...jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji). Kandidati koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom sistemu studiranja, uz... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 8 dana
 ...obavezno navesti adresu i kontakt telefon); uvjerenje o položenom stručnom ispitu; potvrdu  poslodavca o radnom iskustvu u kojoj mora biti navedeno radno mjesto na kome je kandidat radio; izvod iz matične knjige rođenih (trajni); uvjerenje o državljanstvu ( ne... 

JU Osnovna škola „Čelebići“

Konjic
prije 1 dan
 ...SE NA OGLAS bit ćeš usmjeren/a na platformu gdje ćeš ostaviti svoje podatke i zakačiti neophodnu dokumentaciju. Prijava OBAVEZNO mora sadržavati tvoju biografiju (CV). Svi kandidati, bez obzira da li odgovaraju uslovima konkursa ili ne, bit će kontaktirani i dobit... 

ALPHABET GROUP d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
prije 12 sata
 ...jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji). Kandidati koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom sistemu studiranja, uz... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 8 dana
 ...SE NA OGLAS bićete usmjereni na platformu gdje ćete ostaviti Vaše podatke i zakačiti neophodnu dokumentaciju. Prijava OBAVEZNO mora sadržavati Vašu biografiju (CV).  Svi kandidati, bez obzira da li odgovaraju uslovima oglasa ili ne, biće kontaktirani i dobiće povratnu... 

ALPHABET GROUP d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
prije 8 sataNovi
 ...studiranja (dokaz: sveučilišna diploma. Napomena: ovjerena kopija diplome o završenom visokom obrazovanju no mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Turistička zajednica Općine Neum

Neum
prije 18 dana
 ...ponovo imenovan/a. 1. Uslovi za izbor i imenovanje na poziciju direktora/ice Kandidat/kinja za imenovanje na traženu poziciju mora ispunjavati opće i posebne uslove. # Opći uslovi za izbor i imenovanje: da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine i da ima... 

Javno preduzeće Deponija d.o.o. Mostar

Mostar
prije 7 dana
 ...Napomena: Radno iskustvo u struci dokazuje se potvrdom ili uvjerenjem poslodavca kod kojeg je kandidat radio ili radi, a koja mora sadržavati podatke o poslovima na kojima je radio, s kojom stručnom spremom, period obavljanja poslova i temelj angažiranja (ugovor... 

Osnovna škola Petra Bakule Mostar

Mostar
prije 11 dan
 ...potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu nakon završene visoke stručne spreme na poslovima u struci, životopis Tražena dokumentacija mora biti original ili ovjerena kopija ne starija od šest (6) mjeseci od dana izdavanja od nadležnog organa do trenutku prijave na  javni... 

„Centar za socijalni rad“ Čitluk

Čitluk
prije 21 dan
 ...osnovna škola bez potrebnog radnog iskustva. Opći uvjeti Pored navedenih posebnih uvjeta, za prijem u radni odnos kandidat mora ispunjavati i sljedeće opće uvjete propisane člankom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine: da ima navršenih 18 godina... 

Državne agencije za istrage i zaštitu

Sarajevo
prije 11 dan
 ...prioritet u zapošljavanju (ukoliko ispunjavaju opće i posebne uvjete radnog mjesta). Dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca) mora sadržavati naziv radnog mjesta, stupanj stručne spreme potrebne za navedeno radno mjesto i vremenski period obavljanja istog. Ako se... 

JP Mostar Parking d.o.o. Mostar

Mostar
prije 25 dana
 ...jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji). Kandidati koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom sistemu studiranja, uz... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 8 dana
 ...matične knjige rođenih  Dokaz o stručnoj spremi (ovjerena preslika diplome) Dokaz o radnom iskustvu - potvrda poslodavca koja obvezno mora sadržavati: osnovne podatke kandidata, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog... 

Studentski centar Sveučilišta u Mostaru

Mostar
prije 14 dana
 ...jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji). Kandidati koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom sistemu studiranja, uz... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Banja Luka
prije 8 dana
 ...općeg uslova za radno mjesto na koje se isti prijavljuje. str. 3. od 3 Kandidati koji dostavljaju dokumentaciju na stranom jeziku mora biti prevedena od strane ovlaštenog prevodioca na jedan od službenih jezika u BiH, te zajedno sa ovjerenim prevodom dokumentacije, dostavljena... 

