Nastavnik,

 ...IZBOR # Nastavnika u zvanje  vanredni profesor za...  ...OPIS POSLOVA I.1. - NASTAVNIK ▪ daje prijedlog nastavnog...  ..., ▪ učestvuje u radu Naučno-nastavnog vijeća,...  ...iz odgovarajuće naučne oblasti - proveden najmanje 1...  ...triipo) Za izbore u sva akademska zvanja obavezan... 

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Mostar
pre mesec dana

NASTAVNIK/PROFESOR MATEMATIKE I FIZIKE

 ...Poslovi u skladu sa Npip za osnovnu školu, puna nastavna norma. Potrebno radno iskustvo: Nije uslov Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima Datum i vrijeme razgovora sa kandidatima: 4. okt 2023. Kontakt osoba: Hikmet Kontakt telefon: 061... 

sedma.osnovna

Blažuj
prije 5 dana

KONKURS za izbor u akademska zvanja

Konkurs za izbor saradnika u zvanju asistent po Programu sufinansiranja zapošljavanja

Fakultet zdravstvenih studija

Sarajevo
prije 2 dana

NASTAVNIK MATEMATIKE

~ Realizacija nastavnog procesa Obavezni uslovi: ~ VSS, Elektrotehnički fakultet-inženjer elektrotehnike, Građevinski fakultet-inženjer građevine, Mašinski fakultet-inženjer mašinstva ili Saobraćajni fakultet-inženjer saobraćaja Da li je radno iskustvo uslov... 

JU SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJE

Sarajevo
prije 12 dana

NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE

~ Izvođenje nastave i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada sa učenicima u razrednoj nastavi. Potrebno radno iskustvo: Nije uslov Da li je radno iskustvo uslov?: nije obavezno radno iskustvo Platni razred: 1306,80 Način prijave na oglas: ~ Na kontakt ...

OŠ "Osman Nakaš"

Sarajevo
prije 12 dana

NASTAVNIK LIKOVNE KULTURE

Obavezni uslovi: ~ Akademija likovnih umjetnosti Kontakt telefon: 033 580 716 Kontakt email: ****@*****.***

JU SREDNJOŠKOLSKI CENTAR HADŽIĆI

Hadžići
prije 6 dana

Stručni suradnik za analizu stanja u oblasti koncesija ...

 ...metodologije (tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije i sl.); praćenje i istraživanje promjena i pojava u odgovarajućoj oblasti i izrada potrebne dokumentacije i drugih materijala o tim pojavama i promjenama; prikuplja, obrađuje i ažurira podatke u malim i... 

Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
prije 10 dana

Savjetnik u oblasti korisničke podrške na njemačkom jeziku (m/ž)

 ...Ukoliko tečno govoriš njemački jezik, komunikativan si, privlači te rad sa poznatim brendovima iz oblasti elektronike i želiš da budeš dio internacionalne kompanije, onda je ovo pravi posao za tebe! Kompanija Transom njeguje duh dobrodošlice bez obzira na stepen obrazovanja... 

Transcom BiH

Banja Luka
prije 2 dana

Stručni savjetnik za propise iz oblasti pravnog sistema i uprave, Stručni savjetnik za saradnju sa Direkcijom za evropske integracije, Stručni savjetnik za propise iz oblasti ekonomskih odnosa, tržišt

 ...ministara Bosne i Hercegovine 1/01 Stručni savjetnik za propise iz oblasti pravnog sistema i uprave 1/02 Stručni savjetnik za saradnju sa...  .... Putem poštanske službe, preporučenom pošiljkom, sva tražena dokumenta treba dostaviti najkasnije do 28.08.2023. godine... 

Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Šef Grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Stolac ...

Opis poslova: izrađuje nacrt uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije; izrađuje podneske građanima i pruža drugu pravnu pomoć; prikuplja podatke za Jedinstveni registar branilaca; vrši unos podataka iz službene evidencije u elektronsku bazu podataka i stara se o ...

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambe...

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni savjetnik za programe u oblasti ekonomskog i društvenog razvoja

 ...programima EU; analizira, vodi i nadzire planiranje i programiranje državnog i višedržavnog programa instrumenata pretpristupne pomoći u oblastima iz nadležnosti Odsjeka, analizira, planira i nadzire korištenje bilateralne pomoći država članica EU, programiranje posebnih... 

Direkcija za evropske integracije

Sarajevo
pre mesec dana

Rektor

 ...odluke suda kojom je licu zabranjeno obavljanje datih poslova/funkcije II Posebni uvjeti su: Da je kandidat nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog profesora Da je u radnom odnosu na Univerzitetu ili je angažiran na jednoj od ustrojbenih jedinica Uz... 

CKM Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Pomoćnik rukovoditelja organa državne službe, Viši stručni saradnik za građevinsko-tehničke i administrativne poslove, Viši stručni saradnik za opće i pravne poslove u oblasti matičnih evidencija

 ...prate se propisi iz djelokruga rada; vrši se kontrola i kontiranje gradskih rashoda; daju se upute za konkretnu primjenu propisa iz oblasti računovodstva; sudjeluje se u izradi budžeta Grada; stručno se obrađuju podaci za pripremu periodičnih i godišnjeg izvještaja i... 

Grad Čapljina

Čapljina
pre 2 meseci

Učitelj katoličkog vjeronauka

 ...katoličkog vjeronauka – 1 izvršitelj (4 nastavna sata tjedno) Za navedeno radno mjesto...  ...skladu sa EKO (EQF). Kandidati koji imaju zvanje prvostupnika (Bachelor ili baccalaureat)...  ...neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati. Sva dokumentacija koji kandidati prilažu uz... 

