Revizor za finansijsku reviziju, Revizor za reviziju učinka, Mlađi revizor za finansijsku reviziju, Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju i komunikacije

 ...za popunu upražnjenih radnih mjesta u Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine I RADNA MJESTA: 1. Revizor za finansijsku reviziju , 2 (dva) izvršioca za rad na neodređeno vrijeme; 2. Revizor za reviziju učinka , 2 (dva) izvršioca za... 

Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovi...

Sarajevo
pre mesec dana