8 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Pedagog, Nastavnik razredne nastave . ...

 ...A) na određeno vrijeme do 15.7.2023. godine # Nastavnik razredne nastave                                      1 izvršilac # Pedagog                                                                    1 izvršilac (puno radno vrijeme) # Sekretar... 

JU OŠ ˝Mujaga Komadina˝ Mostar

Mostar
pre mesec dana

Direktor

 ...04.2023.godine, te Odluke broj: 05-02-391-6/23 od 23.05.2023.godine o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora Škole, Školski odbor Osnovne škole „Bijelo Polje“ Potoci  raspisuje K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora Škole na period od četiri... 

Osnovna škola „Bijelo Polje“ Potoci

Mostar
prije 4 dana

Direktor

 ...2023. godine, i Odluke Školskog odbora Javne ustanove Srednje politehničke škole Mostar broj: 07-03-30-451/23 od 05.05.2023. godine Školski odbor Javne ustanove Srednje politehničke škole Mostar raspisuje K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora škole... 

Javna ustanova Srednja politehnička škola Mostar

Mostar
prije 19 dana

Učitelj violine, Učitelj gitare ....

 ...i športa HNŽ/K broj: 02-30-1870/22 od 22.02.2023. godine te Odluke Školskog odbora, ur. broj: 02-02-173/23 od 29.03.2023. godine, Školski odbor Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku raspisuje sljedeći N A T J E Č A J za prijem djelatnika za sljedeća radna mjesta... 

Osnovna glazbena škola Brotnjo u Čitluku

Čitluk
pre mesec dana

Direktor

 ...imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola („Sl. novine HNK“, br. 2/05), čl. 102., 114. i 115. Pravila Prve osnovne škole Stolac, Školski odbor Prve osnovne škole Stolac, r a s p i s u j e K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora Škole I Objavljuje... 

Prva osnovna škola Stolac

Stolac
pre mesec dana

Ravnatelj, Pomoćnik ravnatelja škole

 ..., kulture i športa HNŽ broj: 02-30-612/23 od 27.03.2023. godine i Odluke Školskog odbora broj: 05-02-250/23 od 05.04.2023. godine, Školski odbor Osnovne škole Ivana Gundulića Mostar,  raspisuje N A T J E Č A J za izbor i imenovanje # Ravnatelj škole # Pomoćnik... 

Osnovna škola Ivana Gundulića Mostar

Mostar
pre mesec dana

Radnik na održavanju čistoće, Profesor psihologije ....

 ....3.2023. godine, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a, broj: 02-30- 1702/23. od 22.02.2023. godine, Školski odbor JU Srednja škola Jablanica, raspisuje J A V N I    K O N K U R S za upražnjena radna mjesta u školskoj 2022/2023. godini... 

JU Srednja škola Jablanica

Jablanica
pre mesec dana

Nastavnik fizike, Radnik na održavanju čistoće ....

 ...nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 02-30-1674/22 od 22.02.2023. godine i Odluke Školskog odbora broj:01-16/23 od 30.03.2023. godine, Školski odbor na sjednici održanoj dana   30.03.2023.godine raspisuje: Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta U JU... 

JU Osnovna škola „Šćipe“

Prozor-Rama
pre 2 meseci