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
prije 1 dan
 ...Mostar, 26.01.2024. Uvod u tvrtku More Screens je etablirana tvrtka za istraživanje i razvoj specijalizirana za rješenja i usluge isporuke videozapisa na više zaslona. Naš sjajan tim razvija najbolje video proizvode s više zaslona koristeći vodeće tehnologije... 

More Screens

Mostar
pre mesec dana
 ...O N K U R S za izbor i imenovanje direktora JU Srednja škola Jablanica A/  Pored općih uslova utvrđenih Zakonom kandidat mora ispunjavati i posebne uslove. 1. Da ima završenu VSS, 2. Da ispunjava uslove za nastavnika u skladu sa Zakonom o srednjoškolskom... 

JU Srednja škola Jablanica

Jablanica
pre mesec dana
 ...K U R S za izbor i imenovanje direktora Srednje medicinske škole Mostar Pored općih uslova predviđenih Zakonom, kandidat mora ispunjavati i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNK, Uputstvom o izboru i imenovanju direktora... 

Srednja medicinska škola Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...bodova- prijem  na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa, 1 (jedan) izvršilac Uvjeti koje kandidat mora ispunjavati za prijem propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine: Opći uvjeti: 1. da је državljanin... 

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana
 ...u svrhu polaganja stručnog upravnog ispita. Mjesto rada:  Banja Luka Broj izvršilaca: jedan (1) Opšti uslovi: Kandidat mora ispunjavati opšte uslove koji su sadržani u odredbi člana 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH... 

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitet...

Banja Luka
pre 2 meseci
 ...izbjeglice BiH, u Sarajevu, ulica Trg BiH br. 3. Opšti i posebni uslovi: Opšti uslovi:  Za prijem u radni odnos pripravnik mora da ispunjava slјedeće opšte uslove utvrđene članom 10. Zakona o radu u institucijama BiH: da ima navršenih 18 godina života; da... 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovi...

Sarajevo
pre 2 meseci
 ...obradu i analizu prostornih podataka s naglaskom na istraživanja mora te surađujemo s vodećim svjetskim tvrtkama u ovom području. Radimo...  ...marinskih geofizičkih podataka izgradnje vjetroelektrana u moru, istraživanja objekata na dnu mora (olupine brodova,... 

Hidrocibalae

Tuzla
prije 4 dana
 ...dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa. Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Grad Konjic

Konjic
prije 4 dana
 ...općeg uslova za radno mjesto na koje se isti prijavljuje. str. 3. od 3 Kandidati koji dostavljaju dokumentaciju na stranom jeziku mora biti prevedena od strane ovlaštenog prevodioca na jedan od službenih jezika u BiH, te zajedno sa ovjerenim prevodom dokumentacije, dostavljena... 

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
prije 1 dan
 ...rada na računaru, obavezan probni rad u trajanju od dva mjeseca Opći uslovi: Pored naprijed navedenih posebnih uslova kandidat mora da ispunjava i opće uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine: 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine... 

Sekretarijat Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci
 ...SE NA OGLAS bićete usmjereni na platformu gdje ćete ostaviti Vaše podatke i zakačiti neophodnu dokumentaciju. Prijava OBAVEZNO mora sadržavati Vašu biografiju (CV).  Svi kandidati, bez obzira da li odgovaraju uslovima oglasa ili ne, biće kontaktirani i dobiće povratnu... 

ALPHABET GROUP d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
prije 2 sataNovi
 ...godine). Ovjerena fcc. diplome koju kandidat dostavlja kao dokaz o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati... 

Federalno ministarstvo pravde

Sarajevo
prije 22 dana
 ...obavljanje poslova: Opći uvjeti: ~ da je državljanin BiH, stariji od 18 godina Posebni uvjeti: Čistačica - Spremačica mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: ~ Osnovna škola Potrebna dokumentacija: Uz prijavu s molbom i kraćim životopisom,... 

Dom za starije i iznemogle osobe "KRALHICA MIRA" Bijakovići

Međugorje
pre mesec dana
 ...ispunjavanju uslova javnog konkursa. Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Sarajevo
pre 2 meseci
 ...jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji). Kandidati koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom sistemu studiranja, uz... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci