Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Zastita bilja posao

1-16 od 16 rezultati

R. TIME d.o.o.  -  Sarajevo
 ...ROBOT raspisuje konkurs za prijem zaposlenika za sljedeće radno mjesto, pozicija se odnosi na grad Sarajevo: REFERENT ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA 1 IZVRŠILAC Potrebni uslovi: VSS-tehničkog smijera iskustvo na istim ili sl.poslovima... 
prije 3 dana
Tuzla
 ...A.E.SIGURNOST D.O.O. Zenica raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću poziciju: Zaštitar fizičke zaštite:20 izvršilaca. Uslovi: SSS Certifikat fizičke zaštite Vozačka dozvola Mjesto zaposlenja:Tuzla Prijave na telefon 061/720-245 zvati... 
pre mesec dana
Bravarija Pile  -  Trn (Laktaši)
Opšti uslovi konkursa: ~ U skladu sa zakonski predviđenim uslovima. Posebni uslovi konkursa: SSS, poželjno radno iskustvo u trajanju od jedne godine na sličnim ili istim poslovima, sklonost timskom radu. Uz prijave je potrebno dostaviti: ~ Kraću biografiju...
prije 11 sat
Tuzla
 ...IMPERIUM d.o.o. Tuzla raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: tehničar za sisteme tehničke zaštite i komunikacija – 2 izvršioca. Uslovi: -SSS elektrotehničkog smjera IV stepen ili SSS elektrotehničkog smjera III stepen (elektroničar... 
prije 13 dana
DSC Agencija za zaštitu ljudi i imovine d.o.o.  -  Sarajevo
Uslovi: Minimum 3 godine iskustva u struci Vozačka B kategorija Prijave sa molbom za prijem u radni odnos, te dokazima ispunjavanju uslova rada sa kraćom biografijom dostaviti putem opcije  APLICIRAJ ili na adresu DSC Agencija za zaštitu ljudi ...
prije 25 dana
Uprava policije za početni čin “POLICAJAC”  -  Bihać
 ...stepenu tajnosti za radno mjesto u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka (“Službeni glasnik BiH” 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih propisa donesenih na osnovu odredaba navedenog... 
prije 7 dana
ENMON d.o.o.  -  Banja Luka
 ...poznavanje klijentskih i serverskih operativnih sistema, upravljanje I povezivanje udaljenih lokacija, konfiguracija antivirusne zaštite I zaštite IS-a, poznavanje rada Microsoft IS-a, organizacija backup-a i definisanje politika sistema backup-a, poznavanje... 
prije 5 dana
Gat technology  -  Sanski Most
 ...učinkom uposlenika, Odgovornost za usklađenost internih propisa i pravilnika sa trenutno važećom zakonskom regulativom (radno pravo i zaštita na radu), Briga o poštivanju politike i strategije kompanije, kao i važećih propisa unutar iste, Direktno izvještavanje menadžmentu... 
prije 16 dana
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu  -  Sarajevo
 ...za potrebe Stručne nemedicinske discipline: Sektor za pravne, opće poslove, ljudske resurse i obračun plaća Unutrašnja služba zaštite imovine i lica # Čuvar - zaštitar za fizičku zaštitu -5 izvršilaca na određeno vrijeme – do 3 godine 2. Čuvar - zaštitar... 
prije 6 dana
Posao  -  Sarajevo
 ...potencijalnih kandidata, a u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba FBiH , Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH i drugim relevantnim zakonima i podzakonskim aktima.       Lični i svi drugi podaci iz ovog obrasca koje dole... 
pre 2 meseci
Robot d.o.o.  -  Sarajevo
ROBOT d.o.o. Sarajevo, oglašava poziciju za: REFERENT ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA (M/Ž) Uslovi: - VSS-tehničkog smijera - iskustvo na istim ili sl.poslovima - položen stručni ispit iz zaštite od požara i zaštite na radu Nudimo: - dinamično poslovno... 
prije 19 sata
Securitas BH d.o.o.  -  Brčko
 ...poziciju za: ZAŠITAR Opšti uslovi: - kandidat mora biti državljanin BiH - Mora posjedovati certifikad za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine - imati minimalno srednju stručnu spremu (SSS) - da se protiv vas ne vodi krivični postupak - da niste osuđivani za... 
prije 10 dana
Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo
 ...ovjerenu kopiju važeće CIPS prijave prebivališta uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija); certifikat fizičke zaštite (original ili ovjerena kopija)- samo za radno mjesto pod rednim br. 1 uvjerenje ili potvrda o završenom osnovnom kursu iz... 
prije 6 dana
Sarajevo
 ...~Poznavanje nekog od shell scripting jezika; ~Poznavanje i rad sa centralnom antivirusnom konzolom za potrebe zaštite sistema; ~Iskustvo sa radom aktivne i pasivne mrežne opreme; ~Iskustvo sa korištenjem firewalla (softverki i... 
prije 11 sat
Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercego...  -  Sarajevo
 ...sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena  „POVJERLJIVO“, shodno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ br, 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog Zakona. U... 
prije 7 dana
Tuzla
 ...korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko-invalidske zaštite u 2017. godini (“Službne novine Tuzlanskog kantona”, broj: 6/17 i broj: 02/1-02-12157 od 12.05.2017. godine), Ministar za boračka... 
pre 2 meseci