Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Profesor matematike posao

1-20 od 75 rezultati

Sarajevo

 ...O poslu Opis radnog mjesta: 2.Nastavnik/profesor matematike – 4 časa, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine, sa iskustvom - 1 izvršilac; OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (... 
prije 1 dan

Lopare

 ...O poslu Opis radnog mjesta: 2.Nastavnik matematike na 2 časa, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na određeno vrijeme, do 30. 6. 2019. godine ........ 1 izvršilac OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Pored opštih uslova... 
prije 1 dan

JU Osnovna škola »SVETI SAVA» CRNjELOVO  -  Crnjelovo

 ...OPIS RADNOG MJESTANastavnik matematike, radnik sa iskustvom, 4 časova redovne nastave, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine, izvršilac jedan (1). OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Za navedeno radno mjesto pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se... 
prije 1 dan

Privatna srednja strukovna škola s pravom javnosti VERBUM  -  Mostar

 ...nastavnika za obrazovanje odraslih u šk. 2018/2019. god. # Profesor hrvatskog jezika - 3 izvršitelja # Profesor engleskog...  ...# Profesor etika ili vjeronauka – 3 izvršitelja # Profesor matematike – 1 izvršitelj # Profesor informatike i računalstva – 1 izvršitelj... 
prije 3 dana

Javni oglasi  -  Prijedor

Opis posla ~ nepuna norma, ~16 časova - na određeno vrijeme, do 30.06.2019. g. - pripravnik. Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos ~ Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16 i 66/18), kandidati...
prije 17 sata

Kostajnica (opština)

 ...O poslu Opis radnog mjesta: 1.Nastanik matematike- sa iskustvom - na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, a najduže do 31.08.2019. godine - 8 časova sedmično.................1 izvršilac, OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Pravo učešća... 
prije 1 dan

Javni oglasi  -  Sarajevo

 ...propisane Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom, Pedagoškim standardima i normativnim aktima škole, i to: Profesor matematike, diplomirani matematičar-informatičar, magistar matematike, magistar primjenjene matematike/ II ciklus bolonjskog procesa... 
prije 2 dana

Javni oglasi  -  Bijeljina

Opis posla: do povratka nastavnika sa funkcije direktora, a najdalje do 31.08.2019. godine: na 16 časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom. Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos: Lica koja konkurišu za radna mjesta nastavnika...
prije 1 dan

Prnjavor

 ...O poslu Opis radnog mjesta: 1.NASTAVNIK / PROFESOR TEHNIČKOG OBRAZOVANjA (centralna škola i PŠ Štrpci, određeno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, do povratka nastavnice sa porodiljskog bolovanja)... 
prije 19 sata

Banja Luka

 ...O poslu Opis radnog mjesta: 1.Nastavnika /profesora srpskog jezika , 4 časa, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine , sa radnim iskustvom – 1 izvršilac. Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnikk Republike Srpske... 
prije 18 sata

Mrkonjić Grad

 ...O poslu Opis radnog mjesta: 2.Profesor biologije, za 2 časa, do kraja prvog polugodišta,sa radnim iskustvom, Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16 kandidat treba da ispunjava i posebne... 
prije 17 sata

Teslić

 ...O poslu Opis radnog mjesta: Profesor razredne nastave, 3 izvršioca, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, najduže do 31.08.2019. godine 1. USLOVI KONKURSA 1.1. Opšti uslovi: Opšti uslovi, koje kandidat koji se... 
prije 20 sata

Banja Luka

 ...O poslu Opis radnog mjesta: 1.Nastavnik/profesor razredne nastave, voditelj produženog boravka, 2 izvršioca, na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2018/2019, sa radnim iskustvom Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik... 
prije 18 sata

Prijedor

 ...Profesor demokratije i ljudskih prava sa radnim iskustvom na određeno vrijeme - do 30.06.2019. godine, 2 časa sedmično......1 izvršilac Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 1/16), kandidati treba da ispunjavaju... 
prije 1 dan

JU OSNOVNA ŠKOLA ‘’ SVETI SAVA’’ BANjA LUKA  -  Banja Luka

 ...Sava’’ Banja Luka po ‘’ Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika- djece palih boraca u 2018.godini’‘,,1. Profesor razredne nastave ....................................................... 2 izvršiocaPripravnikom se smatra lice koje je završilo... 
prije 19 sata

JU OSNOVNA ŠKOLA ‘’ SVETI SAVA’’ BANjA LUKA  -  Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTAProfesor/ nastavnik razredne nastave, voditelj u produženom boravku na određeno vrijeme sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, do 30.06.2019.god.:1.5 izvršilaca puna norma,2.1 izvršilac sa 50% norme. OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI...
prije 19 sata

Javni oglasi  -  Bijeljina

Opis posla pripravnik, 16 časova sedmične norme, na neodređeno vrijeme. Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkus: da je državljanin Republike Srpske i Bosne...
prije 17 sata

Visoka škola „Logos centar“ Mostar  -  Mostar

 ...na visokoškolskoj ustanovi iz čl. 54. Zakona o visokoškolskom obrazovanju HNŽ/K („Službeni glasnik HNŽ/K, broj:4/12), i to: profesor visoke škole: završen stupanj trećeg ciklusa i pokazana nastavna sposobnost; predavač visoke škole: minimalno završen stupanj drugog... 
prije 12 sata

JU Osnovna škola „Milan Rakić“ B.Luka  -  Banja Luka

 ...OPIS RADNOG MJESTA1.Profesor/nastavnik razredne nastave za rad u produženom boravku – 2 izvršioca, puna norma, na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu. OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM... 
prije 21 sat

Piskavica

 ...O poslu Opis radnog mjesta: Profesor razredne nastave – jedan izvršilac, puna radna norma na određeno radno vrijeme do 31.08.2019. godine. Za navedeno radno mjesto traži se kandidat sa radnim iskustvom/položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnom procesu... 
prije 17 sata