Na moru posao

11 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Pripravnik

 ...poslove u svrhu stručne obuke i osposobljavanja za samostalan rad u profesiji za koju je obrazovan. Za prijem u radni odnos pripravnik mora da ispunjava sljedeće opšte uslove utvrđene članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine: da ima navršenih 18... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 4 dana

Liječnik-vještak

 ...pod 2.); # Dokaz o radnom iskustvu – uvjerenje ili potvrda poslodavca/poslodavaca (posebni uvjeti pod 3.). Uvjerenje ili potvrda mora sadržavati naziv radnog mjesta koje je obavljano, opis poslova i naznaku koja stručna sprema je potrebna za radno mjesto kao i precizan... 

Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

Mostar
prije 8 dana

Administrativni radnik (m/ž)

 ...elektronsku bazu Vođenje evidencije o poslatim fakturama Izrada izvještaja Ostalo po nalogu neposrednog nadređenog Kandidat mora da ispunjava sljedeće uslove: Minimum SSS Odlično znanje rada na kompjuteru (Microsoft Office paket) Iskustvo na istim ili... 

Frutela d.o.o.

Banja Luka
prije 29 dana

Urbanističko - građevinski inspektor Olovo

 ...dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organamora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji nevidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Općina Olovo

Olovo
prije 5 dana

Pomoćnik općinskog načelnika za investicije i komunalne poslove Sarajevo

 ...konkursa.Ovjerena fcc. diploma koju kandidat dostavlja kao dokaz o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjerenadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopijine vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati... 

Općina Novi Grad Sarajevo

Sarajevo
prije 5 dana

Prijem 3 nastavnika Poljoprivredne škole Banjaluka

 ...srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 29/12, 80/14 i 83/15).Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti... 

Poljoprivredne škole Banjaluka

Banja Luka
prije 3 dana

Sekretar, Pomoćnik direktora u Sektoru za publicistiku i diseminaciju

 ...dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Federalni zavod za statistiku

Sarajevo
prije 11 dan

Konkurs za izbor i imenovanje direktora JKP “Visoko” d.o.o. Visoko

 ...sa odredbama Zakona, Statuta i drugih pravnih akata preduzeća. IV Kandidat za poziciju direktora u JKP „Visoko“ d.o.o Visoko mora ispunjavati sljedeće uslove: A/OPĆI USLOVI # Da je državljanin Bosne i Hercegovine, # Da je stariji od 18 godina na dan imenovanja... 
Ilijaš
prije 11 dan

Samostalni stručni suradnik za kontrolu prava iz zdravstvenog osiguranja ...

 ...zapošljavanju trebaju dostaviti dokaz  o svom statusu u skladu sa propisom na kojeg se pozivaju. Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu mora biti original ili kopija ovjerena od nadležnog organa. Ukoliko se dokumentacija dostavi kao ovjerena kopija može se od kandidata... 

Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K

Mostar
prije 11 dan

Prijem 3 nastavnika JU Tehnički školski centar Zvornik

 ...objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.Prijavu na konkurs, koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i u kojoj se mora obavezno navesti adresa, kontakt i radno mesto... 

JU Tehnički školski centar Zvornik

Zvornik
prije 2 dana