...području opština Čitluk, Grude, Posušje i Široki Brijeg putem linka: Oglas ostaje otvoren do popunjavanja pozicije. Zadržavamo pravo da razgovor i testiranje obavimo samo sa kandidatima koji uđu u uži izbor. Dostavljanjem prijave kandidati daju saglasnost Partner... 

Partner mikrokreditna fondacija

Čitluk
prije 18 dana
 ...obrazovnim ustanovama u cilju što kvalitetnijeg odnosa i zajedničkog rada za dobrobit djeteta, vrši sintezu zapažanja, skrbi o ostvarivanju prava korisnika iz područja socijalne i zdravstvene zaštite, izrađuje godišnje izvješće o korisnicima Ustanove, obavlja i ostale poslove u... 

„Centar za socijalni rad“ Čitluk

Čitluk
prije 21 dan
 ...spremi potvrda o prioritetu pri zapošljavanje na temelju Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (ukoliko ju kandidat...  ...dokumentacije koja se prilaže uz prijavu. Dječji vrtić Čitluk zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja. Liječničko uvjerenje i... 

„Dječji vrtić Čitluk“

Čitluk
prije 22 dana
 ...značaja za rad Općinskog vijeća, Kolegija Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća Čitluk; pomaže vijećnicima u ostvarivanju prava i dužnosti vijećnika u Vijeću; preuzima od predsjednika prijedloge upućene Vijeću i daje ih na daljnju obradu odgovarajućim službama... 

Općina Čitluk

Čitluk
pre mesec dana
 ...natječajem) potvrda o prioritetu pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (ukoliko je kandidat...  ...koja se prilaže uz prijavu. Dom zdravlja Čitluk zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja. Liječničko uvjerenje i... 

Dom zdravlja Čitluk

Čitluk
pre 2 meseci
 ...dostaviti kontakt telefon, e-mail adresu kako bi mogli biti pozvani na intervju. Napomena: Temeljem članka 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Narodne novine HNŽ-a“ br. 6/18. 4/21. 7/22. i 11/23.), prioritet pri upošljavanju imaju... 

Osnovna škola fra Didaka Buntića Čitluk

Čitluk
pre mesec dana
 ...prijavljenih kandidata ne vraćamo, te se ista može preuzeti u tajništvu Škole. Napomena: Sukladno članku 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-u (NN HNŽ-e br. 6/18, 4/21 i 7/22) prioritet pri upošljavanju imaju osobe iz čl. 1. ovog... 

SREDNJA ŠKOLA DR. FRA SLAVKA BARBARIĆA U ČITLUKU

Čitluk
pre 2 meseci
 ...matematike, 1 izvršitelj, 18 sati tjedno (profesor ili magistar matematike), # Profesor politike, gospodarstva, demokracije i ljudskih prava 1  izvršitelj, 6 sati tjedno (dipl.ekonomista, diplomirani pravnik, magistar sociologije, magistar ekonomije,  magistar prava),... 

Srednja elektrotehnička škola Ruđera Boškovića – Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...1 radnika na neodređeno vrijeme sa probnim radom od 3 (tri) mjeseca, na  radnim mjestima : # Stručni saradnik za stvarna prava na postojećoj imovini rang 3 u Služba za imovinsko-pravne odnose,  mjesto rada Grad Mostar, na određeno vrijeme u  trajanju od 12 mjeseci... 

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo

Mostar
pre mesec dana
 ...organizacione i profesionalne sposobnosti?  Istrajni ste I spremni na timski rad? Na probleme gledate kao na izazove? Vi ste onda pravi izbor za X express brzu poštu. Nama su zadovoljni zaposleni ključna karika strategije, a Vi, ukoliko imate potvrdne odgovore na... 

X-Express d.o.o.

Mostar
prije 4 sataNovi
 ...NAPOMENE Osoba imenovana za Direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Neum zaključit će ugovor o reguliranju međusobnih prava i obveza sa Turističkim vijećem Turističke zajednice Općine Neum. Svi kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete Javnog... 

Turistička zajednica Općine Neum

Neum
prije 18 dana
 ...radnog mjesta. U slučaju da se utvrdi kako kandidat nije radno sposoban obavljati poslove naznačenog radnog mjesta, Društvo zadržava pravo izbora drugog kandidata. Kandidat je dužan dostaviti i original uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka i da nije osuđivan za... 

JP Mostar Parking d.o.o. Mostar

Mostar
prije 25 dana
 ...pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 1. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-u („Narodne novine...  ...i 4/21) – dostaviti dokaz/e o svom statusu, ako kandidat polaže pravo na prioritetno zapošljavanje. Nepotpune, neblagovremene i... 

Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru

Mostar
prije 20 dana
 ...standardima uređenom poslovnom okruženju, u kojem se sa posebnom pažnjom brine o zaposlenicima i njihovom stručnom usavršavanju, NLB Banka je pravo mjesto za vas! Naš uspjeh se, između ostalog, bazira na kvalitetu i entuzijazmu naših zaposlenih. Cilj nam je da nastavimo... 

