...kompaniji koja posluje po najvišim poslovnim standardima. Kako bismo i dalje nastavili uspešno poslovanje, potreban nam je: DIREKTOR MARKETINGA Glavna zaduženja: Kreira i implementira marketing strategiju kompanije i brendova, Definiše marketing plan i godišnji... 

Fruvita d.o.o.

Srbija
prije 5 sataNovi
 ...konkursa za izbor i imenovanje članova Uprave – Generalnog direktora i izvršnih direktora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne...  ...Hercegovine d.d. – Sarajevo i to na sljedeće pozicije: # Generalni direktor # Izvršni direktor za proizvodnju, # Izvršni direktor za... 

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.

Sarajevo
prije 13 dana
Tražimo ambicioznu i organiziranu osobu koja će se pridružiti našem timu kao tajnik/asistent direktora (m/ž). Glavni zadaci uključuju pružanje podrške direktoru i upravljanje administrativnim zadacima koji se odnose na svakodnevno poslovanje agencije. Odgovornosti: - organizacija... 

KATAL MEDIA d.o.o. za trgovinu i usluge

Hrvatska
prije 15 sata
 ...Tražimo netipičnu kolegicu/kolegu u Sektoru maloprodaje, podružnica Gračanica:   Direktor poslovnice (m/ž) Mjesto rada: Gračanica Mi smo banka koja želi biti prepoznata po svom stilu. Za nas je bitno da ono što radimo, radimo najbolje. Mi smo netipični bankari... 

Addiko Bank d.d. Sarajevo

Tuzlanski kanton
pre 2 meseci
 ...identificirali trendove i prilike - voditi inicijative za razvoj tržišta u cijeloj europskoj regiji - pažljivo pratiti prodajne rezultate i dostavljati informativne izvještaje - provoditi istraživanje tržišta, predviđati trendove i koordinirati s direktorom prodaje Izvor:... 

Modulaz Group d.o.o.

Hrvatska
prije 1 dan
 ...Na osnovu člana 34. Statuta, direktor Društva Astra d.o.o. Sarajevo raspisuje:  OGLAS Za prijem u radni odnos na radno mjesto    1. Trgovac (m/ž)  .........................................................................................   10 izvršilaca Za potrebe... 

Astra d.o.o.

Sarajevo
prije 5 sataNovi
 ...U vezi sa iskazanim potrebama za prijemom jednog broja radnika radi povećanog obima poslovanja Društva, direktor Društva objavljuje sljedeći: O G L A S za prijem radnika u radni odnos i to: Higijeničar (M/Ž) više izvršilaca mjesto rada marketi po gradu i TC... 

„RILEX Co“ d.o.o. „RILEX Co“ d.o.o.

Banja Luka
prije 14 dana
 ...Na osnovu odluke izvršnog direktora Društva od 01.11.2023. godine INTEREUROPA RTC,  Međunarodna špedicija, skladištenje, pretovar i transport d.d. Sarajevo raspisuje OGLAS za prijem u radni odnos za slijedeća radna mjesta: SKLADIŠTAR  u Banja Luci... 

Intereuropa RTC d.d. Intereuropa RTC d.d.

Banja Luka
prije 22 dana
 ...povećanog obima posla, te proširenja tržišta van granica Bosne i Hercegovine, u potrazi smo za kvalitetnim kadrom, te na temelju odluke direktora kompanije raspisujemo konkurs za sljedeće radno mjesto: Skladišni radnik - 1 izvršitelj Odgovornosti i zadaci: Obavlja... 

Lion d.o.o. Gradiška

Bosanska Gradiška
prije 6 sataNovi
 ...mentorstva, učešće u projektima za unaprijeđenje nastavnog procesa, drugi poslovi prema Nastavnom planu i programu i po nalogu direktora. Obavezni uslovi: - VSS ili VŠS - profesor/nastavnik razredne nastave - Nastavu iz ovog nastavnog predmeta mogu izvoditi i lica... 

