Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u sekretarijatu visokog sudskog i tužilačkog vijeća posao

1-20 od 322 rezultati

Sarajevo
Vodi i ažurira centralnu evidenciju podataka zaposlenih u policijskim tijelima BiH; objedinjava podatke o potrebnim kadrovima u policijskim tijelima BiH, te na osnovu istih izrađuje godišnje i polugodišnje izvještaje; priprema analize, izvještaje i preglede iz nadležnosti...
prije 7 dana
Sarajevo
Sačinjava prijedloge akata koje donosi Fond, izrađuje prijedloge                                               ugovora koje Fond zaključuje u vezi sa realizacijom odobrenih projekata, prikuplja dokumentaciju neophodnu za zaključivanje ugovora, izrađuje prijedloge ugovora...
prije 11 dan
Sarajevo
 ...Hercegovine, raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Fondu za povratak Bosne i Hercegovine 1/01  Stručni...  ...poslove po nalogu šefa Odjeljenja. Posebni uslovi:  Visoka stručna sprema VII stepen, završen pravni fakultet; jedna... 
prije 6 dana
Sarajevo
 ...policijsku podršku, raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za policijsku podršku 1/01 Stručni...  ...iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja. –... 
prije 7 dana
Sarajevo
Sarađuje s entitetskim i Brčko distrikt inspektorima za željeznički saobraćaj, koordinira i usklađuje njihove aktivnosti; Učestvuje u donošenju godišnjih i mjesečnih programa aktivnosti; Sa entitetskim i Brčko distrikt inspektorima vrši inspekcijski nadzor u specifičnim...
pre 2 meseci
Sarajevo
Neposredno organizuje obavljanje poslova u organizacionoj jedinici, dodjeljuje zaposlenim poslove na rad; Daje uputstva za obavljanje pojedinih poslova iz nadležnosti Odsjeka; Utvrđuje planove rada, poslove i zadatke iz djelokruga odsjeka; Koordinira rad na izradi nacrta...
pre mesec dana
Sarajevo
organizira i koordinira rad Sektora i odgovoran je za zakonito, efikasno, transparentno i ekonomično izvršavanje poslova i zadataka; priprema godišnje i periodične programe rada Sektora i odgovara za njihovo izvršenje; predlaže mjere za rješavanje pitanja u nadležnosti ...
prije 7 dana
Javni oglasi  -  Trnovo (opština) (Sarajevski)
 ...nadležnosti Općinskog vijeća, radnih tijela...  ...obrazovanja, odnosno visoko obrazovanje prvog...  ...Registru državnih službenika Federacije BiH koji...  ...koji imaju status državnog službenika će biti...  ...konkurs za popunu radih mjesta državnih... 
prije 7 dana
Fond za povratak Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo
 ...Odjeljenja. Posebni uslovi:  Visoka stručna sprema VII stepen,...  ...fakultet; jedna godina radnog iskustva nakon sticanja VII...  ...popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Fondu za povratak Bosne i... 
prije 10 dana
Uprava policije za početni čin “POLICAJAC”  -  Bihać
 ...procesu odabira policijskih službenika („Službeni glasnik USK“ broj:...  ...za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi...  ..., prava i obaveze iz radnog odnosa, propisi iz oblasti i... 
prije 7 dana
Javni oglasi  -  Travnik
 ...akata i spadaju u djelokrug radnog mjesta, h) za svoj rad odgovara pomoćniku...  ...u struci nakon sticanja visoke stručne spreme ~...  ...kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni... 
prije 7 dana
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo
 ...najsloženije poslove za koje se traži visok stupanj stručnosti i nezavisnosti u obavljanju...  ...sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio), kandidati... 
prije 3 dana
Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integra...  -  Široki Brijeg
 ...~ VSS,VII stupanj odnosno visoka naobrazba prvog ciklusa vrednovanog...  ...smjer, ~2 (dvije) godina radnog staža u struci nakon...  ...natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Uredu... 
prije 10 dana
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave  -  Banja Luka
 ...status i kategorija za navedena radna mjesta nalazi se na internet stranici Agencije...  ...državnu upravu. Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos: da je državljanin... 
prije 5 dana
Javni oglasi  -  Trnovo (opština) (Sarajevski)
 ...planova i procjena u okviru radnog mjesta; prati stanje...  ...zakona, odluka Općinskog vijeća, propisa Općinskog načelnika...  ...u Registru državnih službenika Federacije BiH koji...  ...kandidati koji imaju status državnog službenika će biti... 
prije 7 dana
Osnovni sud u Prnjavoru  -  Prnjavor
 ...OPIS RADNOG MJESTASudijski pripravnik – volonterPripravnik – volonter se prima na period od dvije godine. OPŠTI I POSEBNI USLOVI...  ...da je po svim radnim i ljuskim kvalitetima dostojan ugleda državnog službenika.POSEBNI USLOVI:- završen Pravni fakultet – VII stepen stručne... 
prije 6 dana
Vijeće ministara BiH  -  Sarajevo
 ...nauka; najmanje 1 godina radnog iskustva stečenog u...  ...iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno...  ...državnih službenika za radna mjesta označena brojem 2/01, 2...  ...ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VIJEĆA MINISTARA BOSNE I... 
prije 5 dana
Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu,...  -  Ljubuški
 ...rukovodi radom centra, izvršava odluke Upravnog vijeća, poduzima sve pravne radnje u ime i za...  ...obvezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa, vodi brigu o radnoj disciplini i... 
prije 5 dana
Javni oglasi  -  Vlasenica
 ...na neodređeno vrijeme Opis poslova: obavlja poslove sudskog zapisničara na pretresima, ročištima i raspravama; piše na računaru...  .... obavlja i druge poslove u djelokrugu rada ovog radnog mjesta kao i poslove po nalogu predsjednika, sekretara suda i šefa odsjeka... 
prije 20 sata
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje...  ...organizaciji i to: ~ stečena diploma visokog obrazovanja ili druge...  ...kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne... 
prije 7 dana