Opis poslova i radnih zadataka: vodi  personalne dosje uposlenih...  ...za pravne, kadrovske i opće poslove izrađuje sve ugovore o radu i...  ...radnicima,        obavlja stručne poslove  koji  proizilaze  iz...  ...ZA RADNO MJESTO: S TRUČNI SARADNIK ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPĆE... 

J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar

Mostar
pre 2 meseci
Opis poslova i radnih zadataka:  Vodi manje složene upravne postupke...  ...jedinicama, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog...  ...radu. Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen) - završen...  ...državni službenik - stručni saradnik Pripadajuća osnovna neto plata... 

Služba za poslove sa strancima

Mostar
prije 13 dana
 ...regione: Sarajevo, Zenica, Mostar, Bihać i Banja Luka Opis poslova: Obilazak lekara, apoteka i ostalih prodajnih objekata (...  ...klijentima; Organizacija i pomoć u sprovođenju stručnih sastanaka i seminara koji bi promovisali distributivni program... 

Medico pharm Bijeljina d.o.o.

Mostar
prije 8 dana
opis poslova: organizuje i koordinira poslove iz domena zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, učestvuje i izradi...  ...je izvođač radova Podružnica, vrši stručni nadzor nad provođenjem mjera...  ...u zatvorenoj koverti, lično  putem protokola ili putem pošte na adresu: JP Elektroprivreda... 

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo

Mostar
prije 12 sata
 ..., genetika i sl.). Ukoliko želite biti dio kreativnog i dinamičnog tima, pošaljite nam prijavu za sljedeću poziciju: ~ Stručni saradnik za farmaceutsku prodaju (m/ž) Mjesto rada: regija Tuzla, regija Sarajevo, regija Mostar, regija Banjaluka. Glavna područja... 

ALM GRUPA

Mostar
pre 2 meseci
Opis poslova: rješava jednostavne upravne stvari u prvostepenom upravnom...  ...subjekata; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog...  ...kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko...  ...Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika, koji obavljaju poslove... 

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Mostar
pre 2 meseci
Opis poslova: prati i istražuje, prikuplja i sistematizira sve vijesti i komentare, koji...  ...sredstvima informisanja; obavlja i druge poslove, koji po prirodi posla spadaju u djelokrug...  ...akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog,... 

Kantonalni sud u Mostaru

Mostar
prije 6 dana
opis poslova: prati i primjenjuje zakonske propise iz djelokruga...  ...radu, obavlja poslove vezano za evidencijum poreza...  ...druge poslove u okviru svoje stručne spreme. KANDIDAT JE OBVEZAN...  ...zatvorenoj koverti lično putem protokola JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar... 

JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...Kantonalnom sudu u Mostaru Radno mjesto: - Stručni saradnik za informisanje/informiranje i odnose...  ...– 1 (jedan) izvršilac Opis poslova: prati i istražuje, prikuplja i sistematizira...  ...informisanja; obavlja i druge poslove, koji po prirodi posla spadaju u djelokrug... 

Javni oglasi

Mostar
prije 5 dana
 ...JEDINICA ZA FINANCIJE # Viši stručni suradnik , Sektor za...  ...iskustva na istim ili sličnim poslovima, probni rad 6 mjeseci, mjesto...  ...kontrolinga Organizira i koordinira poslove direktora Sektora  za...  ...stanici Poduzeća – i u uredu  protokola, na adresi Kneza Branimira b.... 

JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

Mostar
pre mesec dana
Opis radnog mjesta:  Stručno savjetovanje kupaca o dodacima prehrani, zdravom načinu života te načinu korištenja dodataka prehrani; Praćenje stanja zaliha te naručivanje istih za potrebe maloprodaje; Održavanje promocije u fitnes centrima i sportskim manifestacijama... 

„Proteini.si Shop“ Mostar

Mostar
pre mesec dana
Opis poslova: Obavlja poslove prijevoza osoba, robe i pošiljaka. Vodi potrebnu evidenciju vozila i održava urednost vozila. Vodi potrebne evidencije...  ...Kandidati koji apliciraju za radna mjesta za koja se traži stručna sprema KV/SSS obvezni su dostaviti dokaz o završenoj... 

Hrvatska pošta d.o.o. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...ljudi i imovine „TOP GUARD SECURITY“ Mostar, raspisuje N A T J E Č A J za prijem u radni odnos ~ Djelatnik za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite - više izvršitelja Mjesto rada: Mostar Prijave možete slati putem e-mail adrese:... 

„TOP GUARD SECURITY“

Mostar
pre 2 meseci
 ...radnog mjesta" mijenja se naziv Pozicije 2 te glasi: "Viši stručni suradnik na poslovima radiokemije i nuklearnih analitičkih tehnika, na određeno...  ...edukaciju iz područja radijacijske zaštite; obavlja poslove detekcije i karakterizacije izvora jonizirajućeg zračenja... 

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH

Mostar
pre mesec dana
 ...povećanja obima poslovanja, raspisuje N A T J E Č A J za slijedeće radno mjesto ~ Voditelj odjela nabave i komercijalnih poslova - 1 izvršitelj Potrebni uvjeti: Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu SSS/VSS ekonomskog smjera Dobre... 