NLB Banka d.d. Sarajevo

Mostar
prije 4 sataNovi
 ...poslovima implementacije informacijsko komunikacijskih tehnologija u svim sektorima ustanove, organizira komunikacijski protokol i pravo pristupa informacijama, sudjeluje u izradi plana razvoja ustanove, surađuje i komunicira sa vanjskim pružateljima info usluga, prati... 

Studentski centar Sveučilišta u Mostaru

Mostar
prije 14 dana
 ...liječnički pregledi; Osiguranje od posljedica nezgode i bolesti s 24-satnim pokrićem (na radnom mjestu i van radnog mjesta); Pravo na dodatne stimulacije (bonuse i naknade za blagdane). Mjesto rada: Mostar, Baćevići bb. Prijava kandidata treba sadržavati... 

FEAL d.o.o. Široki Brijeg

Mostar
pre mesec dana
 ...odredbi općih akata u JP „Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, koji spadaju u nadležnost Odjela za internu reviziju. Naknada i druga prava direktora Odjela za internu reviziju uređuju se ugovorom zaključenim s Društvom na temelju odluke Skupštine JP „Elektroprivreda HZ HB... 

JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 45/10, 111/12 i 20/17) volonteri imaju pravo na naknadu u iznosu od 35% od osnovne plaće stručnog saradnika (neto naknada u iznosu od 498,58 KM mjesečno) Zaprimljene prijave... 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Mostar
pre mesec dana
 ...područja  prevencije  i  promocije liječenja i rehabilitacije, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima, stalno unaprjeđujući kvalitet zdravstvene usluge, obavlja  poslove  u  čitavom... 

J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar

Mostar
prije 5 dana
 ...odlučuje o prijemu u radni odnos zaposlenika, te o njihovim pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, u skladu sa Zakonom...  ...izvršenje poslova, obavezno učestvuje u radu Upravnog odbora, bez prava glasa, podnosi Upravnom odboru izvještaje o finansijskom... 

Centar za kulturu

Mostar
pre mesec dana
 ...relevantnog za obavljanje posla koji se traži konkursom (osim za radbo mjesto B1); • Dokaz o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa Zakonom izdatim od nadležnog organa. III U radni odnos može se primiti lice... 

JU DRUGA GIMNAZIJA MOSTAR USRC „Mithad Hujdur-Hujka“ bb

Mostar
pre mesec dana
 ...tokom  školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji  se traže konkursom. dokaz o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa Zakonom, izdatim od nadležnog organa. Prijava  kandidata  koji  nije  dostavio... 

JU Srednja elektrotehnička škola „Salih-Salko Ćurić“ Mostar

Mostar
prije 26 dana
 ...izabrani kandidati nakon potpisivanja Ugovora o radu). IV. PORED NAVEDENE DOKUMENTACIJE IZ tč.III: Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijema u radni odnos na bilo kojoj osnovi, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i uz dokaze o ispunjavanju traženih... 

Centar za stara i iznemogla lica-osobe Mostar

Mostar
prije 5 dana
 ...će isključen iz konkursne procedure. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Ured predsjednice Federacije Bosne i Hercegovine

Mostar
pre 2 meseci
 ...pri zapošljavanju će imati kandidati koji po članku 1. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članovi njihove obitelji u HNŽ-u (Narodne Novine HNŽ-a broj:6/18,4/21. 7/22.,11/23,) ostvaruju to pravo. Kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju: dokaz o... 

OŠ Bartola Kašića Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...# Potvrda o prioritetu pri upošljavanju na temelju Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (ukoliko je kandidat posjeduje...  ...u radni odnos. Sveučilišna klinička bolnica Mostar zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja. Sveučilišna klinička bolnica... 

SKB Mostar,

Mostar
prije 8 dana
 ...nazivom „Unapređenje institucionalnog odgovora na trgovinu ljudima“, kojeg podržava Vlada SAD-a kroz Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE, objavljujemo oglas za posao za poziciju Romski medijator/ica, koji/a će upotpuniti naš tim. Projekat se realizuje... 

Udruženje „Novi put“

Mostar
pre 2 meseci
 ...koji se traži konkursom # Uvjerenje o položenom stručnom ispitu # Dokaz izdat od nadležnog organa o statusu lica koja ostvaruju pravo na prioritetno upošljavanje pod uslovima utvrđenim Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK (Službene... 

Muzička škola I i II stupnja Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...čekanja na posao od stjecanja tražene stručne spreme Mišljenje  prethodnog poslodavca. NAPOMENA: Člankom 7. i 18. Zakona o pravima branitelja i njihovih obitelji („Narodne novine HNŽ“ broj: 6/18, 4/21 i 7/22) određeno je da branitelji i članovi njihove obitelji... 

Srednja strojarska škola Fausta Vrančića

Mostar
pre mesec dana
 ...nekažnjavanju, # uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak. Napomena: Sukladno članku 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ (Narodne novine HNŽ br. 6/18., 4/21. i 7/22.) prioritet pri upošljavanju imaju osobe... 

Srednja škola Čapljina

Čapljina
pre mesec dana