Na moru posao Sarajevo

12 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Pripravnik

 ...pripravnika zasniva se na period od jedne godine. Mjesto rada:  Sarajevo Uvjeti za prijem: I. Za prijem u radni odnos pripravnik mora ispunjavati sljedeće opće uvjete propisane člankom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (da ima navršenih 18... 

Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 9 dana

Sistemski administrator II

 ...za izdavanje diplome/svjedočanstva), a u slučaju da fakultet/škola nije završen/a u Bosni i Hercegovini strana diploma/svjedočanstvo mora biti nostrifikovana/o (dokaz o nostrifikaciji); i Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (pod radnim... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 4 dana

Stručni saradnik za strateško planiranje u Kabinetu ministra

 ...dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Federalno ministarstvu rada i socijalne politike

Sarajevo
prije 12 dana

Stručni saradnik za izradu ugovora

 ...i poznavanje rada na računaru. NAPOMENA ZA SVE KANDIDATE Pored navedenih posebnih uslova za navedeno radno mjesto, kandidat mora ispunjavati i slijedeće opšte uslove, propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine. Komisija... 

Fond za povratak Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 5 dana

Referent za administrativno-tehničke poslove ....

 ...završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji - ovjerena kopija); Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana... 

Finansijsko-informatička agencija

Sarajevo
prije 11 dan