državnoj ...

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Ilijaš
prije 29 dana

Procesni inžinjer - tehnolog (m/ž)

Kao član tima Tehnika Vaše odgovornosti će biti: Kontinuiran rad na organizaciji i optimizaciji proizvodnih procesa Analiza i razvijanje parametara u procesu proizvodnje Izrada tehnološke dokumentacije Rad na povećanju stepena automatizacije u proizvodnji...

Elsta Mosdorfer Bosnia d.o.o.

Živinice
prije 22 dana

Diplomirani pravnik Trebinje

OPIS RADNOG MJESTAGrad TrebinjeJAVNI KONKURSza prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom1.Diplomirani pravnik (VSS ili završen prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova) - 1 izvršilacPripravnički status:Pripravnik je lice koje prvi put zasniva radni... 

Grad Trebinje

Trebinje
prije 14 dana

Diplomirani ekonomista (računovodstvo i finansije)

OPIS POSLOVA:  Knjiženje, KUF, KIF, Usklađivanje kartica sa kupcima i dobavljačima, Komunikacija sa kupcima i naplata potraživanja, Bankarske garancije, Drugi poslovi iz oblasti računovodstva i finansija. Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati...

Institut za građevinarstvo IG

Banja Luka
prije 14 dana

Magistar farmacije (diplomirani farmaceut) (m/ž) Banja Luka

 ...ugovora na neodređeno. Opis posla: ~ Poslovi apotekara - magistra farmacije u apoteci. Uslovi za kandidate: VSS sprema (Diplomirani farmaceut-magistar farmacije), položen stručni ispit, licenca izdata od nadležne komore, odlično vladanje MS Office... 

B PHARM

Banja Luka
prije 14 dana

Firing d.o.o. Visoko zapošljava: Otvoren oglas za dvije pozicije

 ...raspisala je oglas za posao, za sljedeće pozicije: Pozicija 1. Diplomirani inženjer mašinstva Visoka stručna sprema –VII stepen ili...  ..., Excel) Pozicija 2. Diplomirani biolog ili diplomirani inžinjer medicinsko –laboratorijske dijagnostike ili bachelor biologije... 
Ilijaš
prije 15 dana

Sudijski pripravnik volonter Teslić

Novi
 ...ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,-da se protiv njega ne vodi krivični postupak.POSEBNI USLOVI:-VSS diplomirani pravnik,-poznavanje rada na računaru.Prijem se vrši na period od 2 (dvije) godine.Pripravniku-volonteru za vrijeme obavljanja... 

Osnovni sud u Tesliću

Teslić
prije 10 sata

Vaspitač Bileća

Novi
 ...1OPIS RADNOG MJESTAJU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE „BUDUĆNOST“BILEĆAJ A V N I K O N K U R SZA PRIJEM RADNIKA- DIPLOMIRANI VASPITAČ ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE - 240 ECTS BODOVAI 1. VASPITAČ ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE - 1 IZVRŠILAC NA ODREĐENO VRIJEME DO... 

JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Budućnost“ Bileć...

Bileća
prije 9 sata

Medicinska sestra/tehničar

 ...u učionici online (učenje na daljinu) Kvalitet nastave na našim kursevima garantovan je ne samo stručnim kadrom koji čine diplomirani germanisti sa iskustvom u predavanju, već i kvalitetom i metodikom same nastave. Naši profesori njemačkog jezika su licencirani... 

InterPersonnel BiH doo Zvornik

Bosna i Hercegovina
prije 22 dana

Prijem pripravnika

 ...U Gradskoj upravi Grada Banja Luka izvršiće se prijem pripravnika, sa visokom stručnom spremom – prvi ciklus studija, i to: diplomirani pravnik (240 ECTS ili VII stepen stručne spreme)………….2 izvršioca, diplomirani sanitarni inženjer (180 ECTS)………1 izvršilac.... 

Gradska uprava Grada Banja Luka Gradska uprava Grada Banja L...

Banja Luka
prije 7 dana

Vježbenik/pripravnik

 ...uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Čapljini i to: ~ VSS, diplomirani pravnik, VII stupanj stručne spreme Pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa najmanje 240... 

Općinski sud u Čapljini

Čapljina
prije 12 dana

Vaspitač/Pripravnik (m/ž)

Našoj ustanovi potreaban je diplomirani vaspitač predškolske djece- pripravnik(***) ***-****Svi zainteresovani kandidati svoje prijave mogu poslati putem opcije APLICIRAJ

PU - Naša druga kućica

Banja Luka
prije 22 dana

Samostalni stručni saradnik/Šef Odsjeka za obezbjeđenje

 ...Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za legalizaciju objekata, su: VSS – diplomirani inženjer arhitekture (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS); položen stručni ispit za rad u upravi; tri... 

Gradska uprava Grada Banja Luka Gradska uprava Grada Banja L...

Banja Luka
prije 7 dana

Stručni saradnik - pedagog Gradiška

 ...Završen prvi ciklus studijskog programa i ostvarenihnajmanje 240 ECTS bodova u trajanju od najmanje četiri godine i stručno zvanje diplomirani pedagog, odnosno visoka stručna sprema i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.Smatraće se da ispunjavaju... 

JU OŠ „Kozarska djeca“ Gradiška

Bosanska Gradiška
prije 7 dana