57 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Stručni saradnik za informisanje

 ...diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke, ili drugog fakulteta društvenog smjera ~1 (jedna) godina radnog staža u struci...  ...): a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u... 

Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 5 dana

Saradnik za strateško planiranje i rad sa ugroženim kategorijama

 ...uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji). Kandidati koji su visoko... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 16 dana

Glavni knjigovođa, Stručni saradnik

 ...Komisije, po nalogu sekretara. Posebni uslovi:  završen pravni fakultet – diplomirani pravnik; 1 godina radnog iskustva u struci;...  ...poznavanje rada na računaru. Status: Državni službenik – stručni saradnik. Pripadajuća osnovna neto plata : 1.230,50 KM Broj izvršilaca... 

Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik za nabavke

 ...probnim radom od tri mjeseca 1. Odjel za nabavke - Stručni saradnik za nabavke-1 (jedan) izvršilac Uslovi: VSS (VII stepen...  ...Bolonjskog sistema studiranja, odnosno najmanje 240 ETCS bodova), - fakultet teh.smjera/dipl.ecc./dipl.pravnik Jedna (1) godina iskustva... 

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za prodaju i nabavu (m/ž)

 ...engleskog jezika; Sklonost ka radu u timu i dinamičnom okruženju. Prijave možete slati putem email-a na: ****@*****.*** sa naznakom „Prijava za poziciju Stručni Saradnik Za Prodaju I Nabavu " ili nas kontaktirajte na broj:  +387 61 976 713... 

ManpowerGroup BiH

Vogošća
prije 7 dana

Stručni saradnik za saradnju, Stručni saradnik-analitičar ...

Opis poslova i radnih zadataka:  Stručni saradnik za kadrovske poslove  i statusna pitanja pomaže i učestvuje u poslovima koji se odnose...  ...i obukama, kome odgovara za svoj rad. Posebni uslovi: Pravni fakultet; najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima... 

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za tarifu, Stručni saradnik za energetiku ...

 ...prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – fakultet društvenih, tehničkih ili prirodnih nauka; najmanje jedna godina...  ...rada na računaru. Status:  državni  službenik – stručni saradnik   Pripadajuća osnovna neto plata: 1.230,50 KM Broj izvršilaca... 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i He...

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik - voditelj odjeljenja polaznika - vaspitač

 ...studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne ili upravne struke, fakultet političkih nauka, fakultet kriminalističkih nauka, filozofski...  ...stranici Agencije: ). 3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove nameštenika u organu državne službe... 

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik u Uredu registrara Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Opis poslova:  stručni saradnik u Uredu registrara izrađuje ili učestvuje u izradi referata, elaborata, analiza, obavještenja...  ...traženih oglasom, a posebno: diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji... 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 8 dana

Referent specijalist - upisničar, Stručni saradnik za podršku svjedocim...

 ...svojeručno potpisan  CV  i ovjerene kopije sljedećih dokumenata: Univerzitetska diploma (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko... 

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik Pravnog odjeljenja Ureda registrara .....

 ...telefon, kandidati trebaju dostaviti original ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:  - Diplomu o završenom fakultetu (nostrifikovanu diplomu ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine), za obje pozicije;... 

Sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik za zaštitu cesta

 ...mjeseca 1. Sektor za upravljanje i zaštitu cesta, informacione sisteme i sigurnost prometa – Odjeljenje zaštite cesta ~ Stručni saradnik za zaštitu cesta - 1 (jedan) izvršilac Uslovi: ~ VSS (VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili... 

JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Lektor, Stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove

Opis poslova: stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove prati zakonske i druge propise iz oblasti radnih odnosa...  ...sudu Bosne i Hercegovine: diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji... 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Voditelj procesa akreditiranja - viši stručni suradnik

 ...Posebni uslovi: VSS – završen Tehnički ili Prirodno-matematički ili Medicinski ili Veterinarski ili...  ...ili Poljoprivredno-prehrambeni fakultet; 2 godine radnog iskustva u struci; poznavanje...  ...: državni službenik – viši stručni saradnik. Pripadajuća osnovna neto plata :... 

Institut za akreditiranje BiH

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik u Timu za razvoj u Odjelu za analizu procesa i razvoj u Sektoru za informaciono-komunikacione tehnologije u Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine,

 ...u radni odnos na neodređeno vrijeme Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto: # Stručni saradnik u Timu za razvoj u Odjelu za analizu procesa i razvoj u Sektoru za informaciono-komunikacione tehnologije u Agenciji za bankarstvo... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Viši pravni savjetnik za sudsku praksu

 ...prakse; koordinira rad pravnih savjetnika za sudsku praksu i saradnika za anonimizaciju sudskih odluka; koordinira sa partnerskim...  ...trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove: VSS, pravni fakultet ( VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana