Viši stručni saradnik za finansijske poslove

Institut za akreditiranje Bone i Hercegovine

Opis poslova i radnih zadataka: izrada prijedloga budžeta...  ...-materijalni poslovi. Posebni uslovi: VSS...  ...rada na računaru; položen stručni upravni ispit. Status...  ...službenik – viši stručni saradnik. Pripadajuća osnovna...  ...Javni oglas. Gradivo i pravni izvori odnosno... 

Sarajevo

prije 8 dana

Viši stručni saradnik za finansijske poslove

Agencija za državnu službu BiH

 ...popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Institutu za akreditiranje Bosne i Hercegovine SLUŽBA ZA OPĆE, PRAVNE I FINANSIJSKE POSLOVE 1/01 Viši stručni saradnik za finansijske poslove Opis poslova i radnih zadataka: izrada prijedloga budžeta, završnog računa i... 

Sarajevo

prije 11 dan

Stručni saradnik

Novi

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

 ...radnika u radni odnos na radno mjesto: ~ Stručni saradnik – kontrolor u Sektoru za nadzor...  ...trajanju od 6 mjeseci. I  OPIS POSLOVA Opis primarnih obaveza i odgovornosti...  ...finansijskih institucija; b) obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odjela. II... 

Sarajevo

prije 4 sata

Stručni saradnik za ljudske resurse

Agencija za državnu službu Federacije BiH

 ...Općini Stari Grad Sarajevo SLUŽBA ZA IMOVINSKO- PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR I STAMBENE POSLOVE 01. Stručni savjetnik za rješavanje u stambenoj oblasti - 1...  ...KABINETA OPĆINSKOG NAČELNIKA 02. Stručni saradnik za ljudske resurse -1(jedan)izvršilac 01.Opis... 

Sarajevo

prije 8 dana

Stručni saradnik iz oblasti borbe protiv terorizma

Novi

Agencija za državnu službu BiH

 ...Bosne i Hercegovine 1/01 Viši stručni saradnik iz oblasti borbe protiv...  ...borbe protiv terorizma Opis poslova i radnih zadataka: Prati,...  ...aktivnosti. Obavlja i druge poslove koje mu dodijeli šef Odsjeka...  ...ili Ekonomski fakultet ili Pravni fakultet; položen stručni upravni... 

Sarajevo

prije 1 dan

Stručni saradnik za statistiku transporta

Novi

Agencija za državnu službu Federacije BiH

 ...Federalnom zavodu za statistiku 01. Stručni saradnik za statistiku transporta – 1(jedan) izvršilac...  ...Brijegu – 1(jedan) izvršilac 01.Opis poslova: učestvuje u provođenju Programom i...  ...za obradu podataka; vrši druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.... 

Sarajevo

prije 1 dan

Stručni savjetnik za rješavanje u stambenoj oblasti

Agencija za državnu službu Federacije BiH

 ...Općini Stari Grad Sarajevo SLUŽBA ZA IMOVINSKO- PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR I STAMBENE POSLOVE 01. Stručni savjetnik za rješavanje u stambenoj oblasti - 1...  ...KABINETA OPĆINSKOG NAČELNIKA 02. Stručni saradnik za ljudske resurse -1(jedan)izvršilac 01.Opis... 

Sarajevo

prije 8 dana

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u...

Novi
 ...raspisan konkurs: 1/01 Viši stručni saradnik iz oblasti borbe protiv...  ...borbe protiv terorizma Opis poslova i radnih zadataka:  Prati, proučava...  ...aktivnosti. Obavlja i druge poslove koje mu dodijeli šef Odsjeka...  ...ili Ekonomski fakultet ili Pravni fakultet; položen stručni... 

Sarajevo

prije 1 dan

Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog...

 ...Radno mjesto za koje je raspisan konkurs: 1/01 Viši stručni saradnik za finansijske poslove Na osnovu člana 21.  Zakona o državnoj službi u institucijama...  ...akreditiranje Bosne i Hercegovine SLUŽBA ZA OPĆE, PRAVNE I FINANSIJSKE POSLOVE 1/01 Viši stručni saradnik za... 

Sarajevo

prije 11 dan

Šef Odjela za pravosudne budžete i donatorska sredstva

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH

 ...donatorska sredstva Opis poslova i radnih zadataka:...  ...; obavlja i druge poslove koje mu dodijeli neposredni...  ...uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu...  ...U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno...  ...konkurs. Gradivo i pravni izvori odnosno literatura... 

Sarajevo

prije 12 dana

Vozač-kurir

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

 ...MJESTA: Vozač-kurir   ORGANIZACIONA JEDINICA: Sektor za pravne i finansijske poslove; Odsjek za personalne i opće poslove OPĆI I POSEBNI...  ...kod nadležnog organa, 6) svjedočanstvo/diploma o stečenoj stručnoj spremi traženoj ovim javnim oglasom (nostrificirana diploma... 

Sarajevo

prije 8 dana

Docent

Novi

Filozofski fakultet Sarajevo

 ...ovjerenu fotokopiju; -Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplome o završenom I. i II. ciklusu studija...  ...(***) ***-****i e-mail: ****@*****.***, Služba za pravne, poslove kvaliteta, personalne i opće poslove. Nepotpune i... 

Sarajevo

prije 5 dana

Trgovac/prodavač (m/ž)

MBA - Centar d.o.o.

 ...fiskalnom uređaju •Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima •Poznavanje engleskog jezika •Poznavanje rada na računaru...  ...prijaviti putem opcije "BRZA PRIJAVA". Više informacija na kontakt telefon(***) ***-****Minimalna stručna sprema: Srednja škola... 

Sarajevo

prije 8 dana