Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Nastavnik demokratije posao

1-20 od 38 rezultati

Crkvina
 ...O poslu Opis radnog mjesta: Nastavnik demokratije i ljudskih prava.....1 izvršilac sa iskustvom, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine - 1 čas redovnog rada; Opšti uslovi: 1.da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu (datum izdavanja... 
prije 4 dana
Mostar
 ...Sociale (Padova/Italija), Association of Women Sandglass – Udruga žena Peščanik (Kruševac/Srbija), Asocijacija agencija lokalne demokratije – ALDA (Strazbur/Francuska), Agencija lokalne demokracije Mostar (Mostar/BiH), Trim Vrboska – Udruga za promicanje održivog razvoja... 
prije 2 dana
JU OŠ "Petar Kočić"  -  Kola
 ...Nastavnik matematike, 1 izvršilac, 4 časa u PŠ Stričići, na određeno vrijeme, do 31.8.2018. godine; Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos: Za navedeno radno mjesto traži se lice sa iskustvom, sa položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu... 
prije 3 sata
Javni oglasi  -  Bratunac
na određeno vrijeme – 16 časova do povratka radnice sa bolovanja ......sa iskustvom 1 izvršilac. Pored uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđenje Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim...
prije 7 dana
Javni oglasi  -  Prijedor
na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, puno radno vrijeme, za lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom - 1 izvršilac Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu – prečišćen tekst, (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16), kandidati...
prije 7 dana
Javni oglasi  -  Doboj
doktor medicine, sa radnim iskustvom u struci, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsutva, puna norma - 1 izvršilac. Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa radnim iskustvom razmatraće se i prijave pripravnika. Pored opštih uslova...
prije 2 sata
Čajniče
 ...O poslu Opis radnog mjesta: Nastavnik/profesor fizike , 4 časa Centralna škola na određeno radno vrijeme do 31.08.2018.godine ,sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom. - Radnik stupa na rad danom potpisivanja ugovora o radu na određeno radno vrijeme... 
prije 4 dana
Ugljevik
 ...O poslu Opis radnog mjesta: Nastavnik srpskog jezika, 1 izvršilac, puna norma, na neodređeno vrijeme sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno - obrazovnom procesu Pored uslova predviđenih Zakonom o radu ( „ Službeni glasnik Republike... 
prije 4 dana
JU OŠ “Ivo Andrić”  -  Teslić
 ...RS,, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.Pod 1. Nastavnik likovne kulture, najmanje jedna godina radnog iskustva, na poslovima nastavnika likovne kulture,-položen stručni ispit,2.Dokumentacija... 
prije 3 sata
JU OŠ "Đura Jakšić"  -  Banja Luka
 ...Nastavnik /profesor srpskog jezika i književnosti, puna norma, određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, sa radnim iskustvom – 1 izvršilac. Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos: Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o... 
prije 3 sata
Prijedor
 ...O poslu Opis radnog mjesta: Nastavnik-profesor njemačkog jezika – 1 izvršilac, lice sa iskustvom najmanje 1 godinu ,položenim stručnim ispitom, na 8 časova sedmične norme na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva. Pored opštih uslova... 
prije 5 dana
Sarajevo
O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 88. i člana 94. stav (2) tačka g) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo (″Službene novine Kantona Sarajevo″, br. 23/17 i 33/17), člana 11. stav (3) tačka g) Pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada...
prije 5 dana
SŠC “JOVAN DUČIĆ” TESLIĆ  -  Teslić
 ...OPIS RADNOG MJESTA Nastavnik za časove informatike - 1 izvršilac, 6 časova, do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 30.6.2018. godine - pripravnik. OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Opšti uslovi koje kandidati trebaju ispunjavati:1.Da je državljanin... 
prije 7 dana
Javni oglasi  -  Teslić
1 izvršilac - na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva - pripravnik (puna norma časova) 1.1. Opšti uslovi: Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs treba ispunjavati su: a) da je državljanin RS i BiH,...
prije 2 sata
Bijeljina
 ...O poslu Opis radnog mjesta: 1. Nastavnik razredne nastave, puna norma, na određeno vrijeme do 30.6.2018. godine, pripravnik, jedan izvršilac, Za navedena radna mjesta pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih... 
prije 4 dana
JU Osnovna škola “Vuk Stefanović Karadžić”  -  Doboj
OPIS RADNOG MJESTANastavnik razredne nastave-pripravnik, na određeno vrijeme-do povratka radnika sa bolovanja OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS 1. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem ...
prije 7 dana
OSNOVNA ŠKOLA “Petar Kočić” Nova Topola  -  Nova Topola
OPIS RADNOG MJESTANastavnik fizičkog vaspitanja, nepuna norma - 18 časova, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom. OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove...
prije 6 sata
Doboj
 ...Nastavnik klavira – 1izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa trudničkog bolovanja Pored uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i sljedeće: *da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno... 
prije 2 sata
Doboj
 ...Nastavnik za časove informatike – 1 izvršilac, 6 časova na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 30.06.2018.godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik... 
prije 2 sata
Javni oglasi  -  Sarajevo
1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), od okončanja konkursne procedure do 30.06.2018. godine; Uslovi konkursa: Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa ,kandidati/kandidatkinje treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o ...
prije 5 dana
12