Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Datum objave

svi dani

Plaća

Grad

Slični poslovi:

Drugi poslovi:

Poslodavci

Freelance poslovi:

Prikaži

Putem interneta posao

1-20 od 221 rezultata

Agencija za državnu upravu  -  Banja Luka
 ...36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu. Prijava na konkurs dostavlja...  ...prijave na javni konkurs. Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona... 
prije 12 dana
Poreska uprava Republike Srpske  -  Banja Luka
 ...daje im potrebne informacije i objašnjenja. Prima i otprema akta putem faksa i po potrebi kopira dokumenta, te obavlja poslove...  ...dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na Internet stranici Poreske uprave Republike Srpske, a može se dobiti i u... 
prije 13 dana
Agencija za državnu upravu  -  Banja Luka
 ...36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu. Prijava: Prijava na konkurs...  ...prijave na javni konkurs. Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona... 
prije 4 dana
Poreska uprava Republike Srpske  -  Banja Luka
 ...područnim centrima. Otprema upravna i druga akta područnih centara putem pošte i o tome vodi predviđene evidencije. Vodi arhivu...  ...dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na Internet stranici Poreske uprave Republike Srpske, a može se dobiti i u... 
prije 13 dana
JU Narodno pozorište RS  -  Banja Luka
 ...se uzimati u razmatranje. Prijave se mogu dostaviti, lično ili putem pošte, na adresu: Javna ustanova Narodno pozorište Republike Srpske...  ...je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske“ i na internet stranici Javne ustanove Narodno pozorište Republike Srpske. O... 
prije 19 dana
Sarajevo
 ...možda primili, molimo Vas da odgovore potražite na ovoj web stranici. UNDP je svjestan fiktivnih oglasa za posao koji cirkuliraju internetom, a čija je svrha da uvjere ljude da se prijave za obuku i uplate novac za obuku. Ukoliko smatrate da ste primili takvu obavijest,... 
prije 15 dana
Brčko
 ...arhivistiĉki ispit, - poznavanje rada na raĉunaru (WORD, EXCEL, internet i elektronska pošta). Broj izvršilaca: 1 (jedan) Platni razred...  ...ĉko distrikta BiH – Bulevar mira br. 1, šalter broj 6 ili 7, a putem pošte prijave treba slati na adresu: VLADA BRĈKO DISTRIKTA BiH... 
prije 12 dana
Banja Luka
 ...uprave. IV Opis poslova za navedena radna mjesta nalazi se na internet stranici Agencije za državnu upravu. V Svi kandidati koji...  ...prijave na javni konkurs. Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, Ulica vladike Platona... 
prije 12 dana
Brčko
 ...Bosne i Hercegovine, - poznavanje rada na raĉunaru (Word, Excel, internet i elektronska pošta). Broj izvršilaca: 1 (jedan) Platni razred...  ...ĉko distrikta BiH – Bulevar mira br. 1, šalter broj 6 ili 7, a putem pošte prijave treba slati na adresu: VLADA BRĈKO DISTRIKTA BiH... 
prije 12 dana
Brčko
 ...Bosne i Hercegovine, - poznavanje rada na raĉunaru (WORD, EXCEL, internet i elektronska pošta). Broj izvršilaca: 1 (jedan) Platni razred...  ...ĉko distrikta BiH – Bulevar mira br. 1, šalter broj 6 ili 7, a putem pošte prijave treba slati na adresu: VLADA BRĈKO DISTRIKTA BiH... 
prije 12 dana
Brčko
 ...Bosne i Hercegovine, - poznavanje rada na raĉunaru (Word, Excel, internet i elektronska pošta). Broj izvršilaca: 1 (jedan) Platni razred:...  ...ĉko distrikta BiH – Bulevar mira br. 1, šalter broj 6 ili 7, a putem pošte prijave treba slati na adresu: VLADA BRĈKO DISTRIKTA BiH... 
prije 12 dana
Laktaši
 ...inženjera, vođu proizvodne radne jedinice u Laktašima se mogu slati putem pošte na adresu Kolektor CCL d.o.o., Nemanjina 61,78250 Laktaši...  ...:Kolektor CCL d.o.o Adresa:Nemanjina 61, 78250 Laktaši Regija:Republika Srpska regija Internet adresa:www.kolektor.com... 
prije 12 dana
Brčko
 ...ovlašten je za prijem pošte iz poštanskih službi i institucija putem glasnika i obavlja poslove razvrstavanja, otvaranja i pregledanja...  ...i Hercegovine, - poznavanje rada na raĉunaru (Word, Excel, internet i elektronska pošta). Broj izvršitelja: 1 (jedan) Platni razred... 
prije 12 dana
Brčko
 ...oblasti elektrotehnike, - poznavanje rada na raĉunaru (Word, Excel, internet i elektronska pošta). Broj izvršilaca: 1 (jedan) Platni razred:...  ...ĉko distrikta BiH – Bulevar mira br. 1, šalter broj 6 ili 7, a putem pošte prijave treba slati na adresu: VLADA BRĈKO DISTRIKTA BiH... 
prije 12 dana
Banja Luka
 ...daje im potrebne informacije i objašnjenja. Prima i otprema akta putem faksa i po potrebi kopira dokumenta, te obavlja poslove...  ...dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na Internet stranici Poreske uprave Republike Srpske, , a može se dobiti i... 
prije 13 dana
Brčko
 ...ispit B kategorije, - poznavanje rada na raĉunaru (Word, Excel, internet i elektronska pošta). Broj izvršilaca: 1 (jedan) Platni razred:...  ...ĉko distrikta BiH – Bulevar mira br. 1, šalter broj 6 ili 7, a putem pošte prijave treba slati na adresu: VLADA BRĈKO DISTRIKTA BiH... 
prije 12 dana
Banja Luka
 ...36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu. Prijava na konkurs dostavlja...  ...prijave na javni konkurs. Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike... 
prije 11 dan
Busovača (opština)
 ...neposrednim kontaktom sa potencijalnim korisnicima mikrokredita, kao i putem poslovnih partnera sa kojima zaključuje ugovor o poslovnoj...  ...fondacija Partner Adresa:15. Maja bb, 75000 Tuzla Regija:Tuzlanski kanton regija Internet adresa:www.partner.ba... 
prije 12 dana
Brčko
 ...ĉko distrikta BiH – Bulevar mira br. 1, šalter broj 6 ili 7, a putem pošte prijave treba slati na adresu: VLADA BRĈKO DISTRIKTA BiH...  ...datumu, mjestu i terminu ISKLjUČIVO SE OBAVJEŠTAVAJU PUTEM SLUŢBENE INTERNET STRANICE Vlade Brĉko distrikta BiH (www.bdcentral.net). - U... 
prije 12 dana
Brčko
 ...Bosne i Hercegovine, - poznavanje rada na raĉunaru (WORD, EXCEL, internet i elektronska pošta). Broj izvršilaca: 1( jedan) Platni razred...  ...ĉko distrikta BiH – Bulevar mira br. 1, šalter broj 6 ili 7, a putem pošte prijave treba slati na adresu: VLADA BRĈKO DISTRIKTA BiH... 
prije 12 dana

Freelancer ili freelance radnik je netko tko je samozapošljen i ne radi za određenog poslodavca dugoročno

Prikazivati freelance oglase
Vaš komentar