...osnovu ukazane potrebe kompanija Glasfaser Connect BH d.o.o. raspisuje konkurs za prijem na sljedeće radno mjesto: Pravnik Uvjeti: VSS – Pravni fakultet ili Fakultet za upravu  Radno iskustvo: Minimalno 1 godina na istim ili sličnim poslovima Poznavanje... 

Glasfaser Connect BH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
prije 5 sataNovi
~ Radno pravni  statusi, tenderi i ostalo iz domena općih i pravnih poslova Obavezni uslovi: VSS Engleski jezik aktivno  Poznavanje rada na računaru  Bez radnog iskustva-pipravnik Osoba treba biti prijavljena na evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje... 

INZA d.o.o.

Sarajevo
prije 2 dana
 ...upravni postupak i rješava u upravnim stvarima u drugom stupnju (izrađuje drugostepena rješenja i zaključke u predmetima iz imovinsko-pravne oblasti), priprema i daje stručna objašnjenja za primjenu zakona i drugih propisa iz nadležnosti Uprave, pruža potrebna stručna... 

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Sarajevo
prije 13 dana
 ...odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne ili upravne struke, ~1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja diplome, ~ poznavanje rada na računaru. Poziciju... 

Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosn...

Sarajevo
prije 8 dana
 ...poslove koordinacije rada sekretara mjesnih zajednica  - 1 (jedan) izvršilac; SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE  05. Stručni saradnik za pravne poslove u inspekcijskoj oblasti  - 1 (jedan) izvršilac; SLUŽBA ZA INVESTICIJE I KOMUNALNE POSLOVE  Odsjek za komunalne poslove... 

Javni oglasi

Sarajevo
prije 3 sataNovi
Opis poslova: Organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Odsjeka, raspoređuje poslove i daje bliže upute o načinu vršenja tih poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova i redovno usmeno i pismeno upoznaje direktora Centra o stanju vršenja...

Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i H...

Sarajevo
prije 13 dana
 ...povjerenjem Claim menadžer za materijalne štete Dva (2) izvršitelja/izvršioca (m/ž) Glavne odgovornosti i zadaci:   Utvrđuje pravni osnov po odštetnom zahtjevu za AO, AK i IM kao i postojanje prava na regres i regresnog obveznika  (subrogacijom); Obračunava... 

ASA Central osiguranje d.d.

Sarajevo
prije 5 sataNovi
 ...plasmana i naplata – praćenje urednosti podmirenja obaveza klijenta, kontaktiranje klijenta  te koordiniranje saradnje s Odjelom za pravne poslove  i Sektorom za kreditne i operativne rizike,  Vodi evidenciju klijenata u cilju upoznavanja potencijalnih potreba... 

Union Banka d.d.

Sarajevo
prije 4 sataNovi
 ...propisa i općih akata; prati i proučava stanje i pojave na  osnovu prikupljanja podataka ili podataka koje dostavljaju drugi organi ili pravne osobe  i vrši obradu tih podataka sa prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema; obavlja i druge poslove po nalogu ministra... 

Javni oglasi

Sarajevo
prije 4 sataNovi
 ...izgradnju građevina i vršenje drugih zahvata u prostoru – faza  mašinske instalacije - 1 (jedan) izvršilac;  4. Viši stručni saradnik za pravne poslove i ugovaranje - 1 (jedan) izvršilac;  5. Stručni saradnik za pripremu investiciono-tehničke i druge dokumentacije za... 

Javni oglasi

Sarajevo
prije 9 sataNovi
 ...Hercegovine Radna mjesta:  01. Pomoćnik direktora u Servisu za poslove ugostiteljstva - 1 (jedan) izvršilac.  02. Stručni saradnik za pravne poslove u odsjeku za pravne i kadrovske poslove - 1  (jedan) izvršilac. 03. Stručni saradnik za stambene poslove u Odsjeku za... 

Javni oglasi

Sarajevo
prije 21 sat
 ...studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS  studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,  završen fakultet pravne ili upravne struke, ekonomski ili drugi fakultet  društvenog smjera;  - Tri godine radnog staža u struci;  - Poznavanje rada na... 

Javni oglasi

Sarajevo
prije 3 sataNovi
 ...materijala Ureda i Komisije. Obavlja i druge poslove za potrebe Komisije, po nalogu sekretara. Posebni uslovi:  Završen ekonomski ili pravni fakultet-diplomirani ekonomista ili diplomirani pravnik; 1 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ili javni ispit... 

Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 15 dana