17 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Diplomirani pravnik/magistar prava

Opis poslova: Aktivnosti u okviru radnog prava i reguliranja radnih odnosa Zastupanje pred sudovima i drugim državnim organima Davanje pravnih mišljenja i savjeta Praćenje zakonskih propisa i sudske prakse Izrada ugovora, pravilnika i svih drugih akata društva... 

„INTERKOMERC“ d.o.o. Mostar

Mostar
prije 14 dana

Ravnatelj

 ...Gabrijela Jurkića Mostar Člankom 7. stav. 1. točka 2. Zakona o pravima branitelja i njihovih obitelji („Sl. novine F BiH“ br. 33/04, 56...  ...5. i 6. ovjerene kod nadležnog organa uvjerenje Službe za prava branitelja i njihovih obitelji program rada za mandatno... 

Srednja škola likovnih umjetnosti Gabrijela Jurkića Mostar

Mostar
prije 23 sata

Otpremnik/ca (m/ž)

 ...ovaj oglas dajete suglasnost da se Vaši osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu selekcijskog procesa. Kao nositelj podataka imate pravo zahtijevati od kontrolora Messer Mostar Plina d.o.o. pristup, ispravku ili brisanje vaših osobnih podataka, kao i pravo da u bilo... 

Messer

Mostar
prije 7 dana

Pomoćnik ravnatelja

 ...pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 1. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u Hercegovačko -...  ...je isti dužan dostaviti dokaz o statusu temeljem kojeg ostvaruje pravo na prioritet; pri prijavi na javni oglas osobe koje imaju prioritet... 

Služba za zapošljavanje HNŽ-HNK Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Djelatnik na održavanju čistoće ...

 ...izabrani kandidati nakon potpisivanja Ugovora o radu). IV. PORED NAVEDENE DOKUMENTACIJE IZ tč.III: Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijema u radni odnos na bilo kojoj osnovi, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i uz dokaze o ispunjavanju traženih... 

Centar za stara i iznemogla lica - osobe Mostar

Mostar
prije 14 dana

Stručni saradnik u pravobraniteljstvu

 ...će isključen iz konkursne procedure. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Gradsko javno pravobraniteljstvo Čapljina

Čapljina
prije 22 dana

Kreditni službenik - KS (m/ž)

 ...Mjesto prebivališta na području ili u okolini područja rada; Vozačka dozvola B kategorije, aktivan vozač. MKF SUNRISE zadržava pravo obavljanja razgovora samo sa kandidatima koji su ušli u uži izbor. Prijavu sa biografijom možete dostaviti na e-mail:  posao@... 

MKF SUNRISE

Mostar
pre mesec dana

Biolog na Klinici za ginekologiju i porodništvo

 .... # Potvrda o prioritetu pri upošljavanju na temelju Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (ukoliko je kandidat posjeduje...  ...:06/18, 4/21). Sveučilišna klinička bolnica Mostar zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja. Sveučilišna klinička... 

Sveučilišna klinička bolnica Mostar

Mostar
prije 24 dana

Kantonalni termoenergetski inspektor

 ...će isključen iz konkursne procedure. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Mlađi stručni saradnik za zaštitu okoliša ...

 ...broj bodova prednost se daje kandidatu koji je ostvario veći broj bodova na pismenom dijelu ispita odnosno kandidatu koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućom dokumentacijom (potvrda ili uvjerenje izdati... 

JP Autoceste FBiH d.o.o.

Mostar
pre mesec dana

Doktor medicine; logoped; glavni finansijski knjigovođa

 ...Doma zdravlja, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cijelosti provodi, za šta je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira, obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora za ekonomsko-finansijske poslove.... 

J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar

Mostar
prije 1 dan

Glumac - lutkar III, Inspicijent, Poslovni sekretar

 ...sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Pozorištu lutaka u Mostaru: a) VSS (VII stepen) – Pravni fakultet, Bakalaureat/Bachelor prava sa ostvarenih 240 ECTS bodova; b) radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od jedne (1) godine Opis posla:... 

Pozorište lutaka u Mostaru

Mostar
prije 3 dana

Spremačica, Učitelj kemije ....

 ...uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), Napomena: Prioritet pri zapošljavanju imaju osobe iz čl. 1. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ („NN HNŽ“ br. 6/18, 4/21 i 7/22), ukoliko ispunjavaju uvjete radnog mjesta i dostave... 

Osnovna škola Crnići

Stolac
pre mesec dana

Stručni suradnik za računovodstvo

 ...je do 12.04.2023. godine. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca. Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaz o... 

JP Mostar Parking doo Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Stručni suradnik za pravnu podršku 2

 ...godine i Sl. novine F BiH br. 9/21 od 3.02.2021. godine), Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji (Sl. novine...  ...1. Stručni suradnik za pravnu podršku 2, Grupa za korporativno pravo i pravnu podršku, Odjel za pravne poslove, Sektor za pravne i... 

JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

Mostar
pre mesec dana

Stručni saradnik za pripremu programa i projekata ,,,

 ...isključen iz natječajne procedure. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Općina Neum

Neum
pre mesec dana