Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Na moru posao

1-20 od 40 rezultati

Busovača
Tržimo građevinske radnike za rad u Hrvatskoj u Biogradu na moru i okolici za rad na izgradnji stambenih zgrada i kuća. Trebamo radnike svih profila, ponajviše rukovoditelj gradilišta. Također su nam potrebni odgovorni zidari koji imaju iskustva. Nudimo odlične uvjete... 
prije 5 dana
Livno (Livno)
Trazimo konobara M/Z za rad u restoranu na moru u Hrvatskoj. Radno iskustvo obavezno. Smjestaj i hrana osigurani. Sve info na br. +387 63 262 016.
prije 18 dana
JU Tehnološka škola  -  Banja Luka
 ...od četiri (4) godine. Po isteku mandata može biti ponovo izabran na još jedan mandat u istoj školi. Nakon izbora direktor škole mora proći obaveznu edukaciju po programu koji propisuje ministar. Uslovi za izbor direktora škole: Za direktora škole može da bude... 
prije 11 dan
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegov...  -  Mostar
 ...Hercegovačko-neretvanske županije uz prethodno pribavljenu suglasnost federalnog ministra pravde. Izbor kandidata prijavljenih na natječaj mora se izvršiti najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj. IV. Kandidati su dužni... 
prije 18 dana
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo
 ...godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome ), a u slučaju da fakultet/škola nije završen/a u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana ( dokaz o nostrifikaciji ); i Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima ( pod radnim... 
prije 7 dana
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo
 ...godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome ), a u slučaju da fakultet/škola nije završen/a u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana ( dokaz o nostrifikaciji ); i Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima ( pod radnim... 
prije 7 dana
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo
 ...godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome ), a u slučaju da fakultet/škola nije završen/a u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana ( dokaz o nostrifikaciji ); i Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima ( pod radnim... 
prije 7 dana
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo
 ...godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome ), a u slučaju da fakultet/škola nije završen/a u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana ( dokaz o nostrifikaciji ); i Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima ( pod radnim... 
prije 7 dana
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo
 ...godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome ), a u slučaju da fakultet/škola nije završen/a u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana ( dokaz o nostrifikaciji ); i ~ Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima ( pod... 
prije 6 dana
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo
 ...godinama, formira registratore sa predmetima za arhiviranje, klasificira predmete i brine o rokovima do kojih se arhivirani materijal mora čuvati; vodi knjigu o arhivi i odlaže i čuva arhivu iz upisnika, te uništava nepotrebne upisnike i o tome vodi evidenciju;... 
prije 4 dana
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo
 ...godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome ), a u slučaju da fakultet/škola nije završen/a u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana ( dokaz o nostrifikaciji ); i Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima ( pod radnim... 
prije 7 dana
Čajniče
 ...dostavljaju ovjerene fotokopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova, i to: 1.Diplome o završenom obrazovanju (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena: na teritoriji SFRJ do 6.aprila 1992.godine, BiH i Republici Srbiji); 2.Uvjerenja o položenom... 
prije 3 dana
Višegrad
 ...zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. 3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice... 
prije 12 dana
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo
 ...godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome ), a u slučaju da fakultet/škola nije završen/a u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana ( dokaz o nostrifikaciji ); i Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima ( pod radnim... 
prije 6 dana
SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. SARAJEVO  -  Modriča
 ...povjere nadležni rukovodilac, Uprava i drugi organi Društva. Uslovi:  Pored opštih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidat mora ispunjavati sljedeće posebne uslove: SSS/VŠS/VSS, Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima  Osnovno poznavanje rada na... 
prije 15 dana
N T S d.o.o  -  Sarajevo
 ...mjesta je održavanje programskih rješenja, te inovativan i kreativan pristup zadacima iz područja djelatnosti preduzeća. Kandidat mora biti 100% profesionalno opredjeljen, i biti u mogućnosti da strpljivo i efikasno komunicira o tehničkim terminima sa korisnicima... 
prije 14 dana
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo
 ...godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome ), a u slučaju da fakultet/škola nije završen/a u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana ( dokaz o nostrifikaciji ); i Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima ( pod radnim... 
prije 7 dana
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo
 ...godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome ), a u slučaju da fakultet/škola nije završen/a u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana ( dokaz o nostrifikaciji ); i Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima ( pod radnim... 
prije 6 dana
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo
 ...godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome ), a u slučaju da fakultet/škola nije završen/a u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana ( dokaz o nostrifikaciji ); i Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima ( pod radnim... 
prije 7 dana
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo
 ...godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome ), a u slučaju da fakultet/škola nije završen/a u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji); i Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima ( pod radnim... 
prije 7 dana
12