...Mostar raspisuje J A V N I   O G L A S za  popunu upražnjenih radnih mjesta 1.NEODREĐENO VRIJEME # Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za opću,abdominalnu i neurohirurgiju - 1 izvršilac 1.2. Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za pedijatriju - 1... 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“

Mostar
prije 26 dana
 ...ili putem pošte na adresu: Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo Sa naznakom ''Prijava na javni oglas za radno mjesto 47b. Tehničar - ne otvarati'' ul. Maršala Tita bb 88 104 Mostar Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon... 

BH Telecom Sarajevo

Mostar
pre mesec dana
 ...kadrova, njihovoj želji za ličnim napredovanjem i zadovoljenjem zahtjeva naših korisnika.  Pridružite se ALF-OM timu na poziciji: Tehničar printing sistema 2 izvršitelja Lokacije: MOSTAR i TUZLA Kandidat treba posjedovati sledeće kvalifikacije:  Minimalno SSS... 

ALF-OM d.o.o

Mostar
prije 3 sataNovi
 ...općih uvjeta  kandidati  moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete: ~ završena srednja medicinska škola - smjer farmaceutski tehničar ~ položen stručni ispit ~ licenca za samostalan rad ~ godinu dana radnog iskustva na poslovima farmaceutskog tehničara... 

Gradska ljekarna Mostar

Mostar
pre 2 meseci
Opis poslova i radnih zadataka: utvrđuje identitet djeteta, osigurava vezu između ljekara i bolesnika, odnosno njegove porodice, vrši poslove sterilizacije i odgovara za sterilnost instrumenata, zavojnog materijala i drugog pribora, pronalazi, otvara i ulaže...

J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar

Mostar
prije 5 dana
 ...V N I   O G L A S za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad DIREKCIJA ZA POKRETNU MREŽU # Tehničar za kabelske mreže i usluge 3 , Grupa za kabelsku mrežu i usluge 2, Odjel za upravljanje kabelskom mrežom i uslugama 2, Regija Sjever... 

JP Hrvatske telekomunikacije d.d.

Mostar
prije 4 dana
 ...sobama po potrebi; Dopunjavanje mini barova po sobama po potrebi; Rad u vešeraju; Briga o skladištu posteljine; Kontrola sanitarnih i kozmetičkih proizvoda; Komunikacija i koordinacija sa ostalim osobljem; Briga o čistoći opreme, inventara i prostora;... 

„HERCEGOVINA-AUTO“ d.d. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...bit će dužni u roku od 15 dana dostaviti: uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, sanitarnu knjižicu i ljekarsko uvjerenje. Prijave se podnose isključivo putem pošte na adresu: Javna ustanova „Dječiji vrtići - Ciciban... 

Javna ustanova „Dječiji vrtići - Ciciban“ Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...natječaju. Kandidati koji budu izabrani za obavljanje poslova iz natječaja, biti će dužni u roku od 5 dana dostaviti ovjerenu sanitarnu iskaznicu i potvrdu o radnoj sposobnosti temeljem liječničkog pregleda. Kandidati na koje se primjenjuje Zakon o dopunskim pravima... 

„Dječji vrtići“ Mostar,

Mostar
pre 2 meseci
 ...dijagnostike na Odjelu za medicinsko-biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku, 1 izvršilac 2.ODREĐENO VRIJEME 2.1. Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za pulmologiju-u trajanju od 12 mjeseci, 1 izvršilac OPŠTI USLOVI da je kandidat  stariji od 18 godina da je... 

JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...organa nadležnog za obuku, - za radno mjesto pod A.) redni broj 18.: SSS- IV stepen (srednja građevinska škola - arhitektonski tehničar, građevinski tehničar), VKV keramičar - V stepen, VŠS - VI stepen ili prvi ciklus Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS... 

JU Srednja građevinska škola Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...priprema za print) Grafička priprema Održavanje poslovnice Održavanje društvenih mreža Uvjeti: SSS/VSS - grafički tehničar Poznavanje Corel draw, rad na društvenim mrežama Radno iskustvo nije neophodno Nudimo: Ugovor o radu na neodređeno vrijeme... 

Obrt „MD PRINT 1“

Mostar
pre 2 meseci
 ...slijedeće radno mjesto ~ SERVISER VAGA TAHOGRAFA (rad u servisu i terenu) – 1 djelatnik Uvjeti: SSS ili VSS smjer elektro tehničar, elektroničar, tehničar računarske opreme ili precizni mehaničar, RTV mehaničar, mehatronik Sa radnim iskustvom u struci ili... 

PRECIZ d.o.o. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...centru – 1 izvršitelj # Inženjer medicinske radiologije na Kliničkom zavodu za radiologiju – 2 izvršitelja # Medicinska sestra/tehničar na Klinikama/Odjelima/Zavodima/Centrima/Službama -   37 izvršitelja (Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - 1, Klinika... 

SKB Mostar,

Mostar
prije 8 dana
 ...specijalist mikrobiolog s položenom pedagoškom grupom predmeta ili magistar biologije;  10. potrebno zvanje diplomirani medicinski tehničar s položenom pedagoškom grupom predmeta; 11. potrebno zvanje doktor medicine s položenom pedagoškom grupom predmeta; 12.... 

Srednja medicinska škola Mostar, USRC “ Mithad Hujdur - Hujk...

Mostar
pre mesec dana
 ...Nastavnik za predmet Praktična nastava – vozač motornih vozila, 1 izvršitelj, 7 sati tjedno # Nastavnik za predmet Praktična nastava – tehničar cestovnog prometa, 1 izvršitelj, 6 sati tjedno # Nastavnik teorijskih predmeta – cestovni promet, 1 izvršitelj, 6 sati tjedno... 

Srednja prometna škola Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...poslovi koje mu direktor društva ili predstavnik kvalitete definiraju u okviru njegove stručne spreme Uvjeti: Strojarski tehničar, strojarski inženjer ili druga tehnička struka, ako ispunjava posebne uvjete iz točki 14. i 15. prijave SSS, VSS, odnosno visoko... 

Tvrtka „Lotrić Control“ d.o.o. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...12.2023. PZU „EUROFARM CENTAR POLIKLINIKA“ Sarajevo, raspisuje O G L A S za slijedeće radno mjesto ~ Laboratorijski tehničar – 1 izvršitelj Opis posla: ~ Uzimanje biološkog materijala; priprema analiza; obrada uzoraka; protokoliranje pacijenata;... 

PZU „EUROFARM CENTAR POLIKLINIKA“ Sarajevo

Međugorje
pre 2 meseci
Opis poslova: posprema, čisti i pere radne prostorije, hodnike, sanitarne čvorove, trpezarije i druge prostore u Ustanovi; zadužuje se opremom za rad i vodi brigu o racionalnom trošenju sredstava za čišćenje; po potrebi više puta dnevno održava čistoću mokrih čvorova,... 

Dom za starije i iznemogle osobe "KRALHICA MIRA" Bijakovići

Međugorje
pre mesec dana