Pravo posao Bijeljina

1-7 od 7 rezultata

Turistička organizacija grada Bijeljina  -  Bijeljina
 ...od 4 (četiri) godine. IV - Status Aktom o imenovanju član Upravnog odbora ne zasniva radni odnos. Član Upravnog odbora ostvaruje pravo na naknadu u skladu sa Odlukom o ograničavanju visine naknada za rad članova upravnih i nadzornih odbora u javnim ustanovama i preduzećima... 
prije 3 dana
Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Bijeljin...  -  Bijeljina
 ...zakonom i Statutom. III - Mandat Direktor iz tačke I imenuje se na period od 4 (četiri) godine. IV - Status Ugovorom o međusobnim pravima i obavezama koji direktor zaključuje sa Upravnim odborom utvrđuju se radno-pravni status, plata i druga primanja direktora po... 
prije 3 dana
Gradska uprava Grada Bijeljina  -  Bijeljina
 ...skladištenje proizvoda koji je izgrađen prema izumu odnosno koji je dobijen direktno postupkom koji je predmet izuma, bez odobrenja nosioca prava na patent, posebne poslove za obavljanje špedicije u vezi robnih rezervi, način i uslove stavljanja na tržište roba iz robnih... 
prije 2 dana
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Rektorat  -  Bijeljina
 ...br.1, 73 300 Foča Organizaciona jedinica: Pravni fakultet Pale 1. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Krivično pravo i krivično procesno pravo i užu oblast obrazovanja Krivično i krivično procesno pravo (predmeti: Krivično pravo I i Krivično pravo... 
prije 2 dana
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona  -  Sapna
 ...arhivsku građu u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi, - raspoređuje arhivu prema klasifikacionim znacima, predlaže njeno uništenje i pravi specifikaciju predmeta, - stara se o čuvanju arhivske građe, - vrši i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni rukovodioc... 
prije 9 dana
Bijeljina
 ...nezaposlenih lica; 4. u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost u skladu sa zakonom koji uređuje pitanja prava boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca imaju kandidati iz pomenutih kategorija. IV - Potrebna dokumentacija:... 
prije 5 dana
Bijeljina
 ...vrijeme trajanja mandata Skupštine. IV – Status Načelnici odjeljenja iz tačke I imaju status službenika u Opštinskoj upravi i prava iz radnog odnosa ostvaruju u skladu sa zakonom. V -  Opšti uslovi za kandidate: 1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno... 
prije 5 dana

Prikazali smo Vam posao u ovom gradu, ukoliko se nalazi samo 40 kilometara dalje od grada koji ste izabrali.