Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Nastavnik matematike posao

1-20 od 23 rezultati

Privatna Osnovna Škola Bloom  -  Sarajevo
OPIS Učitelji/nastavnici u osnovnoj školi poučavaju sva nastavna područja u nižim razredima, odnosno jedan ili više predmeta u višim razredima osnovne škole. ~Pripremaju Montessori okolinu; ~ Planiraju, pripremaju i prezentiraju lekcije koje zadovoljavaju potrebe...
prije 16 dana
Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja...  -  Banja Luka
 ...Nastavnik za predmet Poznavanje materijala (zanimanje frizer) – 2 časa sedmično Radni odnos biće zasnovan na određeno vrijeme – od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine. Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos: U radni odnos biće primljena lica sa radnim... 
prije 2 dana
Trebinje
 ...Ovjerena foto-kopija diplome, odnosno uvjerenja u kome je navedena tražena stručna sprema propisana Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 29/12 i 83/15).... 
prije 15 sata
Zenica
 ...Zenica raspisuje K O N K U R S za prijem radnika u radni odnos i saradnika 1. Odgajatelj/ica – puna norma - 1 izvršilac, 2. Nastavnik/ca razredne nastave – puna norma – 1 izvršilac, 3. Medicinska sestra/tehničar – puna norma - 1 izvršilac, 4. Kuhar/ica – puna... 
prije 15 sata
Konjic
VISION STATEMENT Bibo Global Opportunity, Inc. is a big, stable and fast growing online language school producing effective speakers and writers of the English language using fun, innovative and interactive ways of language learning. MISSION STATEMENT Bibo Global...
prije 27 dana
Javni oglasi  -  Bijeljina
Organizaciona jedinica: Pedagoški fakultet Bijeljina Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina predmeti: Osnovi programiranja, Informatika i Operativni sistemi 1 izvršilac Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu...
prije 8 dana
Sarajevo
 ...oblast obrazovanja Matematička analiza i primjene (predmeti: Matematika 1 i Matematika 2)................................................  ...Organizaciona jedinica: Pedagoški fakultet Bijeljina 1. Za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Računarske nauke i užu oblast obrazovanja... 
prije 15 sata
Grude
 ...ODGOJITELJ  - 1 izvršitelj ( Mjesto rada: Grude ) Potrebne kvalifikacije: Osoba sa završenim VSS obrazovanjem smjera odgojitelj, nastavnik predškolskog odgoja ili pedagog sa izrazitim skolnostima za rad s djecom Sklonosti za rad s djecom Spremnost na stručno... 
prije 1 dan
OŠ ‘’Sv. Ćirilo i Metodije’’  -  Banja Luka
 ...Bosne i Hercegovine/Republike Srpske, da je stariji od 18 godina. Posebni uslovi: Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji: ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova... 
prije 2 dana
SNOVNA ŠKOLA „MOKRO“ MOKRO  -  Mokro
 ...godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, -da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome, -da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu... 
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Doboj
 ...Organizaciona jedinica: Saobraćajni fakultet Doboj Vojvode Mišića 52, 74 000 Doboj predmeti: Matematika 1 i Matematika 2 1 izvršilac Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77.;78.; i 87... 
prije 8 dana
JU Građevinska škola  -  Banja Luka
 ...srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS, broj 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Službeni glasnik RS, broj 29/12, 80/14 i 83/15). U radni... 
prije 2 dana
SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „Petar Petrović Njegoš“ Čajniče  -  Čajniče
 ...srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS“ br. 34/15 i 83/15) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika... 
prije 2 dana
Dječiji vrtić „Naša radost“ Srbac  -  Srbac
 ...završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent potreban za rad u vaspitno obrazovnim ustanovama na poslovima nastavnika ili stručnog saradnika, te diplomirani pravnik i diplomirani ekonomista, u kom slučaju je direktor dužan imenovati pomoćnika... 
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Bijeljina
 ...Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu («Službeni glasnik RS», broj 1/16), ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju(«Službeni glasnik RS», broj... 
prije 9 dana
PPU "Abakus"  -  Zenica
 ...K O N K U R S za prijem radnika u radni odnos i saradnika 1. Odgajatelj/ica – puna norma - 1 izvršilac, 2. Nastavnik/ca razredne nastave – puna norma – 1 izvršilac, 3. Medicinska sestra/tehničar – puna norma - 1 izvršilac, 4. Kuhar/ica – puna... 
prije 9 dana
Javni oglasi  -  Pale (opština)
 ...direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje. IV OPŠTI I POSEBNI USLOVI Za direktora škole može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom... 
prije 1 dan
Osnovna škola ‘’Vojislav Ilić“ Krupa na Vrbasu  -  Krupa na Vrbasu
 ...četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,- nije osuđivan pravosnažnom... 
prije 2 dana
Panevropski univerzitet Apeiron  -  Banja Luka
 ...rehabilitacione nauke” podoblast “Sportske igre” – jedan izvršilac Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos: Uslovi za izbore nastavnika i saradnika utvrđeni su članom 76 – 85 Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Sl. glasnik RS br. 73/10) i članovima 184-... 
prije 1 dan
Sarajevo
 ...direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje. IV OPŠTI I POSEBNI USLOVI Za direktora škole može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom... 
prije 15 sata
12