...Profesionalna stručnost: ~ Godinu dana iskustva na sličnim radnim mjestima  Određene kompetencije:  timski rad, osjećaj za dobru organizaciju, sposobnost za rad u multikulturalnoj i multinacionalnoj kompaniji. U LC Waikikiji kompaniji pažljivo pregledamo svaku... 

Tema Retail BA d.o.o LC waikiki

Mostar
prije 4 sataNovi
 .../19 i  5/19), člana 4.Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu broj 84/19 od 26.12.2019.godine, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-... 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“

Mostar
prije 26 dana
 ...preduzima mjere za njihovo provođenje; # Zastupa i predstavlja Društvo; # Odgovara za zakonitost rada Društva; # Predlaže organizaciju Društva; # Predlaže opće akte Društva koje donosi Nadzorni odbor; # Izvršava i organizuje provođenje odluka Nadzornog odbora... 

Javno preduzeće Deponija d.o.o. Mostar

Mostar
prije 7 dana
 ...Rosales“ Mostar, Pravilnika o radu JU Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar, Odluke Upravnog... 

J.U. Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los R...

Mostar
prije 12 dana
 ...koje pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu FBiH, ispunjava i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Pozorištu lutaka u Mostaru: # VSS (VII) Akademija scenskih umjetnosti, Bakalaureat... 

Pozorište lutaka u Mostaru.

Mostar
prije 15 dana
 ...Pravilnika o radu JP Mostar bus d.o.o. Mostar, i Odluke br. 36-574/23 od 27.12.2023. godine, a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i zadataka, v.d. direktor preduzeća, raspisuje J A V N I   K O N K U R S za prijem... 

JP Mostar bus d.o.o. Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...odgovoran je za uspješan rad svih softverskih procesa unutar organizacije. OPĆI UVJETI : Da je državljanin Bosne i Hercegovine...  ...i članova njihovih obitelji i  Pravilniku o radu s organizacijom, sistematizacijom radnih mjesta, plaćama i drugim naknadama... 

Studentski centar Sveučilišta u Mostaru

Mostar
prije 14 dana
 ...~ Inženjer za proizvodnju i tehniku (m/ž) – 1 izvršitelj Vaši osnovni zadaci: Po uputama Voditelja tehnike pomaže u organizaciji i nadzoru rada u punionicama Po uputama Voditelja tehnike raspodjeljuje radnike na poslove i radne zadatke i kontrolira njihov... 

Messer

Mostar
prije 18 dana
 ...obrazovanju HNŽ-a (8/00, 4/04, 5/04, 8/06), Pedagoškom  standardu, važećim  Nastavnim planom  i programom  te Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Za radno mjesto računovođe – SSS, VŠS, ekonomska struka Za ostala navedena mjesta –... 

Srednja škola likovnih umjetnosti Gabrijela Jurkića Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...predstavlja Ustanovu, odgovoran je za zakonitost rada Ustanove, predlaže Upravnom odboru osnove poslovne politike, unutrašnju organizaciju, program rada i razvoja i preduzima mjere za njihovo provođenje, predlaže Upravnom odboru finansijski plan, izvršava... 

Centar za kulturu

Mostar
pre mesec dana
 ...mentorstva studenata; organizira i sudjeluje u znanstveno-istraživačkom radu; Detaljan opis poslova određen je Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Sveučilištu u Mostaru - Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike. IV. Uvjeti:... 

Sveučilište u Mostaru

Mostar
pre mesec dana
 ...za učenjem Iskustvo na istim ili sličnim poslovima je dobro došlo ali nije uvjet Nudimo Vam rad u rastućoj i stabilnoj organizaciji, redovita i adekvatna primanja, ostvarivanje bonusa kao i mogućnost za stalni radni odnos te profesionalno napredovanje i usavršavanje... 

Violeta d.o.o.

Mostar
pre mesec dana
 ...eventualnom prekoračenju planiranog trajanja susreta, nakon završetka sastanka goste prati do izlaza. Obavlja složenije poslove u svezi s organizacijom boravka Predsjednice Federacije BiH, Predstojnika Ureda predsjednice Federacije BiH, te drugih osoba koje, u ime Predsjednice... 

Ured predsjednice Federacije Bosne i Hercegovine

Mostar
pre 2 meseci
 ...državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) i druge dokaze o ispunjavanju uslova to za radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. b) dodatna  dokumentacija: uvjerenje o položenom stručnom  ispitu uvjerenje/potvrda o... 

