Nažalost, došlo je do pogreške i poslužitelj trenutačno ne može obraditi vaš zahtjev. Pokušajte ponovo za nekoliko minuta.

Na moru posao Sarajevo

4 poslova

Dobivajte nove poslove putem e-pošte
Novi

Pripravnik - ekonomski fakultet

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine

 ...radnog iskustva za polaganje stručnog upravnog ispita. II. Uslovi za prijem 1. Opšti uslovi Za prijem u radni odnos pripravnik mora da ispunjava slijedeće opšte uslove utvrđene članom 10. Zakona o radu u institucijama BiH, a to su: da ima navršenih 18 godina... 
Sarajevo
prije 1 dan

Regionalni sistemski administrator

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

 ...za izdavanje diplome/svjedočanstva), a u slučaju da fakultet/škola nije završen/a u Bosni i Hercegovini strana diploma/svjedočanstvo mora biti nostrifikovana/o (dokaz o nostrifikaciji); i Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (pod radnim... 
Sarajevo
prije 10 dana
Novi

Nastavnik za naučnu oblast ili predmet Oblast: Hirurgija Sarajevo

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

 ...prema zakonu i Statutu Univerziteta u Sarajevu predstavlja nastavnu bazu, kandidat koji aplicira na konkurs za izbor u akademsko zvanje mora imati zasnovan radni odnos sa ustanovom koja predstavlja nastavnu bazu, o čemu kao dokaz uz aplikaciju na konkurs prilaže potvrdu o... 
Sarajevo
prije 1 dan
Novi

Viši referent za kancelarijsko i arhivsko poslovanje

Porezna uprava Federacije BiH

 ...se može vidjeti sa kojom stručnom spremom je kandidat radio. Ukoliko se kao dokaz o stažu dostavlja potvrda poslodavca, potvrda mora sadržavati sljedeće podatke: - naziv i sjedište poslodavca, broj, datum i mjesto izdavanja potvrde, podatke o nazivu radnog mjesta... 
Sarajevo
prije 16 sata