Saradnik za analizu i praćenje rada banaka

 ...nostrifikacija diplome u skladu sa propisima, kao i ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Dokumentacija na stranim jezicima mora biti prevedena od strane stalnog sudskog tumača na jedan od službenih jezika Bosne i Hercegovine. Kandidati ne trebaju... 

Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine

Banja Luka
pre 2 meseci

Operator za obradu podataka

 ...pomoćno – tehnički; Skupine poslova: operativno – tehnički; Stupanj složenosti poslova: složeno; Opći uvjeti koje kandidat mora ispunjavati: da ima navršenih 18 godina života da je državljanin Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem ne starijim... 

Kancelarija za veterinarstvo BiH

Banja Luka
pre 2 meseci

Viši referent za opšte poslove u Odsjeku za opšte i finansijske poslove ...

 ...Pripadajuća osnovna plata: 960,00 KM Mjesto rada: Banja Luka I - Uslovi Kandidat koji se prijavljuje na Javni oglas mora da ispunjava sljedeće opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine: da ima navršenih 18 godina... 

Regulatorna agencija za komunikacije

Banja Luka
pre 2 meseci

Saradnik za pravne poslove Laktaši

 ...državnim organima i institucijama u predmetnima iz oblasti rada Službe (osim u postupcima u kojima je zakonom propisano da zastupnik mora imati položen pravosudni ispit ili biti advokat), po potrebi, izrada opštih i pojedinačnih akata iz oblasti radno-pravnih odnosa iz... 

Agencija Spektar

Laktaši
prije 26 dana