Osnovna škola Cim

Mostar
pre 2 meseci

Medicinska sestra/tehničar

 ...obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja iz oblasti sestrinstva, učestvuje u liječenju pacijenta pod nadzorom ordinirajućeg...  ...čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima,... 

J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar

Mostar
pre mesec dana

Profesor visoke škole, Asistent, Predavač visoke škole ..

 ...za izbor nastavnika i suradnika za slijedeće znanstvene oblasti Znanstveno-nastavna oblast: # Ekonomije i poslovanja # Računalske i...  ...uvjete za izbor akademskog osoblja u znanstveno-nastavna zvanja na visokoškolskoj ustanovi iz članka 54. Zakona o visokom... 

Visoka škola „Logos centar“ Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Servirka, Spremačica, Referent ....

 ...Službene novine Federacije BiH", br. 13/19 i 9/21), Sveučilišna klinička bolnica Mostar sa sjedištem u Mostaru, Bijeli Brijeg bb, objavljuje...  ...Kratak opis poslova radnog mjesta - samostalno izvodi sva kineziometrijska i druga mjerenja sa svrhom utvrđivanja inicijalnog... 

SKB Mostar

Mostar
prije 17 dana

Stručni saradnik - referent

 ...elaborate, studije, planove i procjene iz ovog perioda i u ovoj oblasti; proučava arhivističku teoriju i praksu, i aktivno sudjeluje u...  ...visoke stručne spreme - položen arhivistički ispit (arhivsko zvanje arhiviste) - Napomena: obavezno upisati: naziv, broj, datum i izdavaoca... 

Arhiv Hercegovačkoneretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Viši savjetnik/Projektant softvera

 ...instalira i unapređuje aplikativne servere i razvojne alate za sva softverska rješenja koja se implementiraju u sklopu projektnih aktivnosti...  ...u realizaciji projekata ili složenih projektnih aktivnosti u oblasti informacione tehnologije; napredno poznavanje informacionih... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 6 dana

Učitelj povijesti ....

 ...odnosno ekvivalent istoj u skladu sa EKO (EQF). Kandidati koji imaju zvanje prvostupnika (bachelor ili baccalaureat) trebaju imati u dodatku...  ...Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati. Sva dokumentacija koju kandidati prilažu uz prijavu mora biti... 

Osnovna škola Cim Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Direktor

 ...certifikatom o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, i to sva tri nivoa edukacije u skladu sa propisima o kontinuiranoj...  ...sposobnost razumijevanja poslovnih izvještaja, poznavanje propisa iz oblasti zdravstva i ukupnog zakonodavstva 5.POTREBNI DOKUMENTI Uz... 

Javna ustanova Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar

Mostar
prije 10 dana

Medicinska sestra/tehničar, Doktor medicine

 ...# Završen medicinski fakultet # Položen stručni ispit za zvanje doktora medicine # Licenca ili dokaz da je podnesen zahtjev za...  ...Završena ALS obuka Tečajevi višeg reda zdravstvenih radnika iz oblasti poslova poslodavca posebno u oblasti dijagnostike, prevencije,... 

J.U. Dom zdravlja Konjic

Konjic
prije 17 dana

Načelnik sektora za materijalno-finansijske poslove

 ...poslovima; položen stručni upravni ispit; poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka; poznavanje rada na računaru. Status:...  ...se da je odustao od svoje prijave na navedeni Javni oglas. Sva tražena dokumenta treba dostaviti  najkasnije do 10.08.2023. godine... 

Državna agencija za istrage i zaštitu

Sarajevo
pre 2 meseci

Načelnik Sekretarijata

 ...za praćenje i izvršenje budžeta, zaključuje sve vrste ugovora iz oblasti radnih odnosa, donosi odluke o pokretanju postupaka javnih...  ...razmatranje. Putem poštanske službe, preporučenom pošiljkom, sva tražena dokumenta treba dostaviti najkasnije do  31.07.2023. godine... 

Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Viši savjetnik/Projektant softvera

 ...instalira i unapređuje aplikativne servere i razvojne alate za sva softverska rješenja koja se implementiraju u sklopu projektnih aktivnosti...  ...u realizaciji projekata ili složenih projektnih aktivnosti u oblasti informacione tehnologije; napredno poznavanje informacionih... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Viši stručni saradnik za evropske integracije ..

 ...sastavu Ministarstva, nadležnim za provedbu poslova iz predmetne oblasti, te u skladu sa potrebama i sa dobijenim nalogom vrši neposredan...  ...se da je odustao od svoje prijave na navedeni Javni oglas. Sva tražena dokumenta treba dostaviti  najkasnije do 03.10.2023. godine... 

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 6 dana

FARMACEUTSKI TEHNIČAR

 ...evidenciju o lijekovima i drugim proizvodima koji se nalaze u apoteci, te upravlja skladištem i inventarom. Obavezni uslovi: - SSS, zvanje farmaceutski tehničar, - položen stručni ispit, - poznavanje rada na računaru, - radno iskustvo obavezno Dodatni uslovi: -... 

USZ DOM FAMILIA

Sarajevo
prije 5 dana

Revizor za finansijsku reviziju, Revizor za reviziju učinka, Mlađi revizor za finansijsku reviziju, Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju i komunikacije

 ...osnovnih pitanja i vrijednosti revizije, poznavanje metodologije naučno-istraživačkog rada, sposobnost analitičkog i kritičkog...  ...studiranja sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, ekonomski fakultet, zvanje certificiranog računovođe, položen stručni ispit za službenike... 

Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovi...

Sarajevo
pre mesec dana