34 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Ravnatelj

 ...Dnevni list, 01.06.2023. Na temelju članka 62. točke 3. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju («N. novine HNŽ» broj: 8/2000. ,4/2004. , 5/2004. , 8/2006.) , suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a br: 02-30-982/23 od 10. 5. 2023.... 

Srednja škola likovnih umjetnosti Gabrijela Jurkića Mostar

Mostar
prije 23 sata

Djelatnik na održavanju čistoće ...

 ...u javnom oglasu kandidati moraj ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to: Za poziciju 01: ~(NK ili PKV) Osnovno školsko obrazovanje Za poziciju 02: ~ SSS - IV stupanj, medicinska škola (opći smjer), ~1 godina radnog iskustva ostvarenog na poslovima struke... 

Centar za stara i iznemogla lica - osobe Mostar

Mostar
prije 14 dana

Direktor

 ...imenovanjima FBiH („Sl. novine F BiH“, broj. 12/03, 34/03 i 65/13) b)Posebni uslovi : VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje I, II i III ciklusa visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova socijalne, pravne, ekonomske... 

JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica

Jablanica
prije 17 dana

Direktor

 ...Oslobođenje, 25.05.2023. Na osnovu člana 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a („Službene novine HNK-a“ br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i 7/22), čl. 4. i čl. 7. Upustava o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola HNK-a („Službene novine HNK... 

Osnovna škola „Bijelo Polje“ Potoci

Mostar
prije 7 dana

Voditelj kvalitete

 ...korektivne mjere i izvršava nadzor nad provođenjem korektivnih i preventivnih mjera, održava kontrolu nad dokumentima i organizira obrazovanje iz sustava upravljanja kvalitetom, izvršava nadzor nad svim aktivnostima zahtijevanih standardima ISO/IEC 17025 u cilju... 

Javna ustanova „Veterinarski Zavod HNŽ/K“

Mostar
prije 2 dana

Direktor

 ...Dnevni avaz, 11.05.2023. Na osnovu člana 55. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK-a broj: 8/00,4/04, 5/04 i 8/06“), člana 29. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH“ broj 6/92, 8/93 i 13/94), Uputstva o izboru i imenovanju direktora... 

Javna ustanova Srednja politehnička škola Mostar

Mostar
prije 21 dan

Direktor

 ...92, 8/93, 13/94 i 6/97), člana 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK“  broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i...  ...ima višu (VŠS) ili visoku (VSS) stručnu spremu (odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog stepena Bolonjskog sistema studiranja),... 

JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama

Mostar
prije 29 dana

Stručni saradnik u pravobraniteljstvu

 ...da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne... 

Gradsko javno pravobraniteljstvo Čapljina

Čapljina
prije 22 dana

Pripravnik

 ...radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje: Original ili ovjerena preslika fakultetske diplome, a za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sustavu uz diplomu i dodatak diplomi, izuzetno samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije... 

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Herce...

Mostar
pre mesec dana

Direktor

 ...u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH . 2. Posebni uslovi da ima visoko obrazovanje zdravstvenog usmjerenja (završen medicinski ili stomatološki fakultet);  da ima položen stručni ispit i najmanje pet (5) godina... 

Dom zdravlja Jablanica

Jablanica
pre mesec dana

Ravnatelj, Pomoćnik ravnatelja škole

 ...Večernji list, 08.04.2023. Na temelju članka 97., članka 98. stavak 3. i članka 100. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i 7/22 ), članka 88. i članka 95. Statuta Škole, članka... 

Osnovna škola Ivana Gundulića Mostar

Mostar
pre mesec dana

Stručni saradnik ,,,

 ...stručna sprema – IV stepen, završena škola srednjeg stručnog obrazovanja ili gimnazija, položen stručni upravni ispit, najmanje 2 godine...  .../priznavanju. dodatak diplomi za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; izuzetno, samo u... 

Regulatorna agencija za komunikacije

Mostar
prije 24 dana

Referent za tehničko održavanje objekta - domar

 ...05.2023. Na temelju čl. 20a Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine FBiH“ broj 26/16 i 89/18), čl. 73. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, („Narodne novine HNŽ-a“ broj 4/12), čl. 18. Statuta i čl. 9. Pravilnika o radu Sveučilišta... 

Sveučilište u Mostaru

Mostar
prije 24 dana

Kantonalni termoenergetski inspektor

 ...da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne... 

Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Pomoćnik ravnatelja

 ...ravnatelju. Pored općih uvjeta kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: Uvjeti: VSS, VII stupanj ili visoko obrazovanje stečeno po bolonjskom sustavu studiranja s  300 ECTS bodova - društvenoga ili drugoga smjera Radno iskustvo: 4 godine... 

Služba za zapošljavanje HNŽ-HNK Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Spremačica, Učitelj kemije ....

 ...Dnevni list, 13.04.2023. Na temelju čl. 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ („NN HNŽ“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i 7/22), čl. 55. Statuta Škole, čl.  8. i 9. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ/K („NN HNŽ“ br.: 12... 

Osnovna škola Crnići

Stolac
pre mesec dana

Socijalni radnik

 ...ispunjavati i posebne uvjete za predmetno radno mjesto: -Visoka školska sprema, najmanje VII. stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje (najmanje 240 ili 300 ECTS bodova) drugog ciklusa bolonjskog sustava studiranja/obrazovanja, odnosno visoka stručna sprema iz... 

Centar za socijalni rad Stolac

Stolac
pre 2 meseci

Ravnatelj

 ...Večernji list, 22.04.2023. Na temelju čl. 55. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ“ broj: 8/00, 4/04, 5/04, 8/06), Naputka o izboru i imenovanju ravnatelja osnovnih i srednjih škola čl. 4. i 6. („NN HNŽ“ broj: 2/05 ) čl. 38. Statuta škole, Odluke Školskog... 

Srednja turističko-ugostiteljska škola Mostar

Mostar
pre mesec dana

Spremačica - kafe kuharica

 ...Dnevni avaz, 10.05.2023. Na osnovu člana 73. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), člana 223. stav (4) Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta... 

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Mostar
prije 22 dana

Nastavnik predmeta Povijest ...

 ...Večernji list, 17.05.2023. Na temelju članka 62. i članka 96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine HNŽ-a br. 8/00, 4/04, 5/04, 8/06), članka 8. i 9. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u HNŽ-u ("Službene novine HNŽ-a", broj... 

Srednja škola dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku

Čitluk
prije 15 dana