JU Srednja elektrotehnička škola „Salih-Salko Ćurić“ Mostar

Mostar
prije 26 dana
 ...srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNŽ-a (8/00, 4/04, 5/04, 8/06), važećim Nastavnim planom i programom, Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Pedagoškim standardima i normativima te ostalim normativnim aktima ove Škole kako slijedi:... 

Gimnazija fra Grge Martića Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...HNŽ-u („Narodne novine HNŽ“, broj: 5/00, 4/04, 1714, 7/16 i 7/22), Pravilnikom o radu i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i  organizaciji odgojno-obrazovnog rada. Svi kandidati dužni su dostaviti obveznu dokumentaciju: Prijavu na natječaj za konkretno radno... 

Osnovna škola Ivana Gundulića Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...materijala predviđenog za tisak; održavanju tiskarske opreme i tiskare. Detaljan opis poslova određen je Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Sveučilišta u Mostaru. IV. Uvjeti; Opći uvjeti: da je osoba državljanin BiH, da... 

Sveučilište u Mostaru

Mostar
pre 2 meseci
 ...5/19, 5/20), člana 4.Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu broj 84/19 od 26.12.2019.godine, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-... 

JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...radni odnos u javnom sektoru u FBiH, Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji i  Pravilniku o radu s organizacijom, sistematizacijom radnih mjesta, plaćama i drugim naknadama  Javne ustanove Studentski centar Sveučilišta u Mostaru. Natječaj... 

Studentski centar Sveučilišta u Mostaru

Mostar
pre mesec dana
 ...koje pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu FBiH, ispunjava i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u JU Narodna biblioteka- Odjel dječija biblioteka  Mostar: ~ da posjeduje visoku stručnu... 

JU Narodna biblioteka - Odjel dječija biblioteka Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama “Los Rosales” i to: Za radno... 

JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Ros...

Mostar
pre mesec dana
 ...odgoju i obrazovanju HNK-a , Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje HNK, NPP-om i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Karađoz-begovoj medresi . Posebni uslovi za radna mjesta: Za pozicije A1., A2., A3. A4... 

Karađoz-begova medresa

Mostar
pre 2 meseci
 .../00, 4/04, 5/04, 7/16 i 7/22), člana 85. Pravila JU Osnovne škole „Drežnica“ broj: 01-65/07 od 23.02.2007. godine, Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU Osnovne škole „Drežnica“ broj: 628/16 od 27.12.2016. godine, Saglasnosti Ministarstva... 

JU Osnovna škola „Drežnica“

Mostar
pre mesec dana
 ...predviđene važećim Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju, važećim Nastavnim planom i programom, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i ostalim normativnim aktima Škole i to: - Za radna mjesta pod rednim brojem: I. 1., 2., 3., 4... 

Gimnazija Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...ekonomske škole Joze Martinovića , čl. 4. i 5. Pravilnika o radu Srednje ekonomske škole Joze Martinovića, Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Poslovnika o radu natječajnog povjerenstva, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti,... 

Srednja ekonomska škola Joze Martinovića

Mostar
pre 2 meseci
 ...posebne uslove predviđene važećim Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju, važećim Nastavnim planom i programom, Unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta, te ostalim normativnim aktima Škole i to: - za radna mjesta pod A.) redni brojevi 1., 2., 3.... 

JU Srednja građevinska škola Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...novine HN kantona'', broj: 5/00,4/04 , 5/04 , 1/14 ,7/16 i 7/22) , člana 85. Pravila JU ''Osnovne škole Blagaj'', Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka  JU ''Osnovne škole Blagaj" broj: 05-02-02-317-3/16 od 14.11.2016. godine, Saglasnosti... 

JU 'Osnovna škola Blagaj'

Mostar
pre 2 meseci
 ...statističke podatke o studentima, vodi i ažurira podatke u ISS sustavu. Detaljan opis poslova određen je Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sveučilišta u Mostaru. IV Uvjeti; Opći uvjeti: da je osoba državljanin BiH; da... 

Sveučilište u Mostaru

Mostar
pre mesec dana
 ...obrazovanju („Službene novine HNK-a„ broj 08/00, 04/04, 05/04 i 08/06), važećim Nastavnim planom i programom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta J.U. Srednje politehničke škole Mostar, i to: ~ Za radna mjesta pod rednim brojem: A) 18, 19,... 

J.U. Srednja politehnička škola Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...obrazovanja u HNK-u od 20.12.2021. godine, člana 4. Pravilnika o radu JU Oš „Omer Maksumić“ Podvelež i člana 7. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesata u JU OŠ „Omer Maksumić“ Podvelež, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta... 

JU O.Š. “Omer Maksumić” Podvelež

Mostar
pre 2 meseci