Rezultati pretrage: 13 oglasa za posao

 ...maloprodaji,  trgovac odjeće i tekstila Obavezni uslovi: SSS, trgovac Engleski jezik Poznavanje rada na računaru  Osoba mora biti prijavljena na evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo  Dodatni uslovi: ~ Komunikativnost,... 

Fashion & Stvle Factory doo Saraievo PJ HAAD

Sarajevo
prije 3 dana
 ...Obavezni uslovi: Kandidat mora imati završen Pedagoški fakultet, odsjek predškolskog odgoja ili razredne nastave. Da li je radno iskustvo uslov?: nije obavezno radno iskustvo Platni razred: po dogovoru Razgovor sa kandidatima: DA sa izabranim kandidatima... 

PU Kids Land

Sarajevo
prije 1 dan
 ...SE NA OGLAS bit ćete usmjereni na platformu gdje ćete ostaviti Vaše podatke i zakačiti neophodnu dokumentaciju. Prijava OBAVEZNO mora sadržavati Vašu biografiju (CV). Svi kandidati, bez obzira da li odgovaraju uslovima konkursa ili ne, biće kontaktirani i dobiće... 

ALPHABET GROUP d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
prije 1 dan
 ...SE NA OGLAS bit ćete usmjereni na platformu gdje ćete ostaviti Vaše podatke i zakačiti neophodnu dokumentaciju. Prijava OBAVEZNO mora sadržavati Vašu biografiju (CV). Svi kandidati, bez obzira da li odgovaraju uslovima konkursa ili ne, biće kontaktirani i dobiće... 

ALPHABET GROUP d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
prije 1 dan
 ..., navedenih u tekstu javnog konkursa. Ovjerena fcc. diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Sarajevo
prije 6 sata
 ...posebni uvjeti pod 1.); # Dokaz o radnom iskustvu – Uvjerenje ili Potvrda poslodavca (posebni uvjeti pod 2.). Uvjerenje ili Potvrda mora sadržavati naziv radnog mjesta koje je obavljano, opis poslova i naznaku koja stručna sprema je potrebna za radno mjesto kao i... 

Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

Sarajevo
prije 8 dana
 ...dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Federalno ministarstvo finansija

Sarajevo
prije 15 dana
 ...dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Sarajevo
prije 6 sata
 ...uprave i službi za upravu/ispita općeg znanja/javnog ispita. I USLOVI ZA PRIJEM Za prijem u radni odnos kandidat za pripravnika mora ispunjavati opće i posebne uslove. II OPĆI USLOVI Kandidat treba ispunjavati opće uslove, predviđene članom 33. Zakona o... 

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovin...

Sarajevo
prije 2 dana
 ...dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarst...

Sarajevo
prije 15 dana
 ...dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa. Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Grad Konjic

Konjic
prije 3 dana
 ...ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Visoko
prije 1 dan
 ...posebni uvjeti pod 2.); # Dokaz o radnom iskustvu – Uvjerenje ili Potvrda poslodavca (posebni uvjeti pod 3.). Uvjerenje ili Potvrda mora sadržavati naziv radnog mjesta koje je obavljano, opis poslova i naznaku koja stručna sprema je potrebna za radno mjesto kao i... 

Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

Sarajevo
prije 8 dana