Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Nastavnik posao

1-20 od 24 rezultati

Bijeljina
 ...Opis radnog mjesta: JU GIMNAZIJA “FILIP VIŠNjIĆ” BIJELjINA raspisuje: KONKURS za prijem radnika u radni odnos: 1. Nastavnik srpskog jezika i književnosti, puna norma, pripravnik, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 31.8.2018... 
prije 1 dan
Univerzitet u Banjaluci  -  Banja Luka
 ...Nastavnik za užu naučnu oblast Specifične književnosti – angloamerička književnost (nastavni predmeti: Književnost engleskog klasicizma i romantizma; Viktorijanska književnost, Renesansna drama; Uvod u proučavanje engleske književnosti; Viktorijanska poezija i poetika)... 
prije 6 dana
Srbac
 ...O poslu Opis radnog mjesta: 3. Nastavnik za rad u posebnom odjeljenju, jedan izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, puna norma. Opšti uslovi a) da je državljanin Republike... 
prije 5 dana
Sarajevo
 ...UNIVERZITET U SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS ZA IZBOR U IZBOR U ISTRAŽIVAČKO ZVANJE I NAUČNO-NASTAVNA ZVANJA NASTAVNIK ZA NAUČNU OBLAST ILI PREDMET 5. Oblast: Sudska medicina – nastavnik u sva zvanja, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom... 
prije 20 dana
Foča
O poslu Opis radnog mjesta: Organizaciona jedinica: Medicinski fakultet Foča 1. Za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Farmakologija i farmacija................1 izvršilac Studentska br.1 , 73 300 Foča Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove...
prije 12 dana
Javni oglasi  -  Zenica
 ...FILOZOFSKI FAKULTET Nastavnik Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast „Engleski jezik“ 3 izvršioca USLOVI: Uslovi za izbor u naučno-nastavna (nastavnička i saradnička... 
prije 11 dan
Sarajevo
 ....05.2018. g.raspisuje se: KONKURS/NATJEČAJ za izbor nastavnika na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu  NASTAVNIK (sva zvanja) za oblast: »Teorijska fizika - fizika visokih energija« na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta... 
prije 11 dan
Pale (opština)
O poslu Opis radnog mjesta: Organizaciona jedinica: Filozofski fakultet Pale KATEDRA ZA PSIHOLOGIJU 1.Za izbor u zvanje nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Socijalna psihologija..............1 izvršilac Alekse Šantića 1, 71 420 Pale Kandidati moraju...
prije 12 dana
SŠC „Gemit-Apeiron“  -  Banja Luka
 ...godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent Ima najmanje pet godina radnog iskustva, kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi, nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava Ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika... 
prije 6 dana
Omarska
 ...Zakona o osnovnom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 31/18) - da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava, - da nije osuđivan pravosnažnom... 
prije 5 dana
Kozarska Dubica (opština)
 ...Službeni glasnik Republike Srpske „ broj: 44/17 i 31/18), 2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) , 3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom... 
prije 5 dana
Javni oglasi  -  Kozarska Dubica (opština)
 ...Službeni glasnik Republike Srpske „ broj: 44/17 i 31/18), 2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) , 3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom... 
prije 6 dana
Sarajevo
 ...Univerziteta u Sarajevu raspisuje KONKURS za izbor u akademsko zvanje 1. Naučna oblast: Pravo intelektualnog vlasništva, 1 nastavnik, u sva zvanja. Uvjeti: kandidati treba da ispunjavaju uvjete iz člana 96. stav 1. tač. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo... 
prije 8 dana
Doboj
 ...studijskog programa u trajanju od četiri godine ili ekvivalent 2.Ima najmanje pet godina radnog iskustva, kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi, nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava 3.Ispunjava uslove za radno mjesto... 
prije 12 dana
Javni oglasi  -  Prijedor
 ...Zakona o osnovnom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 31/18) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava, da nije osuđivan pravosnažnom presudom... 
prije 6 dana
Prijedor
 ...godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, -Da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1, -Da nije osuđivan  pravosnažnom  presudom na... 
prije 6 dana
Prijedor
 ...Službeni glasnik Republike Srpske „ broj:  44/17 i 31/18), 2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) , 3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom... 
prije 6 dana
Sarajevo
 .... godine, raspisuje se K O N K U R S za izbor u akademska zvanja Oblast Temeljne nauke veterinarske medicine, 1 izvršilac - nastavnik u svim zvanjima, puno radno vrijeme Kandidati treba da ispunjavaju uvjete iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine... 
prije 12 dana
Bosanska Krupa
 ...profesor predškolskog odgoja i obrazovanja) ~Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja ili VŠ, nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja) ~Izvod iz matične knjige rođenih Intervju za kandidate kojiispunjavaju... 
prije 22 dana
Javni oglasi  -  Banja Luka
 ...II ZA IZBOR SARADNIKA: Za uže naučne oblasti: 16. Specifični jezici – njemački jezik (nastavni predmeti: Savremeni njemački jezik 1; Savremeni njemački jezik 2; Savremeni njemački jezik 3; Savremeni njemački jezik 4) -1 izvršilac OPŠTI USLOVI : 1.1... 
prije 5 dana
12