Pravo posao Bijeljina

1-1 od 1 rezultati

Centar za kulturu “Semberija” Bijeljina  -  Bijeljina
 ...poslove utvrđene Zakonom i Statutom.III - MandatDirektor se imenuje na period od 4 (četiri) godine.IV - StatusUgovorom o međusobnim pravima i obavezama, koji direktor zaključu- je sa Upravnim odborom, utvrđuju se radnopravni status, plata i druga primanjadirektora po... 
prije 12 dana