Richmond Park International Primary School Sarajevo

Ilidža
prije 11 dan
 ...Direktor “BROMA BEL” d.o.o. za promet lijekova i medicinskih sredstava Banja Luka, r a s p i s u j e JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos 1. Referent za uvoz/izvoz.................................................................................................... 

BROMA BEL d.o.o.

Banja Luka
prije 5 sataNovi
 .... Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta sa propisanim plaćama i drugim ličnim primanjima radnika, Direktor Predstavništva strane humanitarne organizacije» Islamic Relief Worldwide« Engleska, Sarajevo (u daljem tekstu Organizacija), donosi... 

Islamic Relief Worldwide UK, BiH

Sarajevo
prije 6 sataNovi
 ...• vrši obracun i isplatu plaća i naknada zaposlenicima • vrši i isplatu akontacije i troškova službenih putovanja zaposlenika i direktora • vodi protokol ulazne dokumentacije • vrši poslove evidencije likvidacije arhiviranja ulaznih faktura • vrši poslove fakturisanja... 

OrtoSar d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
prije 7 dana
 ...Radno iskustvo: poželjno Osnovne odgovornosti: ~ organiziranje i odrađivanje administrativnih poslovnih aktivnosti te podrška direktoru i  zaposlenima, kao i komunikacija sa kupcima i dobavljačima. Opis posla: administrativni i uredski poslovi te opća... 

IN d.o.o. Ljubuški

Ljubuški
prije 5 sataNovi
 ...geotermalnih voda u energetske svrhe. 5.2. Suradnik - 1 izvršitelj. Obavlja manje složene poslove iz djelokruga rada službe te obavlja i druge poslove po nalogu i uputama voditelja službe i/ili direktora sektora za geotermalnu energiju. Mjesto rada je u Zagrebu. Izvor:... 

Agencija za ugljikovodike

Hrvatska
prije 1 dan
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...nadležne Komisije donošenjem završnih akata s preporukama o daljnjoj podršci i zaštiti djeteta i porodice, drugi poslovi po nalogu direktora (pomoćnika). Pored opštih uslova predviđenih zakonom (da ima navršenih 18 godina života, da je državljanin BiH), kandidati... 

JU Centar “Los Rosales” Mostar

Mostar
prije 14 dana
 ...Na osnovu Odluke Direktora Golden tours doo Tuzla, a u skladu sa Odlukom o osnivanju Poslovnih jedinica Turističke agencije „Golden tours“ Tuzla i „GOLDEN STAR BOUTIQUE HOTEL*****“ Tuzla, Golden tours doo, Tuzla, objavljuje O G L A S Za prijem radnika u radni odnos... 

GOLDEN TOURS d.o.o.

Tuzla
prije 15 sata
 ...polugodišnjih i godišnjih izvještaja; f) Izrađuje i izdaje putne naloge i radi njihov obračun; g) Obavlja platni promet po nalogu direktora ustanove; h) Vodi knjigu KUF i KIF-a i vrši plaćanje; i) Arhivira i vodi računa o preglednosti finansijske dokumentacije; j)... 

BH CENTAR ZA OBRAZOVANJE

Sarajevo
prije 2 dana
 ...Na osnovu odluke izvršnog direktora Društva od 01.04.2024. godine INTEREUROPA RTC,  Međunarodna špedicija, skladištenje, pretovar i transport d.d. Sarajevo raspisuje OGLAS za prijem u radni odnos za slijedeće radno mjesto: VOZAČ TERETNOG VOZILA do 3,5 t... 

INTEREUROPA RTC d.d. Sarajevo

Vlasenica
prije 5 sataNovi
 ...skladištu  Vrši popis robe u magacinu najmanje jednom, a po potrebi i više puta godišnje  Ostali poslovi po nalogu rukovodioca ili direktora  Od kandidata se očekuje:   Poželjno iskustvo na sličnim poslovima  Pouzdanost i preciznost  Izražene organizacijske... 

KUVET d.o.o Sarajevo

Sarajevo
prije 5 sataNovi
 ...tehničkog pregleda vozila (m/ž) Opis poslova:    Organizuje i rukovodi cjelokupnim poslovanjem stanice i odgovoran je nadležnom Direktoru za pravilno i kvalitetno funkcionisanje iste; Vrši nadzor, kontrolu i ocjenu saradnika; Komunicira sa stručnom institucijom... 

Šiljak d.o.o.

Ilidža
prije 4 sataNovi
 ...dokumentaciju; vođenje evidencije o zaprimanju i izdavanju taksi i mjenica i sačinjavanje izvještaja nadležnoj poslovnoj jedinici, odnosno direktoru; vršenje poslova verifikacije stare devizne štednje iz svoje nadležnosti; provođenje obnovljenog postupka i saslušanje stranke po... 

Finansijsko-informatička agencija

Sarajevo
prije 14 dana
 ...Na osnovu odluke izvršnog direktora Društva od 19.04.2024. godine INTEREUROPA RTC,  Međunarodna špedicija, skladištenje, pretovar i transport d.d. Sarajevo raspisuje OGLAS za prijem u radni odnos za slijedeće radno mjesto: Organizator  transporta (dispečer)... 

INTEREUROPA RTC d.d. Sarajevo

Mostar
prije 6 sataNovi
 ...pravilan sistem montiranja, korištenja i čuvanja proizvoda Rad na kasi Izvršavanje drugih zadataka propisanih od strane izvršnog direktora kompanije  Uslovi:  Prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Minimum IV stepen stručne spreme Poznavanje... 

Umbrella corporation BH d.o.o.

Cazin
prije 6 sataNovi
 ...i realizaciji velikih projekata,  rješavanje najzahtjevnijih reklamacija, obavljanje drugih poslova i dužnosti po ovlaštenju direktora Društva. Potrebni uslovi:  najniža potrebna stručna/školska sprema: VŠS- VI stepen, radno iskustvo: najmanje 5 godina... 

INTEREUROPA RTC d.d. Sarajevo

Sarajevo
prije 6 sataNovi
 ...skladu sa internim aktima preduzeća InterProcess d.o.o Tešanj, te na osnovu ukazane potrebe, a radi popune upražnjenih pozicija, Direktor preduzeća raspisuje:  OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS  Na sljedeće radne pozicije:  Referent prodaje masivnih ploča i namještaja... 

InterPROCESS d.o.o.

Tešanj
prije 3 dana
 ...tehničke dokumentacije i izrada potrebnih izvještaja; Rad na više projekata u isto vrijeme; Obavlja i druge poslove po nalogu direktora strateških projekata. Uslovi: VSS – diplomirani inženjer arhitekture/master; Radno iskustvo: 4 godine na sličnim... 

STUDEN GLOBAL

Brčko Distrikt
pre mesec dana
 ...timom kako bi se blagovremeno pripremila potrebna dokumentacija u skladu sa planom projekta; Obavlja i druge poslove po nalogu direktora strateških projekata. Uslovi: VSS – diplomirani inženjer građevine; Radno iskustvo: Minimum 4 godine na istim poslovima;... 

STUDEN GLOBAL

Brčko Distrikt
pre mesec dana
 ...Narodne novine HNŽ/K“ br.4/19, br. 5/20), članka 38.statuta JKP “Vodograd” d.o.o. Prozor-Rama, te Odluke direktora  broj 01/1-136/24 od dana 17.04.2024. godine  direktor raspisuje J A V N I   N A T J E Č A J za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme... 

JKP “Vodograd” d.o.o. Prozor-Rama

Prozor-Rama
prije 3 dana
 ...i 103/21) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalne direkcije robnih rezervi broj: 01-02-2-666/09 od 10.02.2009. godine, direktor Federalne direkcije robnih rezervi objavljuje JAVNI OGLAS za popunu radnog mjesta namještenika u Federalnoj direkciji... 

Federalna direkcija robnih rezervi

Sarajevo
prije 3 dana