Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Nastavnik matematike posao

1-20 od 83 rezultati

Javni oglasi  -  Prijedor
na određeno vrijeme, do 31.08.2018. godine, za lice bez iskustva - pripravnik, 4 časa sedmično Pripravnikom se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u zanimanju za koje je steklo određenu vrstu i stepen stručne spreme, ili lice koje ima manje od godinu dana...
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Kozarska Dubica (opština)
9 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2018.godine,pripravnik 1 izvršilac Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu(„Sl.glasnik RS“br.1/16) ,kao i uslove iz člana 75.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl.glasnik RS br....
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Prijedor
1 izvršilac, 14 časova, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najduže do 01.10.2018.g., sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju. Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik ...
prije 2 dana
Univerzitet u Banjaluci  -  Banja Luka
Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći: da je državljanin RS ili BiH; da je stariji od osamnaest (18) godina; da ima opštu zdravstvenu sposobnost; da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak. Kandidati su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao...
prije 9 dana
Javni oglasi  -  Teslić
1 izvršilac, 10 časova na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva - pripravnik, Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj: 01/16) kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem...
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Čajniče
lice sa radnim stažom od najmanje godinu dana i položenim stručnim ispitom, 18 časova sedmična norma, za rad u CŠ u Slatini, PO u Boškovićima i PO Drugovići na neodređeno vrijeme - 1 izvršilac Uz prijavu je potrebno dostaviti dokumente utvrđene Zakonom o radu...
prije 3 dana
Javni oglasi  -  Prijedor
1 izvršilac za 6 časova fizike na određeno radno vrijeme, do 31.8.2018.godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom. Pored opštih uslova predviđenih Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, (”Službeni ...
prije 2 dana
JU OŠ „Petar Kočić“  -  Kozluk
OPIS RADNOG MJESTANastavnik srpskog jezika , 14 časova, neodređeno vrijeme, pripravnik-1 izvršilacMjesto rada: Kozluk OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Kandidat treba da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu „Službeni glasnik RS“ broj: 1/16.) i posebnih...
prije 3 dana
Javni oglasi  -  Bijeljina
4 časa redovne nastave, pripravnik, na određeno vrijeme Za navedeno radno mjesto pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 104. stav (1) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik...
prije 2 dana
OSNOVNA ŠKOLA “JOVAN DUČIĆ“ ŠEKOVIĆI  -  Šekovići
 ...OPIS RADNOG MJESTA1. Nastavnik matematike (CŠ Šekovići), nepuna norma , 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, pripravnik - 1 izvršilac,2. Nastavnik fizike ( CŠ Šekovići i PO Papraća ), nepuna norma- 18 časova, na neodređeno vrijeme, pripravnik- 1 izvršilac... 
prije 3 dana
Javni oglasi  -  Derventa
12 časova sa radnim iskustvom- položen stručni ispit na određeno vrijeme ( do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja) Broj izvršilaca 1 Opšti uslovi: da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu...
prije 3 dana
Javni oglasi  -  Doboj
1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskg bolovanja ( najduže do 31.12.2018.godine.) u područnoj školi Bušletić -pripravnik U skladu sa članom 103,104 i 106 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Sl.Glasnik RS broj 44/17) uz prijavu...
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Srebrenica
5 časova sedmične norme, na određeno vrijeme – do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, 1 izvršilac – sa iskustvom i položen stručni ispit Opšti i posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju: da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i...
prije 3 dana
JU OŠ „Branko Ćopić“  -  Banja Luka
 ...Nastavnik razredne nastave, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom -1 izvršilac, Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos: Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom... 
prije 3 dana
OSNOVNA ŠKOLA “SVETI SAVA” Zvornik  -  Zvornik
 ...OPIS RADNOG MJESTA1. PROFESOR MATEMATIKE- PRIPRAVNIK, za 16 časova nasteve sedmično, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog...  ...sa porodiljskog bolovanja, u centralnoj školi u Zvorniku.7. NASTAVNIK MUZIČKE KULTURE, za 2 časa nastave sedmično na određeno... 
prije 3 dana
Javni oglasi  -  Banja Luka
puna norma rad u produženom boravku, na određeno vrijeme do završetka nastave u školskoj 2017/18. godini, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - 1 izvršilac; Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnikk...
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Kneževo (opština)
2 časa - na određeno vrijeme - pripravnik Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 3.Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,...
prije 3 dana
Javni oglasi  -  Kneževo (opština)
sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno- obrazovnom procesu) u PŠ „Bregovi Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, (Sl.glasnik RS,broj: 1/16), uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju...
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Banja Luka
1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 30.06.2018.godine U radni odnos primaju se lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom. Pored uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, ...
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Šekovići
nepuna norma , 4 časa, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 31.08.2018. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom 1 izvršilac Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos Prijavljeni kandidati moraju...
prije 1 dan