26 oglasa za posao

Direktor

 ...05.2023. Na osnovu člana 17. - 22. Pravila Muzičkog centra Pavarotti Mostar, člana 81. i 82. Pravilnika o radu (Sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom i odredbama o platama), te Odluke Upravnog odbora o raspisivanju Javnog konkursa br. 47/23, od 05.05.2023.... 

JU Muzički Centar Pavarotti Mostar

Mostar
prije 22 dana

Spremačica - kafe kuharica

 ..., a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 28. i 29. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluku o potrebi zasnivanja radnog... 

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Mostar
prije 24 dana

Generalni sekretar

 ...protokolarne posjete Univerzitetu i fakultetima, odnosno posjete drugim univerzitetima i organizacijama; prisustvuje svim protokolarnim sjednicama na Univerzitetu; rukovodi organizacijom ceremonija na Univerzitetu; signira prispjelu poštu; priprema međunarodne... 

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Mostar
pre 2 meseci

Referent za tehničko održavanje objekta - domar

 ...nabavljanju materijala za popravak i kontaktira sa servisima. Detaljan opis poslova određen je Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Sveučilištu u Mostaru – Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije. IV. Uvjeti;... 

Sveučilište u Mostaru

Mostar
prije 26 dana

Magistar farmacije

 ...Zakona o radu F BiH („Službene novine F BiH br. 26/16 i 89/18), Statuta Gradske ljekarne Mostar br. 66/21, Pravilnika o radu sa organizacijom i sistematizacijom Gradske ljekarne Mostar  br. 94/21, 07/22 i 22/22, Pravilnika o postupku prijema u radni odnos Gradske ljekarne... 

Gradska ljekarna Mostar

Mostar
pre mesec dana

Konobar/ica

 ...HA Hotelu i to za poziciju ~ KONOBAR/ICA - 1 izvršilac Potrebne vještine i znanja:  posluživanje hrane i pića; organizacija stolova i primanje narudžbi; naplata usluga; briga o čistoći opreme, inventara i prostora; rad u smjenama. Za gore... 

HERCEGOVINA-AUTO d.d. Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Dipl. pravnik (m/ž)

 ...Komunikativnost i profesionalan odnos prema poslu Dobro poznavanje rad na računaru (MS Office paket) Osoba sa iznimnim smislom za organizaciju, točnost i pravovremenost Vozačka dozvola B kategorije Poznavanje jednog stranog jezika Brza prilagodba rada u timu... 

„Prisika“ d.o.o.

Mostar
pre mesec dana

Referent za osiguranje kvaliteta i ECTS

 ...moraju ispunjavati su: Pored općih uslova, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, i to: VSS društvenog ili tehničkog smjera, jedna... 

Univerzitet„Džemal Bijedić“ u Mostaru

Mostar
prije 24 dana

Konobar (m/ž), Prodavač u trgovini odjeće (m/ž) ...

 ...za slijedeće radno mjesto # Konobar (m/ž) - 1 izvršilac Opis posla: Posluživanje hrane i pića, naplata računa Organizacija stolova i primanje narudžbi Postavljanje i serviranje stolova u restoranu Briga o čistoći opreme, inventara i prostora... 

VILA „EDEN“ d.o.o. Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Medicinska sestra/tehničar ...

 .../19 i  5/19), člana 4.Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu broj 84/19 od 26.12.2019.godine, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-... 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Glumac - lutkar III, Inspicijent, Poslovni sekretar

 ...koje pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu FBiH, ispunjava i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Pozorištu lutaka u Mostaru: a) VSS (VII) Akademija scenskih umjetnosti, Bakalaureat... 

Pozorište lutaka u Mostaru

Mostar
prije 5 dana

Referent za poslove isplate mirovina i naknada ...

 ...u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16, 89/18, 23/2020, 103/2021 i 44/2022), Zakona o organizaciji MIO u FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 49/00, 32/01 i 18/05), Uredbe Vlade Federacije BiH o postupku prijama u radni... 

Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje

Mostar
pre 2 meseci

Specijalist za zaštitu informacijskog sustava u Cyber Security timu

 ...računalne mreže, poslužitelja i radnih stanica zaštite podataka i aplikacija kontrola ranjivosti u informacijskom sustavu organizacija i kontrola provođenja vanjskog testiranja informacijskog sustava Banke upravljanje kriptografijom i korištenjem vanjskih... 

UniCredit bank

Mostar
pre mesec dana

Direktor

 ...Jablanica, broj: 3/05, 2/06 i 5/16), člana 30. Pravila JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica, člana 11. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica i Odluke Upravnog odbora broj: 37-UO-12... 

JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica

Jablanica
prije 19 dana

Vozač/dostavljač

 ...dozvola B ili C1 kategorije Ostali uvjeti komunikativnost i profesionalan odnos prema poslu osoba s iznimnim smislom za organizaciju, točnost i pravovremenost odgovorna, stabilna i smirena osoba brzo usvajanje protokola funkcioniranja trgovačkog društva... 

Mališić export-import d.o.o.

Čitluk
prije 24 dana

Referent nabave

 ...za popunu radnog mjesta ~ Referent nabave - 1 izvršitelj Opis posla izrada narudžbe dobavljačima sudjelovanje u organizaciji transporta i ulazu robe u logistički kanal priprema i unos podataka za proces logistike i prodaje izrada analiza... 

„MALIŠIĆ“ EXPORT-IMPORT d.o.o. Čitluk,

Čitluk
prije 22 dana

Nastavnik predmeta Povijest ...

 ...obrazovanju HNŽ (Narodne novine HNŽ-a broj: 8/00, 4/04, 5/04, 8/06) važećim  Nastavnim planom i programom, Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Pedagoškim standardima i normativima te ostalim normativnim aktima ove Škole. Uz prijavu na... 

Srednja škola dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku

Čitluk
prije 17 dana

Asistent/ica Uprave

 ...izvještaja; • Izvršavanje administrativnih i uredskih poslova te opća koordinacija rada internih odjela i administracije; • Organizacija i učešće na poslovnim sastancima; • Organizacija i planiranje službenih putovanja, vođenje i obračun putnih naloga; • Administrativni... 

„FEAL“ d.o.o. Široki Brijeg

Široki Brijeg
prije 4 dana