„TEKSTILNA INDUSTRIJA“ d.o.o. Mostar

Mostar
prije 6 dana
 ...SEKTOR  OPERATIVNO-TEHNIČKIH POSLOVA R.B. SLUŽBA...  ...sektora za operativno tehničke poslove ~ VSS – Tehnički fakultet...  ...radnog staža u struci i položen stručni ispit. Organizira i...  ...“ d.o.o. Mostar – i u uredu protokola na adresi Zagrebačka broj 2 Mostar... 

J.P. „Parkovi“ d.o.o. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...Mostar, raspisuje K O N K U R S za prijem u radni odnos i to za poziciju ~ Radnik na pripremi vozila za limarsko-lakirerske poslove - 1 izvršilac Potrebne vještine i znanja: SSS Najmanje jedna godina radnog iskustva na istim/sličnim poslovima... 

„HERCEGOVINA-AUTO“ d.d. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...izvršitelj (puno radno vrijeme) 2. djelatnik na poslovima čišćenja...  ...Rodni list Diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi Životopis Uvjerenje o državljanstvu...  ...posao poslije završene natječajem potrebne stručne spreme na koju se kandidat prijavio Uvjerenje... 

Srednja građevinska škola Jurja Dalmatinca

Mostar
pre mesec dana
 ...iskustva na istim ili sličnim poslovima, probni rad 3 mjeseca,...  ...svih zadanih poslova ~ Ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovoditelja...  ...rukovoditelja  3. Stručni suradnik za procesnu podršku...  ...stanici Poduzeća – i u uredu  protokola, na adresi Kneza Branimira b.... 

JP Hrvatske telekomunikacije d.d.

Mostar
prije 4 dana
Večernji list, 01.02.2024. Na temelju članka 20a. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16, 89/18 i 44/22), članka 4. Uredbe o postupku prijama u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene...

Javno poduzeće „ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BO...

Mostar
prije 26 dana
OPIS POSLOVA: 01. pružanje medicinskih usluga korisnicima Centra u...  ...primopredaju službe, obavlja poslove kompletne njege bolesnika i to...  ...struke, ~ položen stručni ispit. Za poziciju 02:...  ...mogu dostaviti lično, putem protokola Centra ili preporučeno putem... 

Centar za stara i iznemogla lica-osobe Mostar

Mostar
prije 5 dana
opis poslova: 1) Instalacija telefona, interneta, IPTV, VOIP i drugih usluga BH Line mreže...  ...II  Posebni uslovi a) SSS (IV stepen stručne spreme), sa završenom elektrotehničkom,...  ...godine od dana izbora kandidata, putem protokola Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na... 

BH Telecom Sarajevo

Mostar
pre mesec dana
 ...Doktolog stomatologije, magistar farmacije ili doktor opšte medicine za poslove stručnog saradnika na terenu MIKODENTAL Dental Depot je generalni zastupnik i distributer svjetskih poznatih brendova u oblasti stomatologije i zubne tehnike. U ponudi imamo najsavremeniji... 

Mikodental BH d.o.o. Sarajevo

Mostar
prije 4 dana
OPIS POSLOVA: I.1., I.2. - NASTAVNIK ▪ daje prijedlog...  ..., Senata i drugih stručnih organa Univerziteta,...  ...za izbor nastavnika i saradnika, ▪ učestvuje u radu...  ..., ▪ obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao...  ...3., I.4., I.5., I.6.- SARADNIK - ASISTENT ▪ priprema... 

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Mostar
prije 22 dana
 ...ministarstv o energije, rudarstva i indust rije Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad raspisuje se u Federalnom...  ...imaju pravo na naknadu u iznosu od 35% od osnovne plaće stručnog saradnika (neto naknada u iznosu od 498,58 KM mjesečno) Zaprimljene... 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Mostar
pre mesec dana
 ...sljedeća znanja i vještine:  Napredno poznavanje Microsoft Operativnih sistema Win 7, Win 8/8.1, Win 10 Osnovno poznavanje TCP/IP protokola Osnovno znanje iz oblasti LAN/WAN mreža, WLAN-ova i port grupa Osnovno znanje o mrežnoj opremi Samostalno rješavanje... 

ALF-OM d.o.o

Mostar
prije 4 dana
 ...ispunjavaju  i posebne uslove u pogledu stručne spreme predviđene Zakonom o osnovnom odgoju...  ...radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Kandidati  su dužni dostaviti OBAVEZNU...  ...vraća se na lični zahtjev putem protokola Škole. Natječaj je preuzet iz drugih... 

JU IV osnovna škola Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...kategorije Poželjno prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine...  ...natječaj potrebno je dostaviti sljedeće: Životopis Dokaz o stručnoj spremi Eventualnu preporuku prethodnog poslodavca... 

„Lukas TP Nakić“ d.o.o.

Mostar
prije 5 dana
Opis poslova: vrši kontrolu i nadzor naplate parkirnih površina kojima upravlja Društvo...  ...signalizacije na parkiralištu, a vrši i sve ostale poslove kojima se osigurava stanje...  ...Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: stručna sprema (SSS) – tehnički/društveni smjer,... 

JP Mostar Parking d.o.o. Mostar

Mostar
prije 25 dana
 ...MJESTO POSEBNI USLOVI RADA OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA BROJ IZVRŠI-LACA 1. Služba za komercijalne poslove Rukovodilac službe za komercijalne poslove...  ...- Obavlja i druge poslove, u okviru svoje stručne spreme, a po nalogu neposrednog rukovodioca... 

J.P. „Komunalno“ d.o.o.

Mostar
prije